ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Συνδυαστικά θα διεξαχθεί το εξάμηνο στο ΕΜΠ, τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης!

Μην το δένετε και κόμπο όμως.

Neopolis Team

24 Σεπτεμβρίου, 2020

Σε αντίθεση με άλλα τμήματα (1, 2) που αποφάσισαν να ακολουθήσουν την online διεξαγωγή των μαθημάτων για όλο το χειμερινό εξάμηνο, το ΕΜΠ ανακοίνωσε πως θα λειτουργήσει εφαρμόζοντας και τους δύο τρόπους (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) μέχρις ότου το επιτρέπει βέβαια η κατάσταση και δεν παρθούν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα.

Πράγμα καθόλου απίθανο, με τη φόρα που έχουν πάρει τα κρούσματα…

Συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις του κεντρικού σχεδιασμού του ΕΜΠ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, όπως ακριβώς αναφέρονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε, είναι οι εξής:

1) Ελεγχόμενης έκτασης θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση με φυσική παρουσία (ΦΠ) φοιτητών και διδασκόντων

2) Αποδοτική υλοποίηση της εξ αποστάσεως (ΕΑ) διδασκαλίας

3) Επιδίωξη εγκλιματισμού των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο ΕΜΠ

4) Διασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλούς παραμονής και δραστηριότητας φοιτητών, διδασκόντων και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής και σίτισης των φοιτητών, με λήψη όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων που προσδιορίζονται από την Πολιτεία αλλά και άλλων μέτρων που αφορούν σε ομαλή λειτουργία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. 

Ακόμη, όπως σημειώνεται, η φυσική παρουσία αφορά κυρίως τα εργαστήρια που δεν προσφέρεται κάποια εναλλακτική λύση, ενώ δεν αποκλείεται και για τις ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες είχε κάνει λόγο το Υπ. Παιδείας, και συγκεκριμένα για τα μαθήματα που έχουν έως 50 εγγεγραμμένους φοιτητές, τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών σπουδών. Εκεί δύναται η δια ζώσης διεξαγωγή, ενώ το «σπάσιμο» των τμημάτων αποτελεί επίσης επιλογή, η οποία όμως θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των αιθουσών, των καθηγητών και του προγράμματος, εξού και η δυσκολία εφαρμογής της.

Γενικότερα, η τελευταία λύση φαίνεται να δυσκολεύει πολλά πανεπιστήμια και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι θα εφαρμοστεί από κάποιο, αφού απαιτούνται πολλές αλλαγές στο πρόγραμμα αλλά και ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού. Οπότε, μιλάμε περισσότερο για μια επιπλέον λύση στα λόγια, παρά στην πράξη.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη φυσική παρουσία τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών θα πρέπει να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα, όπως οι αποστάσεις και η χρήση μάσκας.

Επίσης, όπως αναφέρει ξανά η ανακοίνωση του ΕΜΠ:

Στα μαθήματα που γίνονται με ΦΠ, οι διδάσκοντες οργανώνουν διαδικτυακή επικοινωνία με φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για επίλυση αποριών και καθοδήγηση μελέτης. Το ψηφιακό υλικό του μαθήματος οφείλει να είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του μαθήματος. Η σύγχρονη ή ασύγχρονη διαδικτυακή μετάδοση της διδασκαλίας που διεξάγεται με ΦΠ γίνεται, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, με πρωτοβουλία και μέριμνα της διδακτικής ομάδας του μαθήματος σε συνεργασία με τη Σχολή για την παροχή της απαραίτητης υποδομής.

Τα ωρολόγια προγράμματα συντάσσονται έτσι ώστε:

i) να υπάρχουν, κατά το δυνατόν, διακριτές ζώνες ΦΠ και ΕΑ διδασκαλίας,

ii) να υπάρχει επαρκής χρόνος μεταξύ των ζωνών για τη μετακίνηση των φοιτητών και

iii) να περιορίζεται ο συγχρωτισμός των φοιτητών στους χώρους της Σχολής.

Είναι σκόπιμο το ωρολόγιο πρόγραμμα να προβλέπει κενά χρονικά διαστήματα στα οποία μπορούν να γίνονται συναντήσεις με ΦΠ διδασκόντων – φοιτητών, για τα ΕΑ μαθήματα.

Όσο για την περίπτωση που ο καθηγητής ανήκει σε ευπαθής ομάδα και δεν μπορεί να διδάξει με φυσική παρουσία, τότε τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται επίσης διαδικτυακά.

Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση του ΕΜΠ:

«Το ΕΜΠ, το προηγούμενο εξάμηνο, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του για να καλυφθούν οι υψηλές εκπαιδευτικές απαιτήσεις των σπουδών του μηχανικού με εκπαίδευση εξ αποστάσεως (ΕΑ) δεδομένων των συνθηκών, έχοντας πλήρη επίγνωση της ανωτερότητας της διδασκαλίας με φυσική παρουσία (ΦΠ). Για το λόγο αυτό βασική επιδίωξη του ΕΜΠ είναι η εκπαίδευση να γίνει σε μια κατά το δυνατόν “ζωντανή” Πολυτεχνειούπολη με ΦΠ αλλά ταυτόχρονα πρωταρχικό μέλημα είναι η προστασία της υγείας των μελών της κοινότητάς του.

Οι δυνατότητες εφαρμογής της θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης στο ΕΜΠ με ΦΠ, όπως προσδιορίζονται από την ΚΥΑ 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707Β, 4/9/2020), περιορίζονται σημαντικά από τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, πόρους και τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, η αριθμητική μείωση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% στην τελευταία δεκαετία των μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ υπονομεύει ούτως ή άλλως την αρτιότητα της παρεχόμενης θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του μέτρου 1:1 στην αναπλήρωση των κενών από την αφυπηρέτηση των συναδέλφων (μελών ΔΕΠ και προσωπικού) είναι αδιαπραγμάτευτος όρος επιβίωσης για το Ίδρυμα. Η πρόσφατη “απόδοση 205 κενών θέσεων ΔΕΠ” από το Υπουργείο, και εξ αυτών 16 στο ΕΜΠ, έναντι 35 που κενώθηκαν λόγω αφυπηρέτησης το έτος 2019, είναι απόλυτα ανεπαρκής. Το σημαντικό έλλειμμα στην κάλυψη των απαραίτητων θέσεων, σε συνδυασμό με τις φετινές αφυπηρετήσεις, από 1/9/2020, 29 μελών ΔΕΠ επιδεινώνει την ήδη οριακή κατάσταση. 

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ ζητά την άμεση αναπλήρωση των κενών που προέκυψαν από την αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ και άλλων εργαζόμενων στο Ίδρυμα τα τελευταία χρόνια και την άμεση οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε συνθήκες πανδημίας. Η Σύγκλητος του ΕΜΠ, έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών της έναντι των φοιτητών και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά, θα επανεκτιμήσει τα δεδομένα στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, ιδιαίτερα ως προς το θέμα της άμεσης αναπλήρωσης των θέσεων των καθηγητών που αφυπηρέτησαν, η οποία συνιστά εξάλλου νομική υποχρέωση της κυβέρνησης, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες δημοσιοποίησης, αντίστοιχες με την οξύτητα των προβλημάτων. Η Σύγκλητος του ΕΜΠ ζητά επίσης την πλήρη αποσαφήνιση των υγειονομικών απαιτήσεων της εκπαιδευτικής λειτουργίας με ΦΠ (π.χ. οι ενδεδειγμένες αποστάσεις μεταξύ των φοιτητών)  και την επέκταση των μέτρων πρόληψης και σε άλλους ευαίσθητους χώρους, όπως είναι οι φοιτητικές εστίες. Θεωρεί, επίσης, αναγκαία την κάλυψη τυχόν εξετάσεων, τόσο στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων όσο και στη διαδικασία ιχνηλάτησης, από δημόσιες δαπάνες, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους εργαζομένους στο Ίδρυμα.»

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΔΑ: Τα 5 τμήματα Μηχανικών που αναγνωρίζονται κι επίσημα ως Πολυτεχνικές Σχολές!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν/μιο Ιωαννίνων: Χρήματα για να αναβαθμιστούν οι φοιτητικές εστίες και η λέσχη!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Φοιτητικές Εκλογές: Άλλη μία χρονιά που ΠΚΣ και ΔΑΠ πανηγυρίζουν ταυτόχρονα τη νίκη!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET