Πρακτική άσκηση για 200 φοιτητές στην ΕΥΔΑΠ, με αμοιβή 2.800 ευρώ!


Η ΕΥΔΑΠ ενέκρινε την απασχόληση έως 200 φοιτητών της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το έτος 2018, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, ως εξής:

1. Φοιτητές ηλικίας εως 25 ετών

Μηνιαία επιβάρυνση για κάθε φοιτητή ποσού 466,71 € (22,83 € Χ 25 ημέρες Χ 80% = 456,60 € + 10,11 € εργοδοτική εισφορά 1%).

Εξαμηνιαίο κόστος για κάθε φοιτητή: 2.800,26 € (466,71 € Χ 6 μήνες).

Μηνιαία επιδότηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από τον Ο.Α.Ε.Δ. για κάθε φοιτητή: 228,30 € (456,60 € Χ 50%).

2. Φοιτητές ηλικίας άνω των 25 ετών

Μηνιαία επιβάρυνση για κάθε φοιτητή ποσού 533,71 € (26,18 € Χ 25 ημέρες Χ 80% = 523,60 € + 10,11 € εργοδοτική εισφορά 1%).

Εξαμηνιαίο κόστος για κάθε φοιτητή: 3.202,26 € (533,71 € Χ 6 μήνες).

 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET