ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Νέα εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας: Αποκλειστικά δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις!

Νέος γύρος ανακοινώσεων από τα ΑΕΙ...

Αλεξάνδρα Κουτσούκου

28 Σεπτεμβρίου, 2020

Τον τελευταίο καιρό διαβάζαμε συχνά ανακοινώσεις πανεπιστημίων για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή ολόκληρου του χειμερινού εξαμήνου, ακόμα και σε περιπτώσεις που το πρόγραμμα περιλάμβανε εργαστήρια.

Οι φοιτητές μπορεί να μη χαλάστηκαν και τόσο με αυτήν την εξέλιξη, αφού εξασφάλισαν ένα χαλαρό εξάμηνο στο σπίτι, στο Υπ. Παιδείας όμως δεν άρεσε και τόσο.

Για να γίνουν πιο ξεκάθαρες οι οδηγίες λοιπόν, ο Υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης υπέγραψε ερμηνευτική εγκύκλιο η οποία θα αποσταλεί σε όλα τα ΑΕΙ, όπου τονίζεται η πραγματοποίηση των εργαστηρίων με φυσική παρουσία καθηγητών και φοιτητών, εφόσον η συμμετοχή των δεύτερων δεν ξεπερνά τα 30 άτομα. Όπως φαίνεται κι από τα αναγραφόμενα, υπήρξε μια σύγχυση από πλευράς πανεπιστημίων σε αυτό το θέμα, τα οποία ζητούσαν από μόνα τους διευκρινίσεις.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει:

Με την παρ. 4 του άρθρου τρίτου της ως άνω απόφασης ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως της παρούσας δεν ισχύει για τα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, για τη διεξαγωγή των οποίων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα τέταρτο και πέμπτο.». Το διδακτικό έργο που αφορά σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις των προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι. διεξάγεται αποκλειστικά δια ζώσης με τη συμμετοχή κατ’ ανώτατο όριο έως τριάντα (30) εγγεγραμμένων φοιτητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα τέταρτο και πέμπτο της ως άνω απόφασης.

Πρόκειται για μια οδηγία που είχε δοθεί εξ αρχής, ωστόσο ορισμένα πανεπιστήμια βρήκαν παραθυράκια και κατάφεραν να προγραμματίσουν και τις εργαστηριακές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μια πρωτοβουλία δηλαδή που δεν άρεσε ιδιαίτερα στο Υπουργείο.

Όπως σημείωσε ο κ. Διγαλάκης στην εγκύκλιο, τα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, όχι όμως σε περίπτωση που πηγαίνουν κόντρα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρει σχετικά και η εγκύκλιος:

Υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707)

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. δύνανται να λάβουν αποφάσεις για την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄3707), σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που αντίκεινται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), το περιεχόμενο της οποίας είναι εφαρμοστέο και δεσμευτικό για όλα τα Α.Ε.Ι..

Κατά τ’ άλλα, επαναλαμβάνονται οι κατευθυντήριες γραμμές που είχαν δοθεί παλαιότερα, ενώ γίνεται γνωστό πως μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, όποτε και λήγει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, «θα παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης του διδακτικού έργου στα μαθήματα της περ. α΄(δια ζώσης, έως 50 εγγεγραμμένους φοιτητές) με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν είναι δυσχερής ο ακριβής υπολογισμός του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα, 

β) εάν ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα υπερέβαινε τον αριθμό πενήντα (50) σε ένα από τα τρία τελευταία έτη.»

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Χρυσοί δύο φοιτητές του ΕΚΠΑ στον σημαντικότερο Μαθηματικό διαγωνισμό του κόσμου!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Υποτροφίες COSMOTE: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρωτοετείς φοιτητές με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET