ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Μετεγγραφές 2020: Στις 5 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων – Όλη η εγκύκλιος!

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 14.00.

Neopolis Team

3 Νοεμβρίου, 2020

Μετά από μια μικρή καθυστέρηση, το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες και τη διαδικασία των μετεγγραφών και μετακίνησης 2020 για όσους ενδιαφέρονται, καθώς επίσης εξέδωσε εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες.

Από τις 5 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, ξεκινάνε οι υποβολές των ηλεκτρονικών αιτήσεων στη διεύθυνση ΕΔΩ ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, με την προθεσμία να λήγει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 14.00. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού (password) που έχει λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος που φοιτά.

Η παραπάνω διαδικασία φυσικά, αφορά άτομα που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Ειδικότερα, οι αιτήσεις υποβάλλονται από:

  • ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
  • αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  • φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
  • ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής,
  • φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
  • φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Όσο για τις γενικές προϋποθέσεις μετακίνησης και μετεγγραφής: 

1. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις κατηγορίες μετεγγραφής των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β και Γ καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες μετεγγραφής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020) είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Σχολών/Τμημάτων όπως αναφέρονται στην υπό στοιχεία 87763/Ζ1/7.7.2020 (Β΄2766) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

2. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις κατηγορίες μετεγγραφής των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ της παρούσας, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής.

3. Γενική προϋπόθεση για τη μετακίνηση φοιτητή σε Τμήματα ή Σχολές του ίδιου επιστημονικού πεδίου βάσει μοριοδότησης οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων καθώς των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., είναι να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα εν λόγω Τμήματα ή Σχολές, στα οποία το σύνολο των μορίων/συνολική βαθμολογία του φοιτητή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

Τέλος, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΦΕΚ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν. Ιωαννίνων: Φοιτητές κινδυνεύουν να χάσουν το εξάμηνο λόγω έλλειψης καθηγητών!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Φοιτητές του Παν. Θεσσαλίας καινοτομούν με τεχνολογία που βοηθά στην κίνηση των ΑμεΑ!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ακόμα περιμένουν το στεγαστικό επίδομα οι φοιτητές που είχαν κάνει αίτηση από το καλοκαίρι!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET