Δεν υπάρχουν μόνο ΕΚΠΑ & ΑΠΘ | Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα κορυφαία του κόσμου!


Μπορεί το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ να έχουν βρεθεί αρκετές φορές στη λίστα με τα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου και να έχουν διακριθεί σε πολλές κατηγορίες, ωστόσο τη διαφορά μπορούν να κάνουν και τα περιφερειακά, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Με αφορμή τη διεθνή λίστα κατάταξης QS, στην οποία ανάμεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια φιγουράρουν έξι από την χώρα μας, ανάμεσά τους και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι μια καλή ευκαιρία οι νέοι να ενημερωθούν σωστά και να μην επιλέγουν μόνο να φοιτήσουν σε κάποιο Πανεπιστήμιο βασιζόμενοι στο όνομά του, αλλά στο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πάτρας, είναι τα υπόλοιπα πέντε που βρέθηκαν στη λίστα κατάταξης QS, η οποία αποτελείται από τις εξής κατηγορίες επιστημών: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μηχανική και Τεχνολογία, Βιοεπιστήμες και Ιατρική, Φυσικές Επιστήμες.

Αναλυτικά οι θέσεις των έξι Πανεπιστημίων:

1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 • ΑΠΘ: 269η θέση
 • ΕΚΠΑ: 392η θέση

2. Μηχανική και Τεχνολογία

 • ΕΜΠ: 124η θέση
 • ΑΠΘ: 222η θέση
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας: 312η θέση
 • ΕΚΠΑ: 355η θέση

3. Βιοεπιστήμες και Ιατρική

 • ΕΚΠΑ: 241η θέση
 • ΑΠΘ: 330η θέση
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 451-500 θέσεις

4. Φυσικές Επιστήμες

 • ΕΜΠ: 247η θέση
 • ΑΠΘ: 266η θέση
 • ΕΚΠΑ: 302η θέση
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 401-450 θέσεις
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας: 451-500 θέσεις

5. Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση

 • ΟΠΑ: 293η θέση
 • ΑΠΘ: 320η θέση
 • ΕΚΠΑ: 360η θέση

Τα αποτελέσματα κατάταξης των Πανεπιστημίων βασίστηκαν σε απαντήσεις 75.015 ακαδημαϊκών και 40.455 εργοδοτών, καθώς και σε ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων «Scopus», απ’ όπου λήφθηκαν υπόψη δεδομένα της τελευταίας πενταετίας. Η συγκεκριμένη κατάταξη δεν είναι η συνολική και ότι βασίζεται στα δεδομένα τους έτους 2016-2017.

 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET