ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Aνακοινώθηκαν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Cyta.

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές και φοιτήτριες για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση. Οι ανοικτές θέσεις πρακτικής άσκησης έχουν ως εξής: Πρακτική Άσκηση στην Ομάδα Εξυπηρέτησης Χρηστών (HELP_DESK_9_2017) Περιγραφή Θέσης / Καθήκοντα: Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν:  Στην εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμών πληροφορικής  της Cyta Ελλάς Στην εγκατάσταση και […]

Default avatar

Guest Author

6 Μαρτίου, 2017

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές και φοιτήτριες για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση.

Οι ανοικτές θέσεις πρακτικής άσκησης έχουν ως εξής:

Πρακτική Άσκηση στην Ομάδα Εξυπηρέτησης Χρηστών (HELP_DESK_9_2017)

Περιγραφή Θέσης / Καθήκοντα: Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν:

  •  Στην εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμών πληροφορικής  της Cyta Ελλάς
  • Στην εγκατάσταση και συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών των ηλεκτρονικών  υπολογιστών του προσωπικού της Cyta Ελλάς

Έδρα: Λεωφ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα(Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

* Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές των Τμημάτων  Τηλεπικοινωνιών  ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

* Θεωρητική ειδίκευση σε θέματα πληροφορικής

* Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Ατομικές Ικανότητες:

* Προφορική Επικοινωνία

* Γραπτή Επικοινωνία

* Ομαδικότητα

* Αντίληψη/Κατανόηση

* Επιζήτηση Μάθησης

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα εδώ.

Πρακτική Άσκηση στo κατάστημα Θεσσαλονίκης της Cyta Ελλάς (ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_5_2017)

Περιγραφή Θέσης / Καθήκοντα:

Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν:

  •  Στην εξυπηρέτηση Πελατών σε θέματα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
  • Διαχείριση θεμάτων καταστήματος Λιανικής Πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού

Έδρα:

Κατάστημα Εξυπηρέτησης Πελατών της Cyta Ελλάς στη Θεσσαλονίκη.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα(Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Εμπορίας και Διαφήμισης  ή Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

Ατομικές Ικανότητες:* Προφορική Επικοινωνία

* Γραπτή Επικοινωνία

* Ομαδικότητα

* Αντίληψη/Κατανόηση

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα εδώ.

Πρακτική Άσκηση στo κατάστημα Ιωαννίνων της Cyta Ελλάς (ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ_ΙΩΑΝΝΙΝΑ_5_2017)

Περιγραφή Θέσης / Καθήκοντα:

Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν:


* Στην εξυπηρέτηση Πελατών σε θέματα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

* Διαχείριση θεμάτων καταστήματος Λιανικής Πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού

Έδρα:

Κατάστημα Εξυπηρέτησης Πελατών της Cyta Ελλάς στα Ιωάννινα

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Απαιτούμενα προσόντα(Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Εμπορίας και Διαφήμισης  ή Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

Ατομικές Ικανότητες:* Προφορική Επικοινωνία

* Γραπτή Επικοινωνία

* Ομαδικότητα

* Αντίληψη/Κατανόηση

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα εδώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING (ΠΡΑΚΤΙΚΗ_MKT_8_2017)

Περιγραφή Θέσης / Καθήκοντα:

Oι ασκούμενοι θα απασχοληθούν και θα εκπαιδευτούν:

Στην παρακολούθηση & αξιολόγηση αιτημάτων χορηγικής δράσης και τη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων

Στο σχεδιασμό & την ανάπτυξη προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών Στην παρακολούθηση της δραστηριότητας του ανταγωνισμού

Στη δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για τις εκπαιδεύσεις προϊόντων

Στη δημιουργία αιτήσεων και τιμοκαταλόγων

Υποστηρικτικές λειτουργίες

Έδρα:

Αθήνα – Λ. Αλεξάνδρας 128 


Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα(Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης  &  Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

  Ατομικές Ικανότητες:

* Προφορική Επικοινωνία

* Γραπτή Επικοινωνία

* Ομαδικότητα

* Αντίληψη/Κατανόηση

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα εδώ.

Περιγραφή Θέσης/ Καθήκοντα:

Ο/η πρακτικά ασκούμενος/η θα εκπαιδευτεί:

Στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πελατών

Στην υλοποίηση Sharepoint forms και ροών εξυπηρέτησης πελατών

Στην υλοποίηση Infopath forms

Στην υλοποίηση διασύνδεσης με άλλα συστήματα με Web Services

Η εκπαίδευση και υποστήριξη θα γίνει vbscript, .Net, MSSQL και web services

Τόπος Εργασίας: Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 128

Απαιτούμενα προσόντα (Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές Τμημάτων  Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής Επιθυμητές γνώσεις C# .NET Infopath forms Sharepoint forms Sql server Javascript Web services

Ατομικές Ικανότητες

Προφορική Επικοινωνία

Γραπτή Επικοινωνία

Ομαδικότητα

Αντίληψη/Κατανόηση

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα εδώ.

Για περισσότερες θέσεις Πρακτικής Άσκησης και Υποτροφίες κάντε like εδώ!

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός φέρνει το κρίστμας σπίριτ με το πιο χριστουγεννιάτικο λεωφορείο!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

PISA 2022: «Πάτωσαν» οι Έλληνες μαθητές στις διεθνείς εξετάσεις, σε Μαθηματικά και κατανόηση κειμένου!

ΕΛΛΑΔΑ

Η Αράχωβα τρώει κάνσελ γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται ούτε το έγκλημα ούτε και τη συγκάλυψη!

ΕΛΛΑΔΑ

Brain drain: 3 στους 4 πτυχιούχους που έφυγαν από την Ελλάδα δεν παίζει να ξαναγυρίσουν!

SPILL THE TEA

Ο Επώνυμος γκρέμισε τον λαμπερό κόσμο της Soula Glamorous μέσα σε 40 λεπτά!

ΕΛΛΑΔΑ

Κάθειρξη 16,5 ετών στον οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα στη Θεσσαλονίκη!

ΕΛΛΑΔΑ

Το 19% της Gen Ζ θεωρεί τη δικτατορία προτιμότερη από τη δημοκρατία ορισμένες φορές!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET