ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το Υπουργείο ακολουθεί τις τάσεις και ιδρύει Σχολή Προπονητών Φίτνες και Bodybuilding!

Πόσους personal trainers θα μετρήσουμε ακόμα;

Neopolis Team

9 Δεκεμβρίου, 2021

Όπως ξέρουμε, η ζήτηση και η προσφορά είναι έννοιες αλληλένδετες και κάτι τέτοιο υποθέτουμε ότι έχει συμβεί κι εδώ. Με το fitness routine και το healthy lifestyle να κερδίζουν όλο και περισσότερους ακολούθους, είναι επόμενο οι μετοχές του συγκεκριμένου επαγγέλματος να έχουν ανέβει ραγδαία.

Κάτι που γίνεται φανερό κυρίως στην τηλεόραση και τα αμέτρητα ριάλιτι, με την πλειοψηφία των παικτών να δηλώνει personal trainer ή κάτι σχετικό με το χώρο του αθλητισμού. Ο κόσμος λοιπόν έχει μιλήσει και το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να άκουσε, φέρνοντας την ίδρυση μιας νέας σχολής Προπονητών Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες Γ’ Επιπέδου σε Ναύπλιο κι Αθήνα, η οποία θα διοικείται από πενταμελή επιτροπή έχοντας ως Διευθυντή τον κ. Κόλλια Χρήστο, Λέκτορα ΤΕΦΑΑ Αθηνών.

Η νέα αυτή προσθήκη στο χώρο της εκπαίδευσης θα λειτουργήσει το διάστημα 20/11/202131/12/2022 και μεταξύ άλλων, θα χαρίσει extra skills στους χρήστες του TikTok που ακολουθούν τα trends, όπως είναι για παράδειγμα το κατακόρυφο με τον χαρακτηριστικό ήχο «Έχω ένα μυαλό πιστόλι κι ένα Daewoo στην πόλη». Έτσι όπως βλέπουμε και το παρακάτω πρόγραμμα σπουδών βέβαια, θα βγαίνει πολύ καλό και το ring light trend.

Η νέα αυτή Σχολή λοιπόν έρχεται για να ανοίξει κι άλλο τους ορίζοντες σε όσους αγαπούν τον αθλητισμό ή τα workout challenges, με σχετικό ΦΕΚ να έχει δημοσιεύτηκε και να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες. Εφόσον το ψήνεις δηλαδή, διαβάσέ τες παρακάτω: 

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται:

(α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες)

(β) στις γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης)

(γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα).

Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και απόφοιτοι σχολών προπονητών ΓΓΑ Γ’ Κατηγορίας που ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας (ΥΠΠΟΑ/133562/21-4-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού), μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2.

Πρακτική Άσκηση

Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 ώρες) πιστοποιείται με τη διαδικασία την οποία ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης.

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει: Παρακολούθηση αγώνων της ομοσπονδίας ή με την άδεια αυτής, οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο πιστοποιημένο από την διοργανώτρια αρχή (ομοσπονδία – ένωση – σύλλογος – Ευρωπαϊκοί και διεθνείς αγώνες) με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης. Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε προπονήσεις Εθνικών ή προεθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας ή των σωματείων της ομοσπονδίας τούτο πιστοποιημένο από το σωματείο με υπογραφή προέδρου και γενικού γραμματέα, με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης 

Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικειμένου με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (έως του 60% των ωρών). Πριν την έναρξη των μαθημάτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση της πλατφόρμας και εκπαίδευση όλων των σπουδαστών στη γενική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (περιήγηση στο διαδίκτυο, windows κ.α.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον τρόπο λειτουργίας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα των Γενικών Κύκλων Σπουδών, αλλά και μαθήματα του Ειδικού Κύκλου Σπουδών. Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραμονής των σπουδαστών στην ηλεκτρονική τάξη. Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξουσιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α.).

Λειτουργία Σχολής

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα που αφορούν στις μεταβάσεις των μελών και των γραμματέων της επιτροπής εκτός Αθηνών (μετακινήσεις – διαμονή – διατροφή – άλλα έξοδα) που θεωρούνται ως απαραίτητες (συνεδριάσεις επιτροπής, έναρξη σχολής, εποπτεία λειτουργίας σχολής, εξετάσεις, απονομή διπλωμάτων). Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 450 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (άρθρο 20 του ν. 4726/2020) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10) άτομα συνολικά.

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα εκπαίδευσης σε άλλες πόλεις, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 100 άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 120, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος εκπαίδευσης, στο Ναύπλιο ή/και την Αθήνα, εφόσον ο αριθμός μετεχόντων κριθεί ικανοποιητικός.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021).

3. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας με τα βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο για τουλάχιστον ένα (1) έτος την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή β) Να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή γ) Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή ΓΓΑ στο άθλημα της Άρσης Βαρών ή δ) Να είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων με ειδικότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γυμναστική με Βάρη» και να διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα. Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΠΑ: 8 στους 10 αποφοίτους βρίσκουν αμέσως δουλειά, οι περισσότεροι στο αντικείμενό τους!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πληρωμένα τα έξοδα στέγασης φοιτητών σε ξενοδοχεία όπου δεν υπάρχουν κλίνες σε εστίες!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το Παν/μιο Κρήτης εκδίδει κι αυτό πλέον ψηφιακό πτυχίο – Για ποια πανεπιστήμια ισχύει!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΜΠ: Φοιτητική ομάδα κατέκτησε την 1η θέση σε διεθνή διαγωνισμό, δεν τους πιάνει κανείς!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET