Προχωράει η ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!


Κανονικά προχωρά η ίδρυση των Τμημάτων στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε η συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

Μάλιστα, το παρόν στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής έδωσε κι ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Και στο Ιόνιο και στα Ιωάννινα υπάρχει πρόταση αναβάθμισης συγκεκριμένων τμημάτων στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, προτάσεις για ίδρυση εντελώς καινούργιων τμημάτων και αυτό θα πρέπει να περιβληθεί σε ένα διοικητικό πλαίσιο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο που ψηφίσαμε τον περασμένο Αύγουστο και έχει τις δικλείδες για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Τα νέα τμήματα έχουν μια δυναμική εθνική και τοπική και όλα τα τμήματα ιδρύονται τον Οκτώβριο και η λειτουργία τους αρχίζει από το 2019 και μετά. Θα πρέπει να αφήσουμε στις Συγκλήτους μια διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν αν θα αρχίσουν τη λειτουργία το 2019 ή το 2020, αλλά δεν μπορούν να αποφασίσουν να αρχίσει η λειτουργία τους την επόμενη 5ετία ή 10ετία. Και πρέπει να ιδρυθούν για να δώσουμε και τις αναγκαίες υποδομές αλλά και τον αριθμό των θέσεων διδακτικού προσωπικού που θα ανακοινώσουμε για τα δύο Ιδρύματα στη διάρκεια της συζήτησής μας στη Βουλή. Θα δεσμευτούμε για συγκεκριμένο αριθμό διδακτικού προσωπικού.

 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET