ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΥΔΟΞΟΣ: Μετατέθηκαν οι δηλώσεις συγγραμμάτων – Δυσκολάκι η κατ’ οίκον διανομή τους!

Δεν το γλιτώνουμε το κουβάλημα καλοκαιριάτικα απ' ό,τι φαίνεται...

Neopolis Team

8 Απριλίου, 2020

Χθες (7/04) είχε οριστεί ως αρχική ημερομηνία δήλωσης των συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ, την οποία βέβαια μαντεύουμε ελάχιστοι παίζει να θυμούνταν (εξού και οι παρατάσεις κάθε εξάμηνο), ωστόσο, όπως γίνεται γνωστό κι από την είσοδό σας στην πλατφόρμα, αυτή άλλαξε και πλέον ισχύει η 13/04 ώρα 8:00 και η 29/05 ώρα 23:59 όσον αφορά τη λήξη της.

Επίσης, σχετικά με την κατ’ οίκον διανομή των συγγραμμάτων, η οποία εξεταζόταν έντονα σαν σενάριο και μάλιστα οι εκδότες είχαν συμφωνήσει πως επρόκειτο για την καλύτερη λύση ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται οι φοιτητές τα βιβλία τους, φαίνεται τελικά να έχει κι αυτή τις δυσκολίες της.

Σύμφωνα με τον κ. Διγαλάκη, το Υπουργείο Παιδείας είναι σε συνεχής συζητήσεις με τους εκδοτικούς φορείς, ωστόσο ο τρόπος παράδοσης που θεωρήθηκε αρχικά ως καλύτερος, είναι δυσχερώς εφαρμόσιμος, όπως τον χαρακτήρισε, λόγω του φόρτου εργασίας των εταιρειών ταχυμεταφοράς. Πράγμα που φαίνεται αρκετά λογικό, αν σκεφτούμε ότι περισσότερο από ποτέ πλέον χρησιμοποιούμε αυτές τις εταιρείες για την ικανοποίηση αναγκών μας.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του αναφέρει:

«Το ΥΠΑΙΘ ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που δημιουργεί η υγειονομική κρίση και ενισχύει τη δυνατότητα των φοιτητών μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εμπλουτίζοντας τον κατάλογο των διαθέσιμων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων με ακόμα περισσότερα, που φθάνουν πλέον τις 104.000. Ταυτόχρονα, καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να βρεθεί λύση για την έγκαιρη διανομή των έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους, διευκολύνοντας, με τον τρόπο αυτό, την εκπαιδευτική διαδικασία στα πανεπιστήμια εν μέσω της υγειονομικής κρίσης».

Ενώ σε εγκύκλιο προς όλα τα πανεπιστήμια, σημείωσε:

Με το άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), παρασχέθηκε η δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να επιλέγουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό διδακτικό σύγγραμμα (ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο), εφόσον το διδακτικό σύγγραμμα της επιλογής τους ανά διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών τους παρέχεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή.

Σημειώνεται ότι, χάρη στις συντονισμένες ενέργειες της Ομάδας Διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (ΕΔΥΤΕ A.E.) και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL- Link), επετεύχθη η αύξηση των διαθεσίμων ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, με αποτέλεσμα πλέον ο κατάλογος να περιλαμβάνει 104.000 συγγράμματα. Επιπλέον, θυμίζουμε ότι υπάρχουν και 512 διαθέσιμα δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία από το Αποθετήριο «Κάλλιππος» (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα).

Ειδικότερα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου καλούνται όλα τα Α.Ε.Ι. και οι Α.Ε.Α. να ενημερώσουν τις Γραμματείες των Τμημάτων τους ότι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τον κατάλογο των διαθέσιμων διδακτικών συγγραμμάτων ανά διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του διδάσκοντος, στον οποίον έχει ανατεθεί η διδασκαλία του σχετικού μαθήματος, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή ή απόφαση κάποιου άλλου οργάνου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Για τον λόγο αυτό προτείνεται όλοι οι διδάσκοντες των μαθημάτων να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά συγγράμματα (Κάλλιπος, HEAL-Link και Δωρεάν Ηλεκτρονικές Σημειώσεις), τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στη Γενική Βάση Συγγραμμάτων του Πληροφοριακού Συστήματος.

Επιπροσθέτως, οποιοσδήποτε διδάσκων, στον οποίον έχει ανατεθεί διδασκαλία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. κατά το εαρινό εξάμηνο, δύναται να εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» ως Διαθέτης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων και, αφού πιστοποιηθεί, να αναρτήσει πρόσθετο διδακτικό υλικό για το οποίο θα έχει το δικαιώματα διανομής και διάθεσης, προκειμένου αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.. Η υιοθέτηση της εν λόγω προσπάθειας από μέρους του διδακτικού προσωπικού θα αποτελέσει σημαντική ωφέλεια για όλους τους φοιτητές. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ανακτήσουν ελεύθερα το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων που προτείνονται από τους διδάσκοντες για κάθε μάθημα ακόμα και μετά το πέρας της περιόδου υποβολής δηλώσεων των διδακτικών συγγραμμάτων από μέρους τους. Αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συγγράμματα υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eudoxus.gr/files/prostheto_didaktiko_uliko.pdf.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, το διδακτικό προσωπικό υποχρεούται να αναρτά στο διαδίκτυο τις παραδόσεις – σημειώσεις κάθε μαθήματος. Η επιμελής εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης είναι απολύτως αναγκαία, ιδίως τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπου η διεξαγωγή των μαθημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με τους εκπροσώπους των εκδοτικών οίκων προκειμένου να εξευρεθεί μία λύση για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές. Μία από τις επιλογές που εξετάζεται είναι η κατ’ οίκον διανομή αυτών με τον συντονισμό της διαδικασίας από τον εκάστοτε αρμόδιο εκδοτικό οίκο στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, πλην όμως η επιφόρτιση, η οποία έχει προκληθεί στις εταιρίες ταχυμεταφοράς (courier) λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19, καθιστά δυσχερώς εφαρμόσιμη την υιοθέτηση αυτής, ως προτεινόμενης λύσης. Ο ιδιαίτερα υψηλός αριθμός των προς διανομή διδακτικών συγγραμμάτων, ο οποίος ξεπερνάει το 1.000.000 σύμφωνα με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με την ανάγκη παράδοσης αυτών σε κάθε πιθανή περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή της εν λόγω επιλογής. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εύρεση της καλύτερης δυνατής επιλογής και θα υπάρξει άμεσα σχετική ενημέρωσή σας τόσο για τη διαδικασία διανομής, όσο και για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων των συγγραμμάτων από μέρους των φοιτητών.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παραιτήθηκε η διευθύντρια του ΙΚΥ – Καταγγέλλει κακοδιαχείριση και εκθέτει την Κεραμέως!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν. Θεσσαλίας: Έπεσε παράθυρο εν ώρα μαθήματος και κατά τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET