Τι δίδακτρα πληρώνουν οι φοιτητές σε Πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών;


Σύμφωνα με έκθεση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, φοιτητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να πληρώσουν τα δίδακτρα του πανεπιστημίου. Υπάρχουν βέβαια και τα μηδενικά δίδακτρα, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αν ένας φοιτητής σπουδάσει στην Ολλάνδια, τότε το κόστος των σπουδών του ανέρχεται περίπου στα 2.000 ευρώ. Τα πρωτεία των ακριβότερων πτυχίων ωστόσο, έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά τι συμβαίνει στον χάρτη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Βέλγιο

Στη γαλλόφωνη κοινότητα το ύψος των διδάκτρων εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του φοιτητή, περίπου δηλαδή 836 ευρώ τον χρόνο. Στη γερμανόφωνη κοινότητα, οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα κατά την εγγραφή τους, ποσό που ανέρχεται στα 450 ευρώ. Στη φλαμανδική κοινότητα καταβάλλουν 230 ευρώ ως προκαθορισμένο ποσό και 11 ευρώ για κάθε ECTS. Συνολικά το κόστος φτάνει τα 890 ευρώ τον χρόνο.

Ιρλανδία

Οι φοιτητές εδώ πληρώνουν δίδακτρα, επονομαζόμενα ως "εισφορά του φοιτητή" και φτάνουν τα 3.000 ευρώ τον χρόνο. Υπάρχουν δηλαδή και οι κατηγορίες φοιτητών που αν δεν πληρούν τους όρους για "δωρεάν φοίτητη" να καταβάλλουν οι άλλοι άλλα 3.000 ευρώ.

Βουλγαρία

Το ύψος των διδάκτρων ξεκινούν από 153 ευρώ και φτάνουν τα 767 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του κάθε φοιτητή.

Ιταλία

Τα πανεπιστήμια καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και ανάλογα τον κλάδο σπουδών. Το κατώτατο ποσό που έχει καθοριστεί είναι τα 201 ευρώ και το ανώτατο ποσό τα 2.086 ευρώ. Κατά μέσο όρο, οι φοιτητές πληρώνουν τον χρόνο 1.220 ευρώ.

Πορτογαλία

Όλοι οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα τα οποία κυμαίνονται από 656 μέχρι 1.063 ευρώ.

Ελλάδα

Όπως όλοι γνωρίζουεμ πολύ καλά, οι φοιτητές δεν πληρώνουν δίδακτρα, εκτός εάν φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της χώρας.

Μάλτα

Μηδενικό είναι το κόστος σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο.

Σλοβενία

Δεν υπάρχουν δίδακτρα παρά μόνο τέλη εγγραφής, τα οποία είναι περίπου στα 20 με 30 ευρώ.

Γερμανία

Δωρεάν σπουδές παρέχουν τα γερμανικά πανεπιστήμια, με ορισμένες εξαιρέσεις βέβαια. Δέκα ιδρύματα έχουν καθορίσει χαμηλά διοικητικά τέλη, ενώ σε πέντε ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν δίδακτρα από 400-500 ευρώ ανά εξάμηνο, σε περίπτωση που υπερβούν την κανονική διάρκεια των σπουδών του.

Σουηδία

Δεν υπάρχουν δίδακτρα για τους Σουηδούς και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αλλά και εδώ αν υπερβούν οι φοιτητές τη κανονική διάρκεια σπουδών θα πρέπει να πληρώσουν.

Σλοβακία

Όλοι πληρώνουν διοικητικά τέλη από 10 εώς 100 ευρώ. Οι σπουδές είναι δωρεάν, αρκεί να τελειώσεις στην καθορισμένη διάρκεια σπουδών, διαφορετικά ο φοιτητές πρέπει να πληρώσει 1.800 ευρώ τον χρόνο.

Φινλανδία

Δεν υπάρχουν δίδακτρα ή άλλα τέλη.

Ισπανία

Ανάλογα με τον κλάδο σπουδών, τον αριθμό των ECTS και τον αριθμό των εξετάσεων στις οποίες αποτυγχάνει ένας φοιτητής, καθορίζεται το ποσό των διδάκτρων. Εξαρτάται βέβαια και από την κάθε περιοχή. Το 71% των προπτυχιακών φοιτητών πληρώνουν δίδακτρα, κατά μέσο όρο 1.110 ευρώ ετησίως.

Αυστρία

Δεν υπάρχουν δίδακτρα. Αν όμως, ένας φοιτητής χρειαστεί να επεκτείνει τη διάρκεια των σπουδών του, τότε πληρώνει 363 ευρώ για κάθε εξάμηνο.

Γαλλία

Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από το υπουργείο Παιδείας και είναι 184 ευρώ για τα προπτυχιακά προγράμματα. Πρόσθετα τέλη τα οποία σχετίζονται με το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας και ανέρχονται σε 215 ευρώ τον χρόνο, πληρώνουν όλοι οι φοιτητές ηλικίας 20-28 ετών.

Επίσης, κάποια πανεπιστήμια προσθέτουν διοικητικά τέλη για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στις λεγόμενες Grades Ecoles, τα δίδακτρα ξεκινούν από 610 ευρώ ετησίως αλλά μπορεί να φτάσουν μέχρι τις 10.000 ευρώ, ανάλογα και με το οικογενειακό εισόδημα. Διευκρινίζεται όμως, ότι υπάρχουν και ορισμένες τέτοιες σχολές που όχι μόνο δεν επιβάλλουν δίδακτρα, αλλά μπορεί ακόμα και να πληρώνουν ορισμένους φοιτητές.

Κροατία

Το κόστος για το πρώτο έτος σπουδών, καλύπτεται από το κράτος, όπως επίσης και για τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι ο φοιτητής πετύχει 55 ECTS. Αν όχι, πληρώνει περίπου 1.000 ευρώ.

Λουξεμβούργο

Όλοι οι φοιτητές πληρώνουν κόστος εγγραφής 400 ευρώ για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο και 200 ευρώ για το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εξάμηνο.

Ολλανδία

Τα δίδακτρα καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο και για τη φετινή χρονιά, ανέρχονται για όλους τους φοιτητές σε 1.964 ευρώ.

Ηνωμένο Βασίλειο

Στην Αγγλία, όλοι προπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κατά μέσο όρο 10.218 ευρώ.

Λετονία

Αριθμός θέσεων είναι επιχορηγημένες και κατ’ επέκταση οι σπουδές είναι δωρεάν. Για τις υπόλοιπες θέσεις σπουδών, τα δίδακτρα κυμαίνονται από 720 μέχρι 6.403 ευρώ.

Λιθουανία

Αντίστοιχα κι εδώ υπάρχουν επιχορηγημένες θέσεις, που προσφέρουν δωρεάν φοίτηση. Παρόλα αυτά, περίπου οι μισοί φοιτητές πληρώνουν για να σπουδάσουν από 1.076 έως 11.610 ευρώ.

Ουγγαρία

Εδώ συναντάμε φοιτητές που χρηματοδοτούνται από το κράτος και εκείνους που είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι. Το 2015, το 64,7% των φοιτητών χρηματοδοτήθηκε από την Πολιτεία. Για τους υπόλοιπους, το κόστος σπουδών ξεκινά στα €744 και μπορεί να ξεπεράσει τις €14.000. Συνήθως όμως κυμαίνεται στα €1.295.

Δανία

Δεν υπάρχουν δίδακτρα ούτε στα προπτυχιακά, ούτε στα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Τσεχία

Οι σπουδές είναι δωρεάν και μόνο ένα ποσό που δεν υπερβαίνει τα 19 ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι φοιτητές για την έναρξη των σπουδών τους. Σε περίπτωση όμως, που δεν πάρουν πτυχίο εντός της κανονικής διάρκειας σπουδών, τότε πρέπει να καταβάλουν δίδακτρα.

Ρουμανία

Οι φοιτητές χωρίζονται σε αυτούς που χρηματοδοτούνται από το κράτος και τους αυτοχρηματοδοτούμενους. Για εκείνους που πληρώνουν, τα δίδακτρα κυμαίνονται από 542 μέχρι 5.205 ευρώ ανάλογα με το πρόγραμμα.

Κύπρος

Η πολιτεία καλύπτει τα δίδακτρα των προπτυχιακών φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια τα οποία ανέρχονται σε 3.417 ευρώ το χρόνο. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν από 4100 μέχρι 10.250 ευρώ ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Να σημειωθεί επίσης ότι τα δίδακτρα για τους διεθνείς φοιτητές της ευρωπαϊκής ένωσης, ανέρχονται σε 6.834 ευρώ ετησίως.

Εσθονία

Οι φοιτητές που συμπληρώνουν 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS το χρόνο, σπουδάζουν δωρεάν. Αν δεν τα καταφέρουν, τότε πληρώνουν ένα ποσό ανά ECTS. Για τους πλείστους κλάδους ανέρχεται στα 50 ευρώ, σε κάποιους άλλους όμως, φτάνει τα 100 ευρώ ή και 120 ευρώ ανά ECTS.

Πολωνία

Αν εξαιρέσουμε ένα εφάπαξ ποσό που δεν υπερβαίνει τα 35 ευρώ για όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, οι φοιτητές σπουδάζουν δωρεάν. Χρεώνονται ένα ποσό σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναλάβουν κάποιο μάθημα. Επίσης, πληρώνουν διοικητικά τέλη για έκδοση φοιτητικής κάρτας και διπλώματος.

 

Θα σου τραβήξουν την προσοχή:Neopolis Team