ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν έχεις πάρει το πτυχίο σου κι ακόμα να βρεις δουλειά, το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σου λύνει τα χέρια!

Νέο πρόγραμμα για 5.500 άνεργους πτυχιούχους, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα ξεκινά από σήμερα, γι’αυτό αν ενδιαφέρεσαι να πάρεις μέρος δεν έχεις παρά να υποβάλλεις ηλεκτρονικά την αίτησή σου, αρκεί βέβαια να είσαι εγγραγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ, να έχει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και να είσαι ηλικίας 22 έως 29 ετών. Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης […]

Neopolis Team

23 Νοεμβρίου, 2018

Νέο πρόγραμμα για 5.500 άνεργους πτυχιούχους, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα ξεκινά από σήμερα, γι’αυτό αν ενδιαφέρεσαι να πάρεις μέρος δεν έχεις παρά να υποβάλλεις ηλεκτρονικά την αίτησή σου, αρκεί βέβαια να είσαι εγγραγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ, να έχει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και να είσαι ηλικίας 22 έως 29 ετών.

Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ αφορά απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Στόχος η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, καθώς και η αντιμετώπιση της διαρροής των νέων σε άλλες χώρες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου. 

Οι ωφελούμενοι πρέπει:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018.
  • Να έχουν συμπληρώσει έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ό κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (ονομασία χρήστη και συνθηματικό). 

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ), μέχρι και τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι:

  • Κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών προσκομίζονται στο ΚΠΑ2 του εγγεγραμμένου ανέργου έως και τέσσερις εργάσιμες ημέρες, μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.
  • Άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ν. 3863/15.07.2010 σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω, έως και τέσσερις εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία δεν είναι ικανό για κάθε βιοποριστική εργασία.

Στην περίπτωση που η γνωμάτευση των ΚΕΠΑ έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, οι ωφελούμενοι δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο  «Αναπηρία ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».

Οι ωφελούμενοι άνεργοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον πίνακα κατάταξης ανέργων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατάταξης:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου).
  • Διδακτορικός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου).
  • Ετήσιο εισόδημα-ατομικό ή οικογενειακό.
  • Εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
  • Ιδιότητα του δικαιούχου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ και οι πληροφορίες αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός φέρνει το κρίστμας σπίριτ με το πιο χριστουγεννιάτικο λεωφορείο!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

PISA 2022: «Πάτωσαν» οι Έλληνες μαθητές στις διεθνείς εξετάσεις, σε Μαθηματικά και κατανόηση κειμένου!

ΕΛΛΑΔΑ

Η Αράχωβα τρώει κάνσελ γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται ούτε το έγκλημα ούτε και τη συγκάλυψη!

ΕΛΛΑΔΑ

Brain drain: 3 στους 4 πτυχιούχους που έφυγαν από την Ελλάδα δεν παίζει να ξαναγυρίσουν!

SPILL THE TEA

Ο Επώνυμος γκρέμισε τον λαμπερό κόσμο της Soula Glamorous μέσα σε 40 λεπτά!

ΕΛΛΑΔΑ

Κάθειρξη 16,5 ετών στον οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα στη Θεσσαλονίκη!

ΕΛΛΑΔΑ

Το 19% της Gen Ζ θεωρεί τη δικτατορία προτιμότερη από τη δημοκρατία ορισμένες φορές!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET