fbpx

Ιόνιο Παν/μιο: Εξ αποστάσεως τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, όχι όμως και τα εργαστήρια!


Το εαρινό εξάμηνο έφτασε, αλλά παρότι χαρακτηρίζεται ως το αγαπημένο από τους περισσότερους φοιτητές, φέτος δε θα διαφέρει σε τίποτα από το χειμερινό κι ο λόγος ακούει στο όνομα εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ας ελπίσουμε μόνο να είναι το τελευταίο που διεξάγεται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Να υπενθυμίσουμε εδώ λοιπόν, ότι το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την επίσημη απόφασή του τα ΑΕΙ να συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση το υπόλοιπο ακαδημαϊκό έτος, και ξανά, τα βλέμματα στράφηκαν στις πρακτικές, κλινικές κι εργαστηριακές ασκήσεις. Είναι κατά κοινή ομολογία οι πιο αδικημένοι της παρέας και τα προβλήματα που προκύπτουν στην περίπτωσή τους, απειλούν ακόμα και με χαμένα εξάμηνα τους φοιτητές.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο λοιπόν, είναι ένα από τα πολλά Ιδρύματα που προβληματίστηκαν με το συγκεκριμένο θέμα, με τη Σύγκλητο να αποφασίζει και να κάνει γνωστό στους φοιτητές ότι το νέο εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, εκτός από τα μαθήματα/εργαστήρια που απαιτούν φυσική παρουσία.

Τόνισε ακόμη πως το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων δύναται να διεξαχθεί online, ωστόσο ακόμα κι αυτή η μικρή μερίδα μπορεί να μπει εμπόδιο στους φοιτητές και γι’ αυτό καλεί να παρθούν αποφάσεις και μέτρα που θα δώσουν λύσεις στις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις. Ένα σημαντικό ερώτημα που δημιουργείται πάντως σε αυτήν την περίπτωση, είναι τι θα γίνει με τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την πόλη τους και με τα φοιτητικά σπίτια.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Συγκλήτου:

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α. αριθμ. 20877/Ζ1/24.02.2021(Β΄722): «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά το εαρινό εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021»,  ορίζει ότι η διδασκαλία του συνόλου των μαθημάτων όλων των κύκλων σπουδών θα γίνει με εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με τα σχετικά εκπαιδευτικά πρωτόκολλα που έχουν ήδη εκπονηθεί, εγκριθεί και εφαρμοστεί κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρούνται τα μαθήματα/εργαστήρια εκείνα για τα οποία, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, οι Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων κρίνουν ότι δεν είναι δυνατό η διδασκαλία τους να ολοκληρωθεί επιτυχώς σε εξ αποστάσεως περιβάλλον.

Παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών δύναται να διδαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου επανέρχεται σε προηγούμενη απόφασή της τονίζοντας ότι, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθυστέρησης των σπουδών και την απώλεια ακαδημαϊκών εξαμήνων που συνεπάγεται ακόμα και ένας μικρός αριθμός μη-διδασκόμενων μαθημάτων, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα μέριμνα:

α) για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων εκείνων τα οποία δεν είναι εφικτό να διδαχθούν με εξ αποστάσεως μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εργαστηρίων. Η σχετική μέριμνα, υπό την μορφή νομοθετικής ρύθμισης, θα πρέπει να αφορά και στα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου των οποίων η διδασκαλία δεν ολοκληρώθηκε, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξέτασής τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,

β) για την δυνατότητα διά ζώσης πραγματοποίησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιώνγια τις οποίες απαιτείται πρόσβαση σε εργαστηριακούς χώρους και εξοπλισμό. Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση τέτοιων εργασιών αφορά κατά κανόνα σε τελειόφοιτους φοιτητές, η απαίτηση αυτή είναι καθοριστική για την επιτυχή, άμεση ολοκλήρωση των σπουδών τους,

γ) για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης διά ζώσης, όταν δεν είναι εφικτό αυτή να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Η ανάγκη πραγματοποίησης διά ζώσης διδασκαλίας για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκπαιδευτικού έργου είναι άμεση και επιτακτική, λόγω της έναρξης ήδη του εαρινού εξαμήνου σπουδών και αφορά κατά προτεραιότητα και κατ’ ελάχιστον σε όλους τους τελειόφοιτους φοιτητές. Θα πρέπει δε να συνοδεύεται από τον καθορισμό και την πιστή τήρηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό, πέραν της όποιας σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την απαραίτητη πρόσθετη χρηματοδότηση εφαρμογής των μέτρωντην απασχόληση πρόσθετου διδακτικού προσωπικού, αλλά και την επίσπευση του εμβολιασμού σε όλους τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό που θα συμμετέχει στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι πανεπιστημιακές σπουδές και η εκπαίδευση μελλοντικών επαγγελματιών με επιστημονική επάρκεια και κατάρτιση προϋποθέτει συνθήκες, οι οποίες τηρούνται αποκλειστικά – και στο σύνολό τους – στο διά ζώσης περιβάλλον, εντός των αιθουσών διδασκαλίας. Η άμεση προσαρμογή των Α.Ε.Ι. στο εξ αποστάσεως μοντέλο εκπαίδευσης για λόγους ανωτέρας βίας και η εφαρμογή αυτού ήδη για ένα ολόκληρο έτος, δεν πρέπει να εκληφθεί ως νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα ή να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα και καθυστερήσεις στην πορεία των σπουδών. Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου καταβάλει κάθε δυνατή και νόμιμη προσπάθεια για την ομαλή και ποιοτική εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών και των φοιτητριών του Ιδρύματος, αποσκοπώντας παράλληλα και στη διαμόρφωση μια υγιούς ακαδημαϊκής πραγματικότητας από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET