ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΚΠΑ: Ξανά στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου – Ξεχωρίζει το πεδίο της Ιατρικής!

Άντε και στο top 100 κάποια στιγμή!

Neopolis Team

9 Αυγούστου, 2022

To ΕΚΠΑ μας έχει «κακομάθει» στις διακρίσεις και η αλήθεια είναι πως τα έχουμε χάσει λίγο με τις τόσες κατατάξεις που δημοσιεύονται. Γι’ αυτό κι από τη συγκεκριμένη κρατήστε ότι πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές στον κόσμο που αξιολογούν την ποιότητα, την ποσότητα και την επιδραστικότητα του ερευνητικού έργου των ιδρυμάτων, τοποθετώντας το ελληνικό πανεπιστήμιο στην 186η θέση ανάμεσα στα 1000 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα!

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΠΑ, είναι η 2η συνεχόμενη χρονιά που βρίσκεται στο top 200 του διεθνώς αναγνωρισμένου πίνακα κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities, αφού η προηγούμενη ανάλογη επιτυχία ήταν τον Ιανουάριο του 2021 όταν το Ίδρυμα βρέθηκε στην 182η θέση στην κατάταξη της Webometrics

Ανάμεσα στα 7 ελληνικά πανεπιστήμια που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 1η θέση, ενώ τα υπόλοιπα τις εξής:

ΑΠΘ: 350η θέση

Πανεπιστήμιο Κρήτης: 493η θέση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: θέσεις 601-650

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: θέσεις  651-700

Πανεπιστήμιο Πατρών: θέσεις 801-850

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: θέσεις 901-950

Πίνακας 1

Ο συγκεκριμένος φορέας περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 27 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Κι εδώ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία Πανεπιστήμια στα πέντε από τα έξι επιστημονικά πεδία (βλ. Πίνακα 3). Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής το οποίο τοποθετείται στην 110η θέση στον κόσμο (γεγονός που κάνει ακόμα μεγαλύτερο το επίτευγμα του Τηλέμαχου) έχοντας ανέβει τριάντα θέσεις σε σχέση με την κατάταξη του 2018 και στις επιστήμες της ζωής στην 179η θέση παγκοσμίως, έχοντας ανέβει 110 θέσεις σε σχέση με την κατάταξη του 2018.

Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη NTU Ranking (2007-2022)

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η φετινή θέση του ΕΚΠΑ είναι και η υψηλότερη στην δεκαπενταετία (2007-2022), στην οποία η εν λόγω κατάταξη δημοσιεύει αποτελέσματα. Η αμέσως προηγούμενη υψηλότερη επίδοση ήταν η 199η θέση το 2013.

Πίνακας 3: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ στα επιμέρους Επιστημονικά Πεδία

Πίνακας 4: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα

Οι πρώτες θέσεις της κατάταξης δε μας επιφυλάσσουν κάποια έκπληξη, αφού οι 9 του top10 καταλαμβάνονται από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Αγγλίας. Το Παν/μιο του Καναδά είναι αυτό που κόβει το σερί με την 6η θέση του, ενώ στην κορυφή συναντάμε το Χάρβαρντ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για το 2022 περιλαμβάνουν οκτώ  (8) δείκτες.

Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν και ενσωματώνουν τρία διαφορετικά κριτήρια απόδοσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων: την παραγωγικότητα της έρευναςτον αντίκτυπο της έρευνας και την αριστεία της έρευνας. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τους δείκτες αξιολόγησης και  τις αντίστοιχες σταθμίσεις για κάθε δείκτη. Η επιλογή των 100 πανεπιστημίων έγινε ύστερα από προαξιολόγηση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς. Η τελική ένταξη στον εν λόγω πίνακα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης (Essential Science Indicators ESI) και την βιβλιομετρική βάση Web of Science της Clarivate.

Πίνακας 5: Κριτήρια Κατάταξης του Πίνακα «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» για το 2022

Η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή και αναγνώριση που λαμβάνουν ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση.  Επιπροσθέτως στην εν λόγω αξιολόγηση αποτυπώνεται τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη επίδοση και απόδοση των Πανεπιστημίων στην έρευνα, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η θέση ενός Ιδρύματος από μια συγκυριακά καλή επίδοση μιας μεμονωμένης χρονιάς. Κατατάξεις όπως η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική  και υψηλού επιπέδου και συνέπειας  επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ. 

Οι εν λόγω σημαντικές διακρίσεις αποδεικνύουν την σημαντική ερευνητική παραγωγή του Ιδρύματος, η οποία συνεχίστηκε απρόσκοπτα παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα επιβεβαιώνεται η συνεισφορά, η επίδραση και η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Το Πανεπιστήμιο μας έχει θέσει ως βασικούς άξονες της στρατηγικής του την υψηλής ποιότητας Έρευνα, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Απόρροια των συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της ακαδημαϊκής μας κοινότητας είναι το ΕΚΠΑ να έχει καταστεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ‘Research Oriented‘ Πανεπιστήμιο, στο οποίο αναπτύσσονται σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες υψηλής επίδοσης και αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν. Ιωαννίνων: Καθηγητής φτιάχνει παρουσίαση για να κάνει expose όσους αντέγραψαν στις εξετάσεις!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σήμα κινδύνου από τη Φαρμακευτική ΑΠΘ: «Τα Δημόσια Παν/μια έχουν εγκαταλειφθεί χρόνια τώρα»!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σε απεργίες προχωράνε οι καθηγητές των πανεπιστημίων μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET