Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν νέες θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ!


Την έγκριση προγράμματος πρακτικής άσκησης για 40 φοιτητών – σπουδαστών ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ του τρέχοντος έτους αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ.

Η πρακτική άσκηση θα έχει μέγιστη διάρκεια έξι μηνών, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας του προγράμματος πρακτικής άσκησης των ΑΕΙ ή ΤΕΙ & ΙΕΚ που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Την έγκριση της δαπάνης για την πρακτική άσκηση των ανωτέρω φοιτητών -σπουδαστών, η οποία, κατ’ ανώτατο όριο, να ανέλθει στο ποσό των 120.000 € περίπου και να βαρύνει τον ΚΑΔ 60.01.00 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού εκμετάλλευσης έτους 2018. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να μεριμνήσει για την ένταξη του ανωτέρου ποσού στον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης έτους 2018.

Η προκήρυξη αναμένεται άμεσα. 

Να υπενθυμίσουμε ότι και τα Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσαν θέσεις πρακτικής άσκησης. 

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET