ενδιάμεση έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ