Αλλαγή στην Τριτοβάθμια | Οι φοιτητές θα επιλέγουν το «γνωστικό πεδίο» που θέλουν, από το πρώτο τους έτος


Ο υπουργός παιδείας, κ. Γαβρόγλου, έδωσε συνέντευξη στη Real News της Κυριακής κι αναφέρθηκε σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων μάλιστα, μίλησε και για τη δυνατότητα των φοιτητών να αποφασίζουν από το πρώτο έτος των σπουδών τους, το «γνωστικό πεδίο» που θέλουν να ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με τον υπουργό λοιπόν, το πρώτο έτος θα είναι και το καθοριστικό για τον κάθε φοιτητή. Έτσι, δε θα υπάρχει δέσμευση για έναν φοιτητή να ακολουθήσει ένα πεδίο χωρίς να το γνωρίζει κι αργότερα να καταλάβει ότι δεν τον ενδιαφέρει. Στόχος της κυβέρνησης άλλωστε, είναι να έχουν οι φοιτητές τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε ένα παραπλήσιο πεδίο.

Αυτό το σχέδιο θα γίνει πιο συγκροτημένο και θα δοθεί προς συζήτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα και τα κόμματα, ώστε να υπάρξει ευρεία συναίνεση.

Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση της οποίας τα αποτελέσματα για να φανούν χρειάζονται τρία με πέντε χρόνια, οπότε σύμφωνα με τον Υπουργό πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Μονάχα έτσι, δε θα αλλάξουν τα πράγματα σε μία ενδεχόμενη αλλαγή σκυτάλης στο άμεσο μέλλον.

Τόνισε επιπλέον, ότι πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είναι να καταργηθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και να θεσμιστεί ένα σύστημα εισαγωγής που θα στηρίζεται στο «Εθνικό Απολυτήριο».

Το Εθνικό Απολυτήριο θα στηρίζεται στις αναβαθμισμένες σπουδές του μαθητή στο Λύκειο και κυρίως στην αναμόρφωση των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

Ο Υπουργός Παιδείας τέλος, είπε ότι μέχρι την πρώτη Λυκείου οι μαθητές θα λαμβάνουν τις γενικές γνώσεις που τους χρειάζονται κι έτσι, στα επόμενα δύο χρόνια θα μπορούν να εμβαθύνουν στις επιστήμες που τους ενδιαφέρουν, με λιγότερα μαθήματα που θα διδάσκονται παράλληλα σε περισσότερες ώρες.

 

Θα σου τραβήξουν την προσοχή:Neopolis Team