UNI LIFE & TIPS

Σπουδές σε κυπριακό πανεπιστήμιο: Τι συστήνουν οι παγκόσμιες πανεπιστημιακές κατατάξεις!

Οι κατατάξεις είναι το απόλυτο εργαλείο που θα σε βοηθήσει στη δύσκολη αυτή απόφαση!

Neopolis Team

25 Αυγούστου, 2023

SPONSORED

Η απόφαση για τις σπουδές που θα ακολουθήσεις είναι αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες που καλείσαι να πάρεις στα 18 σου χρόνια. Αυτό δε θα έπρεπε να σε αγχώνει, αλλά περισσότερο να σε πεισμώνει. Να σε κάνει να εξετάσεις ενδελεχώς τις επιλογές σου, να ζυγίσεις τα θετικά και τα αρνητικά τους και να καταλήξεις σε εκείνη που πιστεύεις ότι θα σου προσφέρει τα περισσότερα. Πολύ πιθανόν μάλιστα, η επιλογή αυτή να βρίσκεται στην Κύπρο!

Η Κύπρος αξίζει… douze points για την τριτοβάθμια εκπαίδευσή της, που έχει κάνει τεράστια άλματα ποιότητας τα τελευταία χρόνια και πλέον τα πανεπιστήμιά της έχουν καταστεί πολύ αξιόλογες επιλογές, όχι μόνο για Κύπριους και Έλληνες, αλλά και για φοιτητές από άλλες χώρες.

Αυτή η αλματώδης ανάπτυξη προσέλκυσε και την προσοχή των διεθνών οργανισμών κατάταξης πανεπιστημίων, οι οποίοι αξιολογούν, συγκρίνουν και στη συνέχεια κατατάσσουν τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Με λίγα λόγια, αποτελούν ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο για τους υποψήφιους φοιτητές, για να επιλέξουν πανεπιστήμιο για τις σπουδές τους.

Το γεγονός ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια κατατάσσονται, πλέον, στις λίστες αυτές, σημαίνει ότι αυτομάτως μπαίνουν στο «ραντάρ» των δυνητικών φοιτητών, κάτι που τους επιτρέπει να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό.

Το ίδιο εργαλείο έχουν τώρα στη διάθεσή τους οι γονείς και απόφοιτοι. Μπορούν να συγκρίνουν τα κυπριακά πανεπιστήμια μεταξύ τους, μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και μεταξύ των υπόλοιπων κορυφαίων πανεπιστημίων σε κάθε χώρα και ανά το παγκόσμιο!

Ούσα όμως μια νέα εξέλιξη και λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη τριβή του κοινού με τη γενικότερη ιδέα των πανεπιστημιακών κατατάξεων, είναι φυσιολογικό να επικρατεί κάποιο μπέρδεμα ως προς το ποιες κατατάξεις θα πρέπει λάβεις υπόψη για τις αποφάσεις σου.

Υπάρχουν διάφορες κατατάξεις τις οποίες τα κυπριακά πανεπιστήμια αναφέρουν στις επικοινωνιακές τους εκστρατείες τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο έχει θολώσει την εικόνα, με την κύρια αντίληψη που επικρατεί να είναι ότι όλα τα πανεπιστήμια είναι καταταγμένα. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα.

First things first: Τι είναι οι πανεπιστημιακές κατατάξεις;

Οι πανεπιστημιακές κατατάξεις κατατάσσουν τα πανεπιστήμια στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και μετρήσεων. Έχουν μεγάλη σημασία γιατί παρέχουν μια αντικειμενική και συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας και της απόδοσης των πανεπιστημίων, αφού παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας, της επιρροής στην κοινωνία, τη διεθνή προοπτική και άλλους δείκτες απόδοσης. Αυτό επιτρέπει στους φοιτητές, τους ερευνητές και τους εργοδότες να συγκρίνουν και να επιλέξουν τα πανεπιστήμια που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους.

Οι κατατάξεις επίσης προωθούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων, καθώς αυτά προσπαθούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους για να καταταχθούν ψηλότερα, κάτι που διεγείρει την πρόοδο και την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Περισσότερα από ένα τα είδη πανεπιστημιακών κατατάξεων

«Ποια είδη πανεπιστημιακών κατατάξεων υπάρχουν;», «Ποιες είναι οι κυριότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις;», «Υπάρχουν κατατάξεις που θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη και λιγότερη βαρύτητα στη διαδικασία επιλογής ενός πανεπιστημίου;».

Τα ερωτήματα αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρησιμότητα των πανεπιστημιακών κατατάξεων, που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

1) Σ’ εκείνες που αξιολογούν τα πανεπιστήμια με βάση τη συνολική τους ποιότητα και τα κατατάσσουν σε σύγκριση με τα καλύτερα στον κόσμο

2) Σ’ εκείνες που αξιολογούν τα πανεπιστήμια για τις επιδόσεις τους σε επί μέρους ακαδημαϊκά αντικείμενα (Οικονομικά, Μαθηματικά, Κλινική και Υγεία, Ψυχολογία κ.α.) και τα κατατάσσουν σε σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο

3) Σ’ εκείνες που αξιολογούν τα πανεπιστήμια με βάση τη συνεισφορά τους στην κοινωνία και όχι το ακαδημαϊκό τους κύρος (για παράδειγμα για τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης τους, που δεν σχετίζονται με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν).

Με βάση την πιο πάνω κατηγοριοποίηση, είναι ξεκάθαρο ότι οι πανεπιστημιακές κατατάξεις με τη μεγαλύτερη βαρύτητα είναι:

Αυτές που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, καθώς παρέχουν μία αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει ένα πανεπιστήμιο, vis a vis τη συνολική ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.

Αυτές που εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία, οι οποίες παρέχουν μια αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει ένα πανεπιστήμιο σε επί μέρους ακαδημαϊκά αντικείμενα.

Ποιες είναι οι πανεπιστημιακές κατατάξεις που αξιολογούν την ποιότητα;

Οι πιο δημοφιλείς και αξιόπιστες από τις κατατάξεις που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή που αξιολογούν τη συνολική ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης ενός πανεπιστημίου, είναι οι εξής:

1. Times Higher Education (THE) World University Rankings: Εκδόθηκε πρώτη φορά το 2004 και βασίζεται σε 13 κριτήρια, όπως η διδασκαλία, η έρευνα, οι αναφορές, η βιομηχανική γνώση και η διεθνής προοπτική. Αξιολογεί τη συνολική απόδοση των πανεπιστημίων στα κριτήρια αυτά.

2. Academic Ranking of World Universities (ARWU) ή Shanghai Rankings: Εκδόθηκε πρώτη φορά το 2003 και βασίζεται σε 6 κριτήρια, όπως ο αριθμός των αποφοίτων και των καθηγητών που έχουν κερδίσει βραβεία Nobel, ο αριθμός των ερευνητών που εμπεριέχονται ως παραπομπές στις επιστημονικές εκδόσεις, ο αριθμός των άρθρων που δημοσιεύονται στα περιοδικά Nature και Science κ.α.. Αξιολογεί τη συνολική απόδοση των πανεπιστημίων στα κριτήρια αυτά.

3. QS World University Rankings: Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2004 και λαμβάνει υπόψη 6 κριτήρια, όπως η ακαδημαϊκή φήμη, η φήμη του εργοδότη, οι ακαδημαϊκές αναφορές ανά καθηγητή, η αναλογία καθηγητών/φοιτητών, η διεθνής διάσταση και οι διεθνείς συνεργασίες. Αξιολογεί τη συνολική απόδοση των πανεπιστημίων στα κριτήρια αυτά.

Η κατάταξη των μεγαλύτερων κυπριακών πανεπιστημίων σε αυτές τις πανεπιστημιακές κατατάξεις για το 2023:

Η πιο δημοφιλής κατάταξη από τις πιο πάνω είναι η Times Higher Education World University Rankings. Παρακάτω η θέση ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων σε αυτή:

1. Πανεπιστήμιο Κρήτης (401–500)
1. Πανεπιστήμιο Κύπρου (401–500)
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (401–500)
4. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (501-600)
4. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (501–600)
6. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (601-800)
7. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (801-1000)
7. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (801-1000)
7. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (801-1000)
7. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (801-1000)
7. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (801-1000)
7. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (801-1000)
13. Πανεπιστήμιο Πατρών (1001–1200)
13. Πολυτεχνείο Κρήτης (1001–1200)
15. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1201–1500)
15. International Hellenic University (1201–1500)
15. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1201–1500)
18. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (1501+)
18. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (1501+)

Αξιολόγηση Ποιότητας Προσφερόμενης Εκπαίδευσης σε επί μέρους Τομείς

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάξεων εμπίπτουν εκείνες που αξιολογούν την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης σε επί μέρους τομείς.

Μια τέτοια κατάταξη αποτελεί αυτή του Times Higher Education, ‘World University Rankings By Subject‘, που αξιολογεί την απόδοση και τη φήμη των πανεπιστημίων σε συγκεκριμένες ακαδημαϊκές ειδικότητες/αντικείμενα.

Το ιδανικό είναι οι κατατάξεις που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία να αξιοποιούνται από τους μελλοντικούς φοιτητές συνδυαστικά, πριν καταλήξουν στην επιλογή τους.

Αν, για παράδειγμα, ένας/μια άριστος/η φοιτητής/ήτρια, επιθυμεί να ακολουθήσει σπουδές στον τομέα Επιχειρήσεων και Οικονομικών, και θέλει να υποβάλει αίτηση στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που κατατάσσεται πρώτο στον κόσμο στην Times Higher Education (THE) World University Rankings, ίσως αλλάξει γνώμη όταν ρίξει μια ματιά στην κατάταξη THE World University Rankings by Subject, όπου πρώτο στον συγκεκριμένο τομέα φιγουράρει το ΜΙΤ, ενώ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης βρίσκεται δύο θέσεις πιο κάτω.

Η κατάταξη των κυπριακών πανεπιστημίων στη λίστα Τimes Higher Education, World University Rankings By Subject για το 2023, σε πέντε ενδεικτικά αντικείμενα:

*μαζί με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

*μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

*μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
** μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

*μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

*μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

*μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
**μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

*μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
**μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση Vs Αξιολόγηση Κοινωνικής Προσφοράς

Οι κατατάξεις που εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες αξιολογούν την ποιότητα (επιμέρους και συνολικής) της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που παρέχουν τα πανεπιστήμια. Είναι λογικό, επομένως, ότι αποτελούν εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιεί ένας μελλοντικός φοιτητής και μία μέλλουσα φοιτήτρια, καθώς προσφέρουν μια αντικειμενική εικόνα των προσδοκιών που θα πρέπει να έχει κανείς από το πανεπιστήμιο που θα επιλέξει.

Η τρίτη κατηγορία ασχολείται με μία άλλη πτυχή του έργου των πανεπιστημίων: την κοινωνική τους συνεισφορά. Οι κατατάξεις αυτές δεν ασχολούνται με την απόδοση ενός πανεπιστημίου στην προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, ένα πανεπιστήμιο μπορεί να είναι καταταγμένο για την κοινωνική του προσφορά αλλά όχι για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι του Times Higher Education, ‘Impact Rankings: Η κατάταξη Impact Rankings‘, που επικεντρώνεται στην κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση των πανεπιστημίων και αξιολογεί τα πανεπιστήμια με βάση τη συνεισφορά τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Μετρά, δηλαδή, τις συντονισμένες προσπάθειες προβολής και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση θετικής επίδρασης στην κοινωνία, πάντοτε σε συνάρτηση με τους στόχους αυτούς.

Οι κατατάξεις ως εργαλείο ανάλυσης

Τα συστήματα κατάταξης αποτελούν εργαλεία ανάλυσης. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τότε παρέχουν τις βάσεις για τη διενέργεια μιας ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης έρευνας με στόχο την επιλογή του ιδανικού πανεπιστημίου για τον καθένα!

Είναι αναγκαία η επιμόρφωση φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με τις πανεπιστημιακές κατατάξεις, την αξία τους, τα κριτήρια και τις διαφορετικές πτυχές τους. Η επιμόρφωση αυτή θα συμβάλει στην καλλιέργεια μιας κριτικής προσέγγισης απέναντι στις επιλογές που έχουν ενώπιόν τους και θα τους βοηθήσει να καταλήξουν σε μία καλά ενημερωμένη και όσο το δυνατό αντικειμενική απόφαση!

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΘ: Στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως και πρώτο στην Ελλάδα – Τα πεδία όπου ξεχωρίζει!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν/μιο Θεσσαλίας: Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση φοιτητής που έφαγε στη λέσχη!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΔΑ: Τα 5 τμήματα Μηχανικών που αναγνωρίζονται κι επίσημα ως Πολυτεχνικές Σχολές!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET