ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

«ΣπουδάΖΩ»: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρωτοετών φοιτητών!

Ξεκίνησε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της δράσης «σπουδάΖΩ» σε προπτυχιακούς φοιτητές – σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για κουπόνι αγορών αξίας 200 ευρώ, προκειμένου να αγοραστούν αναγκαίες προμήθειες σίτισης! Στόχος της δράσης είναι η στήριξη των προπτυχιακών […]

Neopolis Team

8 Απριλίου, 2019

Ξεκίνησε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της δράσης «σπουδάΖΩ» σε προπτυχιακούς φοιτητές – σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για κουπόνι αγορών αξίας 200 ευρώ, προκειμένου να αγοραστούν αναγκαίες προμήθειες σίτισης!

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη των προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ, για την ομαλή κοινωνικοοικονομική ένταξή τους στο νέο φοιτητικό περιβάλλον, η οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη αναγκών σίτισης μέσω της αγορά ειδών διατροφής ή/και υπηρεσιών εστίασης και η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης των οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι αιτούντες / αιτούσες – μέλη οικογενειών, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα.
 2. Η μόνιμη κατοικία τους να βρίσκεται σε Δήμο ή Κοινότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 3. Να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές – σπουδαστές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για πρώτη φορά, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας [πανεπιστημιακού (Α.Ε.Ι.) ή τεχνολογικού τομέα (Α.Τ.Ε.Ι.)], στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Σχολές Καλών Τεχνών. Εξαιρούνται όσοι φοιτητές εγγράφηκαν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.
 4. Για τους άρρενες φοιτητές να μην υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το έτος εγγραφής τους (2018-2019).
 5. Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
 6. Να διαβιούν με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κατώτερο του ορίου φτώχειας. Τούτο θα πρέπει να αποδεικνύεται από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2017-31/12/2017).

 Οι αιτούντες  / αιτούσες, απροστάτευτα τέκνα, που επιθυμούν να ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1993 έως 31/12/2000 (ηλικίας 18 έως 25 ετών)
 3. Να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 4. Να εποπτεύονται από Δομή Προστασίας Ανήλικων Τέκνων ή από Εφέτες ή να έχουν τεθεί υπό την προστασία Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 5. Να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές – σπουδαστές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για πρώτη φορά, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας [πανεπιστημιακού (Α.Ε.Ι.) ή τεχνολογικού τομέα (Α.Τ.Ε.Ι.)], στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Σχολές Καλών Τεχνών. Εξαιρούνται όσοι φοιτητές εγγράφηκαν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.
 6. Για τους άρρενες φοιτητές να μην υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το έτος εγγραφής τους (2018-2019).
 7. Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.

Η δράση υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τον προϋπολογισμό να ορίζεται στο ποσό των 40.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και με κριτήρια που τίθενται από το Περιφερειακό Ταμέιο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Οι αιτούντες που τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής θα καταταγούν σε πίνακα κατάταξης βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, με πρώτο τον αιτούντα με την υψηλότερη μοριοδότηση και τελευταίο αυτόν με την χαμηλότερη μοριοδότηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης. Η επιλογή των ωφελούμενων που θα λάβουν το voucher πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το πρώτο άτομο της κατάταξης (με την υψηλότερη μοριοδότηση), και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης.

Οι αιτήσεις έχουν διάρκεια 15 ημέρες (από την 5/04/2019 έως 19/04/2019).

Αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΘ: Στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως και πρώτο στην Ελλάδα – Τα πεδία όπου ξεχωρίζει!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν/μιο Θεσσαλίας: Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση φοιτητής που έφαγε στη λέσχη!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΔΑ: Τα 5 τμήματα Μηχανικών που αναγνωρίζονται κι επίσημα ως Πολυτεχνικές Σχολές!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET