ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πάντειο: Το Υπ. Παιδείας απέρριψε χρηματοδότηση για προσβασιμότητα ΑμΕΑ στα κτίρια!

Η συμπεριληπτικότητα δεν είναι στις προτεραιότητές μας άλλωστε…

Neopolis Team

4 Ιανουαρίου, 2023

Από την πρωτεύουσα μέχρι την επαρχία, η καθημερινότητα είναι ένας Γολγοθάς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και έτσι φαίνεται πως θα παραμείνει. Εξαιτίας της πολιτείας που δε μοιάζει πρόθυμη να διευκολύνει τη ζωή αυτών των ανθρώπων, αλλά και τους πολίτες που επίσης δε λογαριάζουν τον διπλανό τους (φτάνει να σταθμεύσουν το αυτοκίνητο κι ας είναι πάνω σε μπάρα).  

Τα έργα προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποτελούν προτεραιότητα και αυτό επιβεβαιώνει και η απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης 396.800 ευρώ της πράξης «Υποστηρικτική μελέτη προσβασιμότητας ΑμΕΑ για τις κτηριακές υποδομές του Παντείου Πανεπιστημίου (περιόδου 2023 – 2025)» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού, και μικρές μελέτες για τις ανάγκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (περιόδου 2023-2025)», με την αιτιολογία πως:

1) Δεν αφορά στο επιλέξιμο αντικείμενο της πρόσκλησης (6107/Κωδικός:Π62-3.8)
2) Στον προσδιορισμό του προϋπολογισμού της με α/α 6107 πρόσκλησης δεν έχει περιληφθεί το έργο αυτό, καθώς αφορά σε διαφορετική πρόσκληση (που δεν έχει ακόμη εκδοθεί) και σε διαφορετικό άξονα προτεραιότητας (ΑΠ 3.4)

At least, έχουν ξοδευτεί αρκετά λεφτά στην εκπαίδευση των ΟΠΠΙ. 

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει:

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Υποστηρικτική μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ για τις κτηριακές υποδομές του Παντείου Πανεπιστημίου (περιόδου 2023 – 2025)» με κωδικό ΟΠΣ 5200048 και συνολική δημόσια δαπάνη 396.800,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 136133/Β9/Φ32/335/02.11.2022 Πρόσκλησης «Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού, και μικρές μελέτες για τις ανάγκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (περιόδου 2023-2025)» για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’ : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

1) Δεν αφορά στο επιλέξιμο αντικείμενο της πρόσκλησης (6107/Κωδικός:Π62-3.8)

2) Στον προσδιορισμό του προϋπολογισμού της με α/α 6107 πρόσκλησης δεν έχει περιληφθεί το έργο αυτό, καθώς αφορά σε διαφορετική πρόσκληση (που δεν έχει ακόμη εκδοθεί) και σε διαφορετικό άξονα προτεραιότητας (ΑΠ 3.4)

Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της με αρ. 62564/04-06-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» (Β’ 2442).

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Χρυσοί δύο φοιτητές του ΕΚΠΑ στον σημαντικότερο Μαθηματικό διαγωνισμό του κόσμου!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET