ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΔΑ: Εξ αποστάσεως θα γίνουν τα θεωρητικά μαθήματα ανεξαρτήτως εγγεγραμμένων φοιτητών!

Καλωσήλθατε στο κλαμπ, φοιτητές του ΠΑΔΑ.

Neopolis Team

1 Οκτωβρίου, 2020

Η εξεταστική του Σεπτέμβρη ολοκληρώθηκε για τα περισσότερα πανεπιστήμια (επιτυχώς ή όχι, το αφήνουμε πάνω σας) και πλέον μας χωρίζουν λίγες ημέρες από την αρχή του χειμερινού εξαμήνου. Του πιο περίεργου χειμερινού εξαμήνου, το οποίο ως επί το πλείστον, θα βγάλουμε από το κρεβατάκι μας.

Μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουν προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις όλα τα ΑΕΙ, είναι όμως σίγουρο ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα εφαρμοστεί στις περισσότερες περιπτώσεις.

Το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΔΑ, το οποίο ενημέρωσε τους φοιτητές του για το πώς θα διεξαχθεί το πρώτο μέρος της ακαδημαϊκής χρονιάς, μέσα από ανακοίνωσή του.

Σε αυτήν αναφέρεται ότι όλα τα θεωρητικά μαθήματα, ανεξαρτήτως εγγεγραμμένων φοιτητών, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις που απαιτείται η φυσική παρουσία, η υλοποίηση ασκήσεων εμβάθυνσης και φροντιστηριακά μαθήματα, κατά τα οποία θα ακολουθούνται οι οδηγίες προστασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει το όριο των 50 φοιτητών (για θεωρητικά μαθήματα) και των 30 (για φροντιστηριακά μαθήματα κι ασκήσεις).

Όσο για τα εργαστηριακά μαθήματα και τις κλινικές ασκήσεις, που όπως ανακοινώθηκε από το Υπ. Παιδείας θα γίνονται δια ζώσης, ισχύουν τα παρακάτω:

Β. Εργαστηριακά Μαθήματα

Για όσα εκ των εργαστηριακών μαθημάτων είναι δυνατή η συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020, αυτή θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση των προαναφερθεισών, δοκιμασμένων, πλατφορμών που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από αιτιολογημένη Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα εργαστήρια που απαιτούν αιτιολογημένα φυσική παρουσία των φοιτητών θα υλοποιούνται σε εργαστηριακούς / εκπαιδευτικούς χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν σχετικής Απόφασης της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και στα οποία θα τηρηθούν οι σχετικές «Οδηγίες Πρόληψης και Προστασίας από την COVID-19», που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Γ. Κλινική/Νοσοκομειακή/Εργαστηριακή Άσκηση και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Εις ό,τι αφορά τις κλινικές/νοσοκομειακές/εργαστηριακές ασκήσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδεχόμενων εκπαιδευτικών επισκέψεων σε άλλους Φορείς, θα υλοποιούνται με τήρηση των Πρωτοκόλλων Υγειονομικής Ασφαλείας των Φορέων Υποδοχής. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων απαιτείται επιπρόσθετα η αιτιολογημένη Απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η οποία φέρει και την ευθύνη.

Για δε τις Κλινικές και Νοσοκομειακές Ασκήσεις θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Β΄) ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία:

α) οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την νόσο και τα μέτρα πρόληψης με επιμέλεια της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος,

β) οι φοιτητές θα υποβληθούν υποχρεωτικά, σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για Κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο «PCR»,

γ) στο εργαστήριο ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι οι τριάντα (30) φοιτητές και

δ) Δ Ε Ν επιτρέπεται συμμετοχή φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από τον Κορωνοϊό COVID-19, καθώς και στη διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο Κορωνοϊού COVID-19.

Για τη διενέργεια των δια ζώσης μαθημάτων θα πρέπει να τηρούνται τα Πρωτόκολλα Ασφαλείας που έχουν προσδιορισθεί από την αντίστοιχη Επιτροπή του Πανεπιστημίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα θεωρητικά μαθήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των πενήντα (50) φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση το όριο των συμμετεχόντων σε θεωρητικά μαθήματα θα είναι συνάρτηση της επιφανείας των αιθουσών όπως επίσης και του αριθμού των διαθέσιμων καθισμάτων, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μέτρα προς πάσα κατεύθυνση).

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εργαστηριακά μαθήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των τριάντα (30) φοιτητών. Το όριο των συμμετεχόντων στα εργαστηριακά μαθήματα θα είναι συνάρτηση της επιφανείας των αιθουσών των εργαστηρίων όπως επίσης και του αριθμού των διαθέσιμων καθισμάτων τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μέτρα προς πάσα κατεύθυνση) σύμφωνα με το σχετικό Πρωτόκολλο.

Προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση μιας αίθουσας, αμφιθεάτρου ή εργαστηρίου αποτελεί:

i. ο επαρκής εξαερισμός – αερισμός

ii. η ευκολία πρόσβασης στην αίθουσα χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού σε διαδρόμους και

iii. η Σήμανση των θέσεων που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας.

Για κάθε αίθουσα και εργαστήριο που θα χρησιμοποιηθεί για δια ζώσης εκπαίδευση θα καθοριστεί, από Επιτροπή του Πανεπιστημίου, ο Μέγιστος Αριθμός φοιτητών που θα υποδεχθεί και ο οποίος δεν θα είναι μεγαλύτερος από τα προαναφερθέντα όρια. Επιπλέον, σε κάθε αίθουσα, με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής, θα σημανθούν οι θέσεις εκείνες οι οποίες θα πρέπει να παραμένουν κενές ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη απόσταση μεταξύ των φοιτητών.

Για τη διαχείριση των δια ζώσης μαθημάτων και εργαστηρίων θα συνταχθεί πρόγραμμα για κάθε αίθουσα / εργαστήριο και το οποίο θα τηρείται ηλεκτρονικά και κεντρικά από το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση θα σχεδιασθεί κεντρικά ο χρονοπρογραμματισμός των εργαστηρίων σε γειτνιάζουσες αίθουσες, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους διαδρόμους.

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης γίνονται διευκρινίσεις για τους πρωτοετείς, που αφορούν την εγγραφή τους αλλά και διάφορες οδηγίες για τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Μπείτε ΕΔΩ, για να τις διαβάσετε αναλυτικά.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ΠΑΔΑ μετατράπηκε σε πλατό γυρισμάτων για τη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι» της ΕΡΤ!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ΕΚΠΑ ανοίγει παράρτημα στην Κύπρο – Το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που βγαίνει στην Ευρώπη!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΠΑ: Φοιτητής καταγγέλει ότι δέχτηκε επίθεση φεύγοντας από τη βιβλιοθήκη της σχολής!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET