Απόφαση υπουργού Παιδείας – Οι φοιτητές ορίζουν τους εκπροσώπους τους!


Με νέα απόφαση του υπουργού Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, οι φοιτητικοί σύλλογοι παίρνουν τη σκυτάλη για να οργανώσουν οι ίδιοι τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στα όργανα των ΑΕΙ. 

Ο κ. Γαβρόγλου απαλλάσει με αυτό τον τρόπο τους πρυτάνεις και δίνει τη δυνατότητα για την διοργάνωση των εκλογών στους φοιτητές. Η νέα τροποποιητική απόφαση προβλέπει ότι «οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής».

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων οι φοιτητές καλούνται να ψηφίσουν σε τρεις διαφορετικές κάλπες, που αφορούν τη συμμετοχή τους στο τμήμα, τη σχολή και τη σύγκλητο. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά σχολή και ανά ίδρυμα, σε αντίθεση με την προηγούμενη απόφαση που η ψηφοφορία προκηρυσσόταν από τον πρύτανη.

Επίσης, ορίζεται ότι μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στα συλλογικά όργανα μετέχουν οι φοιτητές βάση της σειράς κατάταξης στις τελευταίες διενεργηθείσες εκλογές.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET