ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη «μερική φοίτηση» και τις διαγραφές φοιτητών!

Βγάλε χαρτί και μολύβι και ξεκίνα τους υπολογισμούς.

Neopolis Team

15 Μαΐου, 2023

Όπως ξέρουμε, ο νέος νόμος του Υπουργείου Παιδείας φέρνει τις διαγραφές για να εξαλείψει το φαινόμενο του «αιώνιου φοιτητή» που συναντάται στα ελληνικά πανεπιστήμια – λες κι αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Με το γνωστό «ν+2» έτη δίνεται στους φοιτητές το περιθώριο δύο επιπλέον χρόνων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Διάβασε κι αυτό

Πανεπιστήμια: Σχεδόν οι μισοί οι «αιώνιοι φοιτητές» – Ξεκινούν οι διαγραφές από το 2025!

Το μεγαλύτερο βάρος και άγχος ωστόσο, πέφτει σε όσους έχουν ταυτόχρονα άλλες υποχρεώσεις, όπως η εργασία. Δε βρίσκονται όλοι σε θέση να αφοσιωθούν μονάχα στις σπουδές τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που κάποιος σπουδάζει μακριά από το πατρικό του.

Η «μερική φοίτηση» απευθύνεται σε αυτούς τους φοιτητές αλλά και σε μερικές άλλες κατηγορίες που δεν μπορούν να παρακολουθούν τις διαλέξεις τους σε καθημερινή βάση, προκειμένου να μην ξεπεράσουν το ανώτατο όριο σπουδών και βρεθούν εκτός ΑΕΙ μέσω διαγραφής.

Τι είναι το καθεστώς «μερικής» φοίτησης

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους, εφαρμοζόμενης, και στην περίπτωση αυτή, της ανώτατης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πού απευθύνεται

Η μερική φοίτηση απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α 141), δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα,

β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές/ριες και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον 12 αθλητών και οκτώ σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών.

Η υποβολή των αιτήσεων για ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης γίνεται στη Γραμματεία του τμήματος φοίτησης ή της κοσμητείας της κάθε Σχολής και οι ενδιαφερόμενοι ταυτόχρονα με την αίτηση καταθέτουν ως επισυναπτόμενα έγγραφα που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες συντρέχουν για τη δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Οι ίδιοι μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής φοίτησης κάνοντας ξανά αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος ή της κοσμητείας της Σχολής τους, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης, η επάνοδος του κάθε νέου ή της νέας σε καθεστώς κανονικής φοίτησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέσο του εξαμήνου. Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εφαρμόζεται για όλες τις παραπάνω κατηγορίες φοιτητών που υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Βέβαια, οι παροχές των φοιτητών που βρίσκονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης είναι ίδιες με αυτές των φοιτητών πλήρους φοίτησης.

Τι ισχύει με τις διαγραφές των «παλιών» φοιτητών

Η διαγραφή φοιτητών θα ξεκινήσει από το έτος 2027-2028 και αφορά φοιτητές που εισήχθησαν την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Για τους φοιτητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, υπάρχει μεταβατική διάταξη. Συγκεκριμένα, για όσους δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης ξεκίνησε από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 και εκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, προσαυξημένης κατά τέσσερα εξάμηνα για τους τετραετούς φοίτησης και κατά έξι εξάμηνα για πενταετή ή εξαετή τμήματα.

Για παράδειγμα, εάν ένας φοιτητής που βρισκόταν στο 3ο έτος το 2021-22, σε τετραετές τμήμα, είχε από εκεί και έπειτα υπόλοιπο έξι (4+2) χρόνια. Μετά θα διαγραφεί.

Αντίστοιχα, εάν το τμήμα είναι πενταετούς φοίτησης το υπόλοιπο είναι οκτώ (5+3) χρόνια, με τον υπολογισμό να έχει ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τι ισχύει για όσους είχαν ήδη υπερβεί το όριο φοίτησης το 2021-2022

Οι φοιτητές που είχαν ήδη υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης το 2021-2022, έχουν επιπλέον χρόνο φοίτησης ίσο με την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του τμήματός τους, με τον υπολογισμό να ξεκινά από το έτος 2021-2022. Για παράδειγμα, εάν ένας φοιτητής βρισκόταν στο όγδοο έτος σε τμήμα τετραετούς φοίτησης, σήμερα έχει δικαίωμα φοίτησης άλλα 3 χρόνια. Αντίστοιχα, εάν το τμήμα είναι πενταετούς φοίτησης έχει άλλα 4 χρόνια .

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ποσείδι ιζ μπακ για ένα ακόμα έξαλλο καλοκαιράκι – Πότε ανοίγει η φοιτητική κατασκήνωση!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα τμήματα Μηχανικών των ΠΑΔΑ, ΕΛΜΕΠΑ και ΠΑ.ΠΕΛ που αντιστοιχήθηκαν με Πολυτεχνικής Σχολής!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα μισά ελληνικά παν/μια δε συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία, κάτι έχουμε καταλάβει!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET