ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Κεραμέως: Ιδρύεται τμήμα Ψυχολογίας στο ΔΠΘ – Από το 2024 οι πρώτοι φοιτητές!

Κάτι που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν. 🤔

Neopolis Team

27 Μαρτίου, 2023

Ένα νέο τμήμα θέλει να κάνει την είσοδό του στον πανεπιστημιακό χάρτη, ξεκινώντας τη λειτουργία του από φέτος, αλλά καλωσορίζοντας τους πρώτους φοιτητές του από το νέο ακαδημαϊκό έτος (2023-2024).

Ο λόγος για το τμήμα Ψυχολογίας που καταφτάνει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με τη διάταξη για την ίδρυσή του να έχει καταθέσει ήδη στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Το τμήμα θα ανήκει στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και θα έχει τη δυνατότητα να οργανώνει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Στο Τμήμα Ψυχολογίας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Έως την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου, οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας καλύπτονται από μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος της παρ. 1 και πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ’ του ν. 4957/2022.

Όπως τονίζεται ακόμα στη διάταξη, η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος της παρ. 1, με την επιφύλαξη της προηγούμενης πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου σύμφωνα με την παρ. 3, άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, κατά το οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών.

Μέχρι το Τμήμα Ψυχολογίας να καταστεί αυτοδύναμο, ορίζονται προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, προσωρινός Πρόεδρος και προσωρινός Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4957/2022, περίτων οργάνων μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων. Τα όργανα του πρώτου εδαφίου ορίζονται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Οι ενστάσεις του ΔΠΘ 

Το ΔΠΘ εκφράζει τις αμφιβολίες του ως προς τον τρόπο που γίνονται οι διαδικασίες, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του πως «Επιβεβαιώνει τη βούλησή της για τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του υπό ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας με έδρα το Διδυμότειχο, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ακαδημαϊκώς προσήκουσας εγκατάστασής του».

Στη συνέχεια αναφέρει πως «Κρίνει τον προταθέντα χώρο των αποθηκών Ε.Α.Σ. ως παντελώς ακατάλληλο για την προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση του υπό ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο και θεωρεί ότι ο χώρος αυτός, πέραν της πρακτικής ακαταλληλότητάς του, υποβαθμίζει βάναυσα την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος και υπονομεύει τη στελέχωσή του με μέλη Δ.Ε.Π. αλλά και την επιλεξιμότητά του από υποψήφιους φοιτητές, υποσκάπτοντας έτσι τη βιωσιμότητά του ως Ακαδημαϊκής Μονάδας».

Προσθέτει ακόμα πως η Σύγκλητος «Εγκρίνει απολύτως τις προτάσεις για τους χώρους προσωρινής και μόνιμης εγκατάστασης του υπό ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο έγγραφο του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου.

Διαδηλώνει την έντονη ανησυχία της για την παρατηρούμενη καθυστέρηση λήψης των αποφάσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία του υπό ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τέλος, εξουσιοδοτεί τις Πρυτανικές Αρχές να αναζητήσουν και να προτείνουν προς τη Σύγκλητο εναλλακτικές λύσεις για την προσωρινή εγκατάσταση του υπό ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας σε άλλη πόλη του νομού, όπως η Αλεξανδρούπολη, έδρα τη Σχολής όπου ανήκει το Τμήμα, αν τελικά δεν ευδοκιμήσει η εγκατάστασή του στην πόλη του Διδυμοτείχου με αδιαπραγμάτευτες τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις λειτουργίας του».

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν/μιο Πατρών: Οι 20.000 φοιτητές είναι «αιώνιοι» – Οι Σχολές με τα μεγαλύτερα ποσοστά!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΘ: Φοιτητές διακρίθηκαν σε Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό και μας έκαναν περήφανους!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Στις 26/5 ο τελικός του 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας του Κομβού Καινοτομίας του ΔΠΘ!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Lifeskills: Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής στα Hackathons κοινωνικής επιχειρηματικότητας!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET