fbpx

Ίδρυμα Γουλανδρή: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Μουσείο του για φοιτητές και αποφοίτους!


Πρακτική άσκηση alert!

Κάποιοι τριγυρνούν στο ίντερνετ τσεκάροντας ακτοπλοϊκά αυτήν την περίοδο, κι άλλοι ψάχνοντας θέσεις πρακτικής. Για τους τελευταίους έχουμε καλά νέα (στους πρώτους θα κάνουμε απλά πατ πατ στην πλάτη…), τα οποία έρχονται από το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) κι αφορούν την περίοδο 2022-2023.

Το Μουσείο του στην Αθήνα συγκεκριμένα, προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών, με τις θέσεις αυτή τη στιγμή να είναι από δύο (2) έως τρεις (3). Το ξεκίνημά της έχει οριστεί για τις 19/9/2022 και θα διαρκέσει ένα εξάμηνο, με δυνατότητα, εφόσον κρίνει το ΙΒΕΓ ότι ο/η συμμετέχων/ουσα ανταποκρίνεται με επιτυχία στο πρόγραμμα, παρατάσεως για ένα ακόμη εξάμηνο.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαία/5 ημέρες ή 6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων).

Το πρόγραμμα αφορά στην πρακτική άσκηση επιτυχόντων οι οποίοι θα απασχολούνται αποκλειστικά στο τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών (Visitors Experience) του Μουσείου (υποδοχή, πληροφορίες, παροχή βοήθειας στην υλοποίηση εκδηλώσεων και εργαστηρίων, πραγματοποίηση ξεναγήσεων, εποπτεία εκθεσιακών χώρων, ψηφιοποίηση του αρχείου του Ιδρύματος κλπ). Οι επιτυχόντες, μέσα από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν, μεταξύ άλλων, δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, προσαρμοστικότητας και οργάνωσης, και να εντρυφήσουν στις δομές και στους μηχανισμούς λειτουργίας ενός πολιτιστικού φορέα παγκόσμιας φήμης.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

  • Οι θέσεις είναι ανοικτές σε νέους και νέες από 18 έως 35 ετών με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
  • Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1. Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία.
  • Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό σημείωμά τους, μαζί με ένα σύντομο συνοδευτικό (μέγιστο 300 λέξεις), στο οποίο θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο ΙΒΕΓ, καθώς και τα δικαιολογητικά, έως τις 16 Ιουνίου 2022 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Εκπρόθεσμες αιτήσεις, ως επίσης αιτήσεις που θα αποσταλούν σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση από αυτήν που αναφέρεται ανωτέρω, δε θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Κατά την αξιολόγηση θα προτιμηθούν φοιτητές/απόφοιτοι των εξής σπουδαστικών πεδίων: Εικαστικές σπουδές, Ιστορία της Τέχνης, Πολιτιστική Διαχείριση, Μουσειολογία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Marketing / Επικοινωνία.

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΒΕΓ δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σε αντίστοιχο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΒΕΓ.

Τα σχετικά δικαιολογητικά με τους αριθμούς 4, 5 και 6 ανωτέρω, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τη σύντομη συνοδευτική επιστολή, αποστέλλονται μαζί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Για παραπάνω πληροφορίες, μπες ΕΔΩ.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET