ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Φορολογική παγίδα για χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους!

Χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τα πατρικά τους, καλούνται και φέτος να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για ανύπαρτκα ποσά τεκμαρτών εισοδημάτων. Την ίδια στιγμή, οι οικογένειές τους που βγαίνουν εξίσου ζημιωμένες, θα χάσουν το δικαίωμα είσπραξης οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ ή θα λάβουν, στην καλύτερη περίπτωση, χαμηλότερα επιδόματα από αυτά που δικαιούνται. Είμαστε μια […]

Neopolis Team

26 Μαρτίου, 2019

Χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τα πατρικά τους, καλούνται και φέτος να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για ανύπαρτκα ποσά τεκμαρτών εισοδημάτων.

Την ίδια στιγμή, οι οικογένειές τους που βγαίνουν εξίσου ζημιωμένες, θα χάσουν το δικαίωμα είσπραξης οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ ή θα λάβουν, στην καλύτερη περίπτωση, χαμηλότερα επιδόματα από αυτά που δικαιούνται.

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε! 

Αυτά διαβάζουμε στο δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» σήμερα και σύμφωνα με την εξέλιξη που οδηγεί η απόφαση που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό της διαδικασίας ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το 2018.

Στην συγκεκριμένη απόφαση, που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, περιλαμβάνεται μια …οδηγία που προβλέπει ότι αν ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας του φορολογούμενου μισθώνει κατοικία ή οποιουδήποτε τύπου κατάλυμα, εκτός της κύριας κατοικίας της οικογένειας (φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία κ.λπ.) και δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τότε και μόνο τότε η κατοικία αυτή πρέπει να δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα, ώστε να επιβαρύνεται εκείνος με το τεκμήριο διαβίωσης για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Ο γονέας, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναγράφει στον Πίνακα 6 της φορολογικής του δήλωσης το καθαρό ποσό του ενοικίου που κατέβαλε για τη μίσθωση κατοικίας του εξαρτώμενου ενήλικου, που δεν εμφανίζει εισόδημα.

Η προαναφερθείσα οδηγία αποκλείει από την ευνοϊκή μεταχείριση, ως προς την εφαρμογή του τεκμηρίου της ενοικιαζόμενης κατοικίας, τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια των γονέων τους, διαμένουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες ή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα οποιουδήποτε άλλου τύπου και έχουν στο όνομά τους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους κατά τη διάρκεια του 2018 πιστώθηκαν τόκοι ή ακόμη και πενιχρά ποσά εισοδημάτων από κάποια περιστασιακή απασχόληση κατά τη διάρκεια του 2018.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι παύουν να απαλλάσσονται από το τεκμήριο της ενοικιαζόμενης κατοικίας οι παραπάνω περιπτώσεις φοιτητών, καθώς εμφανίζονται να έχουν αποκτήσει εισοδήματα είτε από τόκους καταθέσεων είτε από μισθούς.

Αυτό συμβαίνει επειδή το τεκμήριο της ενοικιαζόμενης κατοικίας βαρύνει τον γονέα μόνο εφόσον το εξαρτώμενο τέκνο-φοιτητής δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή μόνο εφόσον δεν έχει αποκτήσει κανενός είδους εισόδημα, ακόμη κι από τόκους καταθέσεων της τάξεως των μερικών λεπτών του ευρώ.

Πιο αναλυτικά, αν ένας φοιτητής που σπουδάζει μακριά από το σπίτι της οικογενείας του, ενοικιάζει άλλη κατοικία και έχουν πιστωθεί στο όνομά του κατά τη διάρκεια του 2018 τόκοι καταθέσεων ποσού, έστω και 0,01 ευρώ, ή μερικές εκατοντάδες ευρώ από περιστασιακή απασχόληση, τότε θα θεωρηθεί ως υπόχρεος να υποβάλει φορολογική δήλωση και η ΑΑΔΕ θα του χρεώσει τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ συν το τεκμήριο του ενοικιαζόμενου σπιτιού.

Το αποτέλεσμα θα είναι το συνολικό ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα του φοιτητή να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

Οι δυο άμεσες συνέπειες:

1. Ο ίδιος ο φοιτητής, επειδή θα εμφανίζεται με ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα πολύ μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ, θα πάψει να θεωρείται «εξαρτώμενο μέλος» της οικογένειάς του.

Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, τα τεκμαρτά εισοδήματα με τα οποία θα βαρύνονται οι φοιτητές θα είναι της τάξεως των 4.000 – 6.840 ευρώ, αν ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες ενοικιαζόμενες φοιτητικές κατοικίες έχουν εμβαδόν από 25 έως και 80 τ.μ. περίπου και ότι το τεκμήριο διαβίωσης μέχρι τα 80 τ.μ. υπολογίζεται με 40 ευρώ ανά τ.μ. και προσαυξάνεται κατά 20% στις μονοκατοικίες.

Τα τεκμαρτά αυτά εισοδήματα των 4.000 – 6.840 ευρώ θα υπάγονται στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ για τους άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.

Ομως, για να ισχύσει το αφορολόγητο αυτό στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και εν τέλει τα τεκμαρτά αυτά εισοδήματα να απαλλαγούν από τον φόρο, οι φοιτητές θα έπρεπε να είχαν προνοήσει από το 2018 και να είχαν πληρώσει με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες εκδοθείσες στο όνομά τους ή μέσω e-banking, από τους δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 10% των τεκμαρτών αυτών εισοδημάτων τους.

Θα έπρεπε δηλαδή να είχαν καταγραφεί στα ονόματά τους πληρωμές με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό» χρήμα συνολικού ύψους 400-684 ευρώ κατά τη διάρκεια του 2018! Κάτι τέτοιο, όμως, στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει συμβεί.

Συνεπώς, οι εν λόγω φοιτητές θα «τιμωρηθούν» από την ΑΑΔΕ με τους επιπλέον φόρους της τάξεως του 22% επί του 10% των τεκμαρτών εισοδημάτων τους!

Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων, οι οποίες θα προκύψουν εξαιτίας της παραπάνω «οδηγίας» της ΑΑΔΕ, θα είναι οι εν λόγω φοιτητές να λάβουν (για τις φορολογικές δηλώσεις που θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά) εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία θα αναγράφουν ποσά φόρου εισοδήματος προς πληρωμή ύψους 88 έως 150,48 ευρώ!

2. Ο φοιτητής θα πάψει να υπολογίζεται ως εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του, επειδή, όπως προαναφέραμε, θα εμφανίζεται για το 2018 με ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του ορίου των 3.000 ευρώ που προβλέπει ο ΚΦΕ για τα «εξαρτώμενα μέλη».

Το αποτέλεσμα θα είναι ο φοιτητής αυτός να μην μπορεί να συνυπολογιστεί ως προστατευόμενο τέκνο στην αίτηση Α21 για το νέο οικογενειακό επίδομα και οι γονείς του φοιτητή είτε να χάσουν το επίδομα αυτό είτε να το εισπράξουν σημαντικά μειωμένο, καθώς το παιδί τους που είναι φοιτητής δεν θα υπολογίζεται στον αριθμό των τέκνων για τα οποία η οικογένεια δικαιούται το επίδομα.

Και αν μεν το παιδί αυτό είναι το μοναδικό της οικογένειας το επίδομα θα χαθεί, αν όμως είναι το 2ο ή το 3ο ή το 4ο παιδί κ.λπ. το εισοδηματικό όριο που θα ληφθεί υπόψη για να καθοριστεί το ύψος του επιδόματος θα είναι πολύ χαμηλότερο για την οικογένεια του φοιτητή, λόγω μη συνυπολογισμού του παιδιού αυτού, οπότε το επίδομα είτε και πάλι θα χαθεί, λόγω υπέρβασης του πιο χαμηλού εισοδηματικού ορίου που θα προκύψει ξαφνικά, είτε το επίδομα που τελικά θα εισπράξει η οικογένεια θα είναι σημαντικά μειωμένο, καθώς θα έχει υπολογιστεί για μικρότερο αριθμό παιδιών!

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν/μιο Πατρών: Οι 20.000 φοιτητές είναι «αιώνιοι» – Οι Σχολές με τα μεγαλύτερα ποσοστά!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΘ: Φοιτητές διακρίθηκαν σε Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό και μας έκαναν περήφανους!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Στις 26/5 ο τελικός του 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας του Κομβού Καινοτομίας του ΔΠΘ!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Lifeskills: Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής στα Hackathons κοινωνικής επιχειρηματικότητας!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET