ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Άνοιξαν οι αιτήσεις για αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Ευρωκοινοβούλιο, εδώ σ’ έχουμε!

Αν έχεις πάρει το πτυχίο σου, δεν λέει να χάσεις τέτοια ευκαιρία.

Neopolis Team

22 Ιουνίου, 2021

Έχει μπει για τα καλά η περίοδος των αιτήσεων για πρακτικές ασκήσεις και δε λέει να την παραλείψεις. Οι θέσεις που ανοίγουν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και βοηθητικές για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, με αυτές που προσφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεχωρίζουν. Και μόνο η εμπειρία και οι γνώσεις που θα πάρεις, θα σου χαρίσουν τεράστια αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Όπως έκανε γνωστό το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα λοιπόν, οι αιτήσεις για πρακτική στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν αρχίσει (η διορία λήγει στις 30 Ιουνίου) και περιμένουν όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν σταδιοδρομία στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Το Ευρωκοινοβούλιο προσφέρει δύο είδη αμειβόμενης 5μηνης πρακτικής άσκησης: στη Γραμματεία (πρακτική άσκηση Schuman) και με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=298688305301059

Πρακτική άσκηση στη Γραμματεία

Η εν λόγω άσκηση είναι αμειβόμενη (γύρω στα 1300€/μήνα) και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έναν από τους επίσημους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) ή στα γραφεία συνδέσμου του στα κράτη μέλη. 

Η συγκεκριμένη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, τα οικονομικά, το δίκαιο, η πολυγλωσσία, η διοίκηση, οι υποδομές και τα λογιστικά, η επικοινωνία ή η τεχνολογία πληροφοριών. Η περίοδος πρακτικής άσκησης αφορά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 28/29 Φεβρουαρίου και οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1η Ιουνίου μέχρι τις 30 Ιουνίου ΕΔΩ

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι:

να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους
να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας υπό ένταξη ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας (μπορεί επίσης να προσφερθεί ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων πρακτικής άσκησης σε υπηκόους άλλων χωρών)
να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου
να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης (πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα)
να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου
να μην έχουν εργαστεί ή επωφεληθεί από οποιαδήποτε άλλη μορφή πρακτικής άσκησης για περισσότερους από δύο διαδοχικούς μήνες σε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ
να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έξι μήνες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Πρακτική άσκηση με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν περιόδους αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (ή στο Στρασβούργο) βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο βουλευτής που χορηγεί την πρακτική άσκηση θα αναθέσει ειδικά καθήκοντα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια αυτής.

Για να υποβάλεις αίτηση, χρειάζεται να επικοινωνήσεις απευθείας με τους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διάρκεια της πρακτικής κυμαίνεται από έξι εβδομάδες έως πέντε διαδοχικούς μήνες και αποφασίζεται από τον βουλευτή που την χορηγεί. Μπορεί να αρχίσει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους, με τους ασκούμενους να λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση, η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 822 και 1.348 ευρώ για πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι:

να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω (μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από αυτό το ηλικιακό όριο κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης)
να είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υπό ένταξη/υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Ωστόσο, οι βουλευτές μπορούν να προσφέρουν πρακτική άσκηση σε υπηκόους τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις θεώρησης εισόδου
να έχουν λάβει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο που απαιτείται για την είσοδο στο πανεπιστήμιο, ή να έχουν παρακολουθήσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές σε ισοδύναμο επίπεδο, ή να έχουν λάβει πανεπιστημιακό δίπλωμα
να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
να μην είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση εργασίας ή σε άλλη εργασιακή συμβατική σχέση κατά την περίοδο άσκησής τους
να μην έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν πρακτική άσκηση σε βουλευτή, ούτε να έχουν εργαστεί στο παρελθόν ως κοινοβουλευτικοί βοηθοί βουλευτή, είτε τοπικοί είτε διαπιστευμένοι.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΘ: Στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως και πρώτο στην Ελλάδα – Τα πεδία όπου ξεχωρίζει!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν/μιο Θεσσαλίας: Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση φοιτητής που έφαγε στη λέσχη!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΔΑ: Τα 5 τμήματα Μηχανικών που αναγνωρίζονται κι επίσημα ως Πολυτεχνικές Σχολές!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET