fbpx

Εγγραφές και Μετεγγραφές των νέων φοιτητών | Δείτε πως θα γίνουν!


Εγγραφές Φοιτητών

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μπήκε τέλος στην αγωνία των περίπου 100.000 υποψηφίων των Πανελλαδικών οι οποίοι διεκδικούν τις σχεδόν 69.985 θέσεις που προσφέρθηκαν φέτος.

Η θεαματική βουτιά των βάσεων στις παιδαγωγικές σχολές, η πτώση στις οικονομικές και οι εκπλήξεις στις πολυτεχνικές, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Από την άλλη, αναμενόμενη ήταν και η αύξηση στις ιατρικές και αυξομειώσεις στις νομικές και φιλολογικές σχολές. Μεγάλος ήταν ο ανταγωνισμός στις αστυνομικές και τις στρατιωτικές σχολές οι οποίες εγγυώνται επαγγελματική αποκατάσταση.

Κι αφού οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν για τις επιδόσεις τους και για τη σχολή την οποία πέτυχαν, τώρα όλο το βάρος πέφτει στη διαδικασία της εγγραφής, την οποία και σας παρουσιάζουμε παρακάτω.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις σχολές η οποία από πέρυσι γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο τουλάχιστον στα αρχικά βήματα. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους στο τμήμα που πέρασαν και κατόπιν θα αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Oι γραμματείες θα αντιπαραβάλουν τις αιτήσεις με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι μετεγγραφές που θα ακολουθήσουν θα γίνουν και φέτος με μοριοδότηση και ποσόστωση Δεν αναμένεται αλλαγή στο σύστημα που εφαρμόστηκε πέρυσι το οποίο επιτρέπει σε υποψηφίους που πέτυχαν σε κάποιο τμήμα με χαμηλότερη βάση να εισαχθούν σε τμήμα με υψηλότερη εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες δικαιούχων.

Μάλιστα η διαφορά στις βάσεις εισαγωγής που παρατηρούνται μεταξύ ομοειδών τμημάτων των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας φτάνουν μερικές φορές έως και 5.000 μόρια. Ωστόσο δεν αρκεί μόνο το χαμηλό κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα ή να είναι κάποιος ορφανός ή μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή να έχει αδελφό φοιτητή κ.λπ για να θεωρείται βέβαιη η μετεγγραφή. Για καθέναν από τους παραπάνω λόγους αντιστοιχούν συγκεκριμένα μόρια τα οποία αθροιζόμενα και κατά φθίνουσα σειρά καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας στις μετεγγραφές.

Η διαδικασία πάντως δεν αφορά όσους θα εισαχθούν στα 46 Τμήματα ΑΕΙ και 33 ΤΕΙ που είναι μη αντίστοιχα από τα οποία δηλαδή δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή γιατί δεν υπάρχουν ομοειδή σε άλλες πόλεις. Οι αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες για τα ΑΕΙ είναι καταχωρισμένες στο ΦΕΚ Β 2492 18/9/2014 και για τα ΤΕΙ στο ΦΕΚ Β 639 21/4/2015

TA ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Η χορήγηση μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα ακόλουθα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια Εισόδημα ατομικό η κατά κεφαλήν.
  • Μέχρι 3.000 ευρώ ετησίως 5 μόρια
  • Από 3.001 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως 4 μόρια Από 6.001 ευρώ μέχρι 9.000 ευρώ ετησίως 3 μόρια
  • Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς 3 μόρια Μέλος πολύτεκνης οικογένειας 2 μόρια
  • Μέλος τρίτεκνης οικογένειας 1 μόριο Αδελφός/ή φοιτητής/τρια σε άλλη πόλη 1 μόριο
  • Αδέλφια που ήδη φοιτούν ή συμμετέχουν μαζί στις εξετάσεις 1 μόριο
  • Συγγενής πρώτου βαθμού με αναπηρία 67 1 μόριο
  • Ορφανός/ή από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας 1 μόριο

Εξαιρούνται τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και ανάπηροι φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET