ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

11 Έλληνες καθηγητές στη λίστα επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως!

Έξω πάμε καλά!

Neopolis Team

24 Νοεμβρίου, 2020

Συνεχίζονται οι διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πολύ μας αρέσει αυτό.

Μετά την παγκόσμια επιτυχία της Νομικής του ΕΚΠΑ καθώς και της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, έρχονται 11 καθηγητές ελληνικών παν/μιων να στρέψουν την προσοχή πάνω τους με τη δική τους διάκριση, μπαίνοντας στον Πίνακα “Highly Cited Researchers” της Web of Science, όπου περιλαμβάνονται ονόματα επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως.

Πρόκειται για μία μεγάλη λίστα ονομάτων, 6.400 συγκεκριμένα, η οποία προκύπτει από την απήχηση του έργου του καθενός τα τελευταία 11 χρόνια. Αυτή συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters, στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics, και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science.

Από τους επιστήμονες που την απαρτίζουν, οι 3.900 κατατάσσονται σε 21 επιστημονικά πεδία και τομείς και οι 2.500 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και τομέων.

Για την επιλογή των ερευνητών που θα βρεθούν στην εν λόγω λίστα, χρησιμοποιούνται οι δείκτες βασικών επιστημών (ESI), 2009-2019, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 160.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος.

Ακόμη ένα κριτήριο επιλογής αποτελεί το κατά πόσο το σύνολο των ετεροαναφορών ενός ερευνητή σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, τον κατατάσσει στο 1% των ερευνητών με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών στο συγκεκριμένο πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το έργο νεώτερων ερευνητών, οι οποίοι δεν επικαλύπτονται από το έργο παλαιότερων ερευνητών, που λόγω πολυετούς δραστηριοποίησης έχουν μεγαλύτερο όγκο ερευνητικού έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.400 ερευνητές, το έργο των οποίων είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες, και αποτελεί πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.

Η θέση των Ελλήνων Πανεπιστημιακών σε αυτήν λοιπόν, είναι μια σπουδαία διάκριση, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα παρακάτω. Σε αυτόν παρουσιάζεται το συνολικό ερευνητικό τους έργο σε επίπεδο δημοσιεύσεων, συνόλου ετεροαναφορών και δείκτη H-index, όπως αυτά αποτυπώνονται στα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης publons του Web of Science.

Στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζονται στοιχεία στη βάση publons επειδή οι ερευνητές δεν έχουν δημιουργήσει ή εμπλουτίσει το προφίλ τους στη βάση, έχει χρησιμοποιηθεί το εργαλείο WoS Author Search (με αστερίσκο στον πίνακα).

Ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισαν, βρίσκεται ο Καθηγητής Ιατρικής και Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, με 2358 δημοσιεύσεις, 71340 συνολικό αριθμό ετεροαναφορών καθώς και την πρώτη θέση ανάμεσα στους Έλληνες ερευνητές.

Στη συνέχεια ακολουθούν: ο Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αριστείδης Τσατσάκης με 939 δημοσιεύσεις και 13148 αναφορές και στην 3η θέση, o Καθηγητής της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Φιλιππάτος με 682 δημοσιεύσεις και 59141 αναφορές, στην 4η θέση ο Καθηγητής Πληροφορικής του ΑΠΘ Γιώργος Καραγιαννίδης με 560 δημοσιεύσεις και 12136 ετεροαναφορές και την πρώτη πεντάδα κλείνει ο καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ Ευάγγελος Γιαμαρέλλος – Μπουρμπούλης με 399 δημοσιεύσεις και 9929 αναφορές,

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, οι τέσσερις εξ αυτών εργάζονται στο ΕΚΠΑ, δύο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ από μία συμμετοχή έχει το ΑΠΘ, το ΕΜΠ, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΠαΠει και το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΘΗΝΑ.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΠΑ: 8 στους 10 αποφοίτους βρίσκουν αμέσως δουλειά, οι περισσότεροι στο αντικείμενό τους!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πληρωμένα τα έξοδα στέγασης φοιτητών σε ξενοδοχεία όπου δεν υπάρχουν κλίνες σε εστίες!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το Παν/μιο Κρήτης εκδίδει κι αυτό πλέον ψηφιακό πτυχίο – Για ποια πανεπιστήμια ισχύει!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΜΠ: Φοιτητική ομάδα κατέκτησε την 1η θέση σε διεθνή διαγωνισμό, δεν τους πιάνει κανείς!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET