ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

70 μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες προκήρυξε το Ίδρυμα Ωνάση, να η ευκαιρία σου!

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Neopolis Team

3 Ιανουαρίου, 2020

Καλά νέα φέρνει το 2020 για όσους βρίσκονται στο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τους, με το Ίδρυμα Ωνάση να ανακοινώνει υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Ίδρυμα που έχει γράψει τη δική του ιστορία στις υποτροφίες, έχοντας χορηγήσει από το 1978 μέχρι και σήμερα περισσότερες από 7.000, συνεχίζει να στηρίζει τους φοιτητές και όχι μόνο, μέσα από τις ευκαιρίες που χαρίζει και τις οποίες δεν είναι να αφήνεις να σε προσπερνάνε, οπότε τσέκαρε παρακάτω για τι πρόκειται.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2020. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τις 15 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021* λοιπόν, το Ίδρυμα Ωνάση σκοπεύει να χορηγήσει:

 • έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
 • έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
 • σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
 • σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
 • αποκλειστικά για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών & όχι για εξ αποστάσεως φοίτηση

*Ημερομηνία έναρξης από 1/9/2020 ή 1/10/2020 και εξής και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Σπουδές στο Εξωτερικό:
Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις1

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Φιλολογία2
 • Γλωσσολογία, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  – Εξόρυξη Κειμενικών Δεδομένων (Text & Data Mining)
  – Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing)
  – Επεξεργασία Γλώσσας & Τεχνητή Νοημοσύνη (Processing Language & Artificial Intelligence)
  – Νευρογλωσσολογία (Neurolinguistics)
 • Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, Φιλοσοφία & Ηθική, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  – Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence Ethics)
  – Ηθική των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών (Information & Communication Technology Ethics)
  – Βιοηθική (Bioethics)
  – Ηθική της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science Ethics)
 • Υπολογιστική Αρχαιολογία, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  – Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information System)
  – Αρχαιομετρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Συμβουλευτική/Σχολική Ψυχολογία
 • Ειδική αγωγή
 •  Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Κοινωνική Ανθρωπολογία & Ανθρωπογεωγραφία με έμφαση στη χρήση ψηφιακών μεθοδολογιών και εργαλείων
 • Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις, μόνο για σπουδές που αφορούν:
  – Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική
  – Διεθνείς Αλυσίδες Αξίας (Digital Value Chains)
 • Αστικό Δίκαιο, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
  – Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights Law)
 • Eμπορικό Δίκαιο, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  – Δίκαιο Ανταγωνισμού (Competition Law)
  – Ρύθμιση Τεχνολογικών Πλατφορμών και Τεχνητής Νοημοσύνης (Big Tech & Artificial Intelligence Regulation)
 • Οικονομικά, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  – Οικονομικά της Καινοτομίας
  – Οικονομικά της Πληροφορίας
  – Οικονομικά της Υγείας
 • Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
 • Επικοινωνία & ΜΜΕ, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
  – Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism)

1 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις ειδικεύσεις που αναφέρονται σε κάθε κλάδο και μόνο για μία ειδίκευση. Η επιλογή γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών.

2 Στις σπουδές διδακτορικού επιπέδου, θα δοθεί προτεραιότητα σε Καβαφικές σπουδές.

Σπουδές στο Εξωτερικό:
Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις1

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Πολιτικοί Μηχανικοί, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  – Μεταφορές & Συγκοινωνιακή Υποδομή
  – Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
  – Ρομποτική & Τεχνητή Νοημοσύνη (Robotics & Artificial Intelligence)
 • Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  – Αστικός Σχεδιασμός
  – Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
  – Ψηφιακός & Παραμετρικός Σχεδιασμός
  – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Τηλεπικοινωνίες
 • Ενεργειακοί Μηχανικοί/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Πληροφορική

ΦΥΣΙΚΕΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Γεωπονικές Σπουδές & Τεχνολογία Τροφίμων
 • Μαθηματικά & Στατιστική

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Ιατρική – Παθολογικός τομέας
 • Ιατρική – Κλινικοεργαστηριακός τομέας
 • Ιατρική – Χειρουργικός τομέας
 • Ιατρική Βιοτεχνολογία
 • Φαρμακευτική/Φαρμακολογία
 • Νοσηλευτική, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
  – Χειρουργική Νοσηλευτική & Νοσηλευτική Μεταμοσχεύσεων

1 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις ειδικεύσεις που αναφέρονται σε κάθε κλάδο και μόνο για μία ειδίκευση. Η επιλογή γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών.

Όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις σπουδές στο Εξωτερικό

*Υποψήφιοι, με κατώτερες βαθμολογίες των απαιτούμενων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 5%:

 1. των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης ή/και
 2. των αποφοιτησάντων κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία αποφοίτησης

*Υποψήφιοι, με κατώτερες βαθμολογίες των απαιτούμενων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 5%:

 1. των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης ή/και
 2. των αποφοιτησάντων κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία αποφοίτησης

◊ Γνώση Ξένης Γλώσσας:

 • ανάλογα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής του επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών
 • κάτοχοι επίσημου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αντίστοιχου τουλάχιστον επιπέδου με αυτό που απαιτείται βάσει Κανονισμού Πανεπιστημίου
 • Εάν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας δεν ορίζεται σαφώς, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C11
 • Απαλλαγή:
  Υποψήφιοι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν πρόσθετο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αν:
 1. κατέχουν ήδη πτυχίο ή μεταπτυχιακό της ίδιας χώρας & γλώσσας με τις επιδιωκόμενες σπουδές
 2. είναι ήδη εγγεγραμμένοι ή έχουν εξασφαλίσει οριστική αποδοχή στο πρόγραμμα επιδιωκόμενων σπουδών κατά το στάδιο της αίτησης

◊ Στρατιωτικές υποχρεώσεις2: Εκπλήρωση ή νόμιμη αναβολή ή απαλλαγή2

Υποβολή αίτησης για μία ειδίκευση & μία χώρα σπουδών. Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

1 Βάσει της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

2 Αφορά μόνο στους άρρενες υποψήφιους. Δεν χορηγείται αναστολή για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για σπουδές στο Εξωτερικό, αυτή έχει ως εξής:

Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, του Κανονισμού Υποτροφιών και της σχετικής αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης. Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης ή δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποσύρονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Για τα δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες, δες όλη την προκήρυξη ΕΔΩ

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα φοιτητές, για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ΠΑΜΑΚ αποκτά δική του εφαρμογή και κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή των φοιτητών του!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ομάδα φοιτητών των ΕΚΠΑ-ΕΜΠ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό Βιολογίας!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET