ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βάσεις 2017 | Σε αυτές τις σχολές θα «πέσουν» οι βάσεις εισαγωγής.

Πτώση αναμένεται να έχουν οι Βάσεις 2017, λόγω των κακώ επιδόσεων που είχαν οι υποψήφιοι στα μαθήματα κατεύθυνσής τους τα οποία χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά δύσκολα. Βάσεις 2017 Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να δούμε πτώση στις βάσεις των σχολών του 5ου και του 2ου Επιστημονικού Πεδίου. Δεν θα παρατηρηθούν αξιοσημείωτες αλλαγές στα επίπεδα των βάσεων για τις Ιατρικές […]

Neopolis Team

20 Ιουνίου, 2017

Πτώση αναμένεται να έχουν οι Βάσεις 2017, λόγω των κακώ επιδόσεων που είχαν οι υποψήφιοι στα μαθήματα κατεύθυνσής τους τα οποία χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά δύσκολα. Βάσεις 2017

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να δούμε πτώση στις βάσεις των σχολών του 5ου και του 2ου Επιστημονικού Πεδίου. Δεν θα παρατηρηθούν αξιοσημείωτες αλλαγές στα επίπεδα των βάσεων για τις Ιατρικές και παραϊατρικές σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου καθώς επίσης και τις Παιδαγωγικές σχολές.

Τέλος, στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνομίας οι πτώση θα είναι μικρή καθώς ναι μεν πιέζουν προς τα κάτω οι κακές επιδόσεις των μαθητών αλλά υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τους υποψήφιους λόγω της σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν.

Οι τάσεις για τις Βάσεις 2017

Ο επιστημονικός αναλυτής Αντώνης Φλωρόπουλος κάνει στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» έναν απολογισμό για τα θέματα των εξετάσεων και επιχειρεί να προβλέψει πώς θα κινηθεί φέτος το ασανσέρ των βάσεων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανάλυση για κάθε επιστημονικό πεδίο.


1º Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές) Βάσεις 2017

Τάση: ασθενής πτώση Βάσεις 2017

♦ Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας οι υποψήφιοι, εκτός των άλλων, κλήθηκαν να γράψουν μια ομιλία, ως υποψήφιοι φοιτητές και μελλοντικοί επιστήμονες, για τον ρόλο της επιστήμης στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη τους, σύγχρονων προβλημάτων και για τα ηθικά εφόδια που θα πρέπει να έχει ένας επιστήμονας για να μπορέσει να υπηρετήσει τον ρόλο αυτόν.

♦ Στα Αρχαία Ελληνικά δόθηκε κείμενο από τον «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα. Η ερώτηση εισαγωγής ήταν κλειστού τύπου, γεγονός που διευκόλυνε τους μαθητές, ενώ η δεύτερη λεξιλογική παρουσίαζε το στοιχείο της πρωτοτυπίας καθώς οι υποψήφιοι έπρεπε να γράψουν προτάσεις στα νέα ελληνικά με διαφορετική όμως σημασία λέξεων της αρχαίας ελληνικής. Το αδίδακτο κείμενο ήταν εύκολα προσεγγίσιμο και οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού αρκετά απλές. Στο συντακτικό δεν ζητήθηκαν μετατροπές, παρά μόνο αναγνώριση συντακτικών όρων της πρότασης.

♦ Τα θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού ήταν σαφή και κάλυπταν όλα τα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης. Αυτό που χρήζει αναφοράς είναι ότι για την επεξεργασία τους δεν αρκούσε η στείρα απομνημόνευση της ύλης, αλλά χρειαζόταν και η κριτική και συνθετική ικανότητα των υποψηφίων.

♦ Τα θέματα των Λατινικών ήταν βατά και κατανοητά για τους μαθητές. Εξετάστηκαν σε τρία κείμενα. Η γραμματική κάλυπτε όλο το φάσμα της ύλης. Ζητήθηκε ανάλυση και σύμπτυξη μετοχών, μετατροπή από παθητική σε ενεργητική, αναγνώριση υποθετικού λόγου και μετατροπή σε άλλα είδη καθώς και σύνταξη ειδικού και τελικού απαρεμφάτου. Φυσικά ζητήθηκε αναγνώριση συντακτικών όρων και δευτερευουσών. Ηταν θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.


2º Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές Επιστήμες)

Τάση: σημαντική πτώση

Εδώ το βαρόμετρο για την πορεία των βάσεων είναι τα Μαθηματικά Προσανατολισμού και η Φυσική Προσανατολισμού.

♦ Στα Μαθηματικά τα θέματα ήταν απαιτητικά και δυσκολότερα από τα περσινά. Απαιτούσαν καλή γνώση της ύλης προηγούμενων ετών και ειδικότερα της τριγωνομετρίας από τη Β’ Λυκείου. Χρειάζονταν πολλοί υπολογισμοί και απαιτούνταν πολύς χρόνος για τη λύση. Εξάλλου, σύμφωνα με τη Μαθηματική Εταιρεία, με τα θέματα καλυπτόταν μεγάλο μέρος της ύλης, όχι όμως στο απαραίτητο εύρος της.

♦ Στη Φυσική Προσανατολισμού τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων ήταν σαφώς διατυπωμένα και δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους και προσεκτικούς μαθητές. Ηταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, κυρίως το Γ και Δ θέμα, και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Αν συγκριθούν με εκείνα της προηγούμενης χρονιάς, χαρακτηρίζονται ευκολότερα και η επίτευξη υψηλής βαθμολογίας είναι εφικτή.

♦ Στη Χημεία ήταν πιο απαιτητικά από τα περσινά. Ηταν προσεγμένα, είχαν σαφήνεια και ήταν διαβαθμισμένα. Είχαν ουσιαστικές ερωτήσεις από όλη την ύλη. Πρωτότυπα υποερωτήματα στο θέμα Β, ειδικά τα Β3, Β4. Ηταν συνδυαστικά και δεν απαιτούσαν παπαγαλία.


3º Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)

Τάση: ασθενής πτώση

Στην κατεύθυνση αυτή κάθε χρόνο συγκεντρώνονται οι υποψήφιοι που είναι τα «δυνατά σκαριά» και δεν επηρεάζονται εύκολα από τα ισχυρά κύματα που τους σπρώχνουν απότομα άλλοτε προς τα πάνω και άλλοτε προς τα κάτω.

♦ Στη Βιολογία Προσανατολισμού τα θέματα ήταν αρκετά απαιτητικά. Από το πρώτο θέμα χρειαζόταν αυξημένη προσοχή από τους εξεταζομένους, επειδή η πιθανότητα να κάνουν λάθος ήταν μεγάλη. Οι πολύ καλά προετοιμασμένοι και προσεκτικοί μαθητές μπορούσαν να γράψουν πολύ καλά.

♦ Στη Χημεία ήταν πιο απαιτητικά από τα περσινά. Ηταν προσεγμένα, είχαν σαφήνεια και ήταν διαβαθμισμένα. Είχαν ουσιαστικές ερωτήσεις από όλη την ύλη. Πρωτότυπα υποερωτήματα στο θέμα Β, ειδικά τα Β3, Β4. Ηταν συνδυαστικά και δεν απαιτούσαν παπαγαλία. Τα μαθήματα Βιολογία Προσανατολισμού και Χημεία για τους υποψηφίους των Επιστημών Υγείας είναι αυξημένης βαρύτητας και δίνουν τα περισσότερα μόρια. Τα θέματα στη Φυσική χαρακτηρίζονται ευκολότερα από τα περσινά. Λόγω Χημείας και Βιολογίας ίσως δούμε φέτος την Ιατρική Αθήνας να πέφτει λίγο κάτω από τα 19.000 μόρια που ήταν πέρυσι και την Ιατρική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λίγο κάτω από τα 18.646 μόρια που ήταν την περασμένη χρονιά. Δεν περιμένουμε όμως εκπλήξεις.


4º Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Εκπαίδευσης)

Τάση: όχι σημαντικές μεταβολές

Το Πεδίο αυτό είναι κοινό για όλες τις ομάδες προσανατολισμού. Για να το επιλέξει κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί και σε ένα 5ο μάθημα Γενικής Παιδείας που είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ή η Ιστορία. Η χαμηλή ζήτηση δικαιολογείται από τους πενιχρούς διορισμούς που γίνονται τα τελευταία χρόνια και τη δύσκολη επαγγελματική αποκατάσταση. Επιλέγουν το Πεδίο αυτό εκείνοι που αγαπούν με πάθος το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ονειρεύονται να γίνουν δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί. Δηλώνουν ακόμη προτίμηση όσοι αισιοδοξούν ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και όσοι πιστεύουν ότι θα εξασφαλίσουν πιο εύκολα την πρόσβαση σε κάποια σχολή του Πεδίου αυτού.

Επειδή όμως η πρόσβαση στα Παιδαγωγικά Τμήματα γίνεται και από όλα τα άλλα Επιστημονικά Πεδία, ο μεγαλύτερος αριθμός εισαχθέντων αναμένεται να είναι από το 1ο Πεδίο και για τους υποψηφίους που εξετάστηκαν υποχρεωτικά σε ένα 5ο μάθημα που είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας. Τα θέματα στο μάθημα αυτό που εξετάστηκε χθες ήταν απλά, ευκολότερα των περσινών, δεν απαιτούσαν ιδιαίτερη κριτική ικανότητα, εκτός από το θέμα Δ3, και οι μαθητές θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν βαθμολογίες μέχρι 15 με βάση το 20 σχετικά εύκολα.

Οι υποψήφιοι των Θετικών και Οικονομικών Σπουδών θα έπρεπε να εξεταστούν ως 5ο μάθημα στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, που όμως, ως γνωστόν, οι υποψήφιοι αυτοί την αποφεύγουν. Τα θέματα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας, που εξετάστηκε επίσης χθες, κάλυπταν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης από τον 19ο έως και τον 20ό αιώνα. Τα ερωτήματα της Α’ Ομάδας ήταν σαφή και τα αντίστοιχα της Β’ συνοδεύονταν από παραθέματα με πολλές ιστορικές πληροφορίες, γεγονός βοηθητικό για τους υποψηφίους. Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε ότι πολλοί υποψήφιοι εξετάστηκαν στο 5ο μάθημα που απαιτείται χωρίς απολύτως καμία προετοιμασία, ελπίζοντας ότι οι βάσεις θα κατρακυλήσουν λόγω μειωμένης ζήτησης, και έγραψαν χωρίς βαθμολογική απαίτηση στο μάθημα αυτό.


5º Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής)

ΤΑΣΗ: μεγάλη πτώση

♦ Στα Μαθηματικά Προσανατολισμού τα θέματα ήταν απαιτητικά και δυσκολότερα από τα περσινά. Απαιτούσαν καλή γνώση της ύλης προηγούμενων ετών και ειδικότερα της τριγωνομετρίας από τη Β’ Λυκείου. Χρειάζονταν πολλοί υπολογισμοί και απαιτούνταν πολύς χρόνος για τη λύση. Εξάλλου, σύμφωνα με τη Μαθηματική Εταιρεία, με τα θέματα καλυπτόταν μεγάλο μέρος της ύλης, όχι όμως στο απαραίτητο εύρος της.

Αρκετά ερωτήματα ήταν επικεντρωμένα σε συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ο διατιθέμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων, παρότι σε κάποια ερωτήματα η διάρθρωση των ερωτημάτων δεν είχε την απαιτούμενη κλιμάκωση στο θέμα. Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν πολύ καλή γνώση της ύλης τους. Τα θέματα ήταν σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά.

♦ Τα θέματα στο μάθημα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ήταν απαιτητικά, για καλά προετοιμασμένους μαθητές και σαφώς δυσκολότερα από τα περσινά. Κάλυπταν όλο το φάσμα της ύλης και η διατύπωσή τους ήταν σαφής.
Τα μαθήματα «αυξημένης βαρύτητας» είναι τα Μαθηματικά Προσανατολισμού και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι προσφερόμενες θέσεις για τις Οικονομικές Σχολές και τις Σχολές Πληροφορικής, που πολλές περιλαμβάνονται και στο 2ο Πεδίο, είναι λιγότερες.

Οι βάσεις εισαγωγής θα κινηθούν πτωτικά στην πλειοψηφία των σχολών, με μεγαλύτερη πτώση στις σχολές της περιφέρειας και σε όλες τις υψηλόβαθμες. Σε πολλές σχολές υψηλής ζήτησης η πτώση μπορεί να προσεγγίσει ή ακόμα να ξεπεράσει τα 1.500 μόρια. Οι σεισμικές δονήσεις θα είναι πολύ εντονότερες στην κορυφή, πολύ αισθητές στις σχολές μεσαίας ζήτησης και μικρότερες στις σχολές που απαιτούν χαμηλές βαθμολογίες.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός φέρνει το κρίστμας σπίριτ με το πιο χριστουγεννιάτικο λεωφορείο!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

PISA 2022: «Πάτωσαν» οι Έλληνες μαθητές στις διεθνείς εξετάσεις, σε Μαθηματικά και κατανόηση κειμένου!

ΕΛΛΑΔΑ

Η Αράχωβα τρώει κάνσελ γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται ούτε το έγκλημα ούτε και τη συγκάλυψη!

ΕΛΛΑΔΑ

Brain drain: 3 στους 4 πτυχιούχους που έφυγαν από την Ελλάδα δεν παίζει να ξαναγυρίσουν!

SPILL THE TEA

Ο Επώνυμος γκρέμισε τον λαμπερό κόσμο της Soula Glamorous μέσα σε 40 λεπτά!

ΕΛΛΑΔΑ

Κάθειρξη 16,5 ετών στον οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα στη Θεσσαλονίκη!

ΕΛΛΑΔΑ

Το 19% της Gen Ζ θεωρεί τη δικτατορία προτιμότερη από τη δημοκρατία ορισμένες φορές!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET