ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοίνωσε 65 νέες θέσεις εργασίας! Έχεις τα προσόντα;

Το Μουσείο Ακρόπολης προχωρά σε 65 προσλήψεις για θέσεις προσωπικού ασφαλείας και σύμβαση τους 8 μήνες.

Neopolis Team

30 Σεπτεμβρίου, 2019

Καλή εβδομάδα με προσλήψεις από το Μουσείο της Ακρόπολης. Καθόλου άσχημα, ε;

Εκεί που ξημερώνει Δευτέρα και σκέφτεσαι τι καλά νέα μπορεί να παρουσιάσει αυτή η μέρα, σκάει η ανακοίνωση του μεγαλύτερου μουσείου της χώρας για προσλήψεις κι αυτή η δυσπιστία στο βλέμμα σου αρχίζει να φεύγει σιγά σιγά. Κι όμως, να κάτι καλό! 

Το Μουσείο Ακρόπολης προχωρά σε 65 προσλήψεις για θέσεις προσωπικού ασφαλείας και σύμβαση τους 8 μήνες. Αν λοιπόν, έχεις «κλείσει» τα 18 έτη κι ενδιαφέρεσαι για τον τομέα της ιστορίας και του πολιτισμού, το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ίσως το ιδανικό για να ξεκινήσεις την σταδιοδρομία σου. Αρκεί βέβαια, να καλύπτεις τα προσόντα που περιγράφονται παρακάτω, μεταξύ των οποίων και η πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.

Αναλυτικά τα προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

Υποβολή Αίτησης

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεσαι, τότε πρέπει να συμπληρώσεις και να υπογράψεις την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλεις, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή [οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30], είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

Την αίτηση αυτή μπορείς να προμηθευτείς:

Α) στην υπηρεσία του Μουσείου, στην παραπάνω διεύθυνση,
Β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,
Γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) από όπου, μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ, θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (βλ. παραπάνω).

Μετά την κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει η επεξεργασία τους βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στα Παραρτήματα της ανακοίνωσης) και θα αναρτηθούν πίνακες το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μιας που το ανέφερε η Συνατσάκη, τι είναι τελικά το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο;

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ο 23χρονος Στάθης Ηλιάκης έγινε δεκτός στο MIT και ταξιδεύει Αμερική για τα όνειρά του!

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 8 χρόνια φυλακή στη 18χρονη που σκότωσε τη φίλη της – Θέλει να περάσει Ιατρική!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Οι προτεινόμενες απαντήσεις στα Λατινικά Προσανατολισμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Οι προτεινόμενες απαντήσεις στην Πληροφορική Προσανατολισμού

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET