ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα τμήματα με χαμηλή βάση που υπόσχονται μία θέση στην Αγορά Εργασίας!

Υπάρχουν τμήματα, που υπόσχονται γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση και με καλούς μισθούς, χωρίς να είναι πολύ δημοφιλή στους μαθητές της εποχής μας, λόγω των χαμηλών βάσεων και της χαμηλής ζήτησης τους. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τμήματα τα οποία έχουν χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής από άλλα αντίστοιχα, με τους πτυχιούχους να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις […]

Neopolis Team

19 Απριλίου, 2016

Υπάρχουν τμήματα, που υπόσχονται γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση και με καλούς μισθούς, χωρίς να είναι πολύ δημοφιλή στους μαθητές της εποχής μας, λόγω των χαμηλών βάσεων και της χαμηλής ζήτησης τους.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τμήματα τα οποία έχουν χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής από άλλα αντίστοιχα, με τους πτυχιούχους να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες αποκατάστασης στην αγορά εργασίας.

Για παράδειγμα, μια τέτοια ιδιαίτερη, αλλά και ελκυστική, για πολλούς υποψηφίους, κατηγορία «κρυφών» τμημάτων αποτελούν εκείνα που δίνουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας στους αποφοίτους τους, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να τα δηλώσουν και από διαφορετικά πεδία, χωρίς μάλιστα να έχουν επιλέξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας όπως απαιτείται συχνά για τα «καθαρά» οικονομικά τμήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ποια τμήματα δίνουν αυτήν την ευκαιρία στους αποφοίτους τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ που έγινε στο «Έθνος-Παιδεία» από τον δρα Χρήστο Ταουσάνη, σύμβουλο σταδιοδρομία της EMPLΟY.

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ο Πεδίο)

Το τμήμα έχει ως κύρια αποστολή τη γνώση και την επιστημονική έρευνα των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών που σχετίζονται με τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών αλλά και την προαγωγή των διαπολιτισμικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες αυτές. Οι απόφοιτοι του τμήματος του ΠΑΜΑΚ, εφόσον επιλέξουν την κατεύθυνση Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι, καθώς έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Σημαντική η εκμάθηση σε πολύ καλό επίπεδο μίας εκ της ρωσικής ή τουρκικής γλώσσας.

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας-Πάντειο (1ο Πεδίο)

Ο σκοπός και το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος εστιάζει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εμβάθυνσης όλων των κεντρικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (γενική, περιφερειακή, κοινωνική διοίκηση κ.ά.) και στον εφοδιασμό των φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του δημόσιου τομέα. Ο απόφοιτος έχει δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου.
[scis id=”59″]

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά & Παντείου (1ο Πεδίο)

Η μελέτη επιμέρους πεδίων όπως είναι οι Διεθνείς Σχέσεις, η Παγκόσμια Διακυβέρνηση, η Διπλωματία και το Διεθνές Δίκαιο-Εμπόριο, ενώ παράλληλα, η εξερεύνηση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών μετασχηματισμών που επιτελούνται στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς είναι το άλλο βασικό μέλημα της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών. Σκοπός των τμημάτων είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκώς τεκμηριωμένες γνώσεις για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις, γνώσεις τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά σε πολιτικό, επιχειρηματικό και οικονομικό επίπεδο έπειτα από την αποφοίτησή τους. Παράλληλα, μέσω της επιλογής των κατάλληλων κατευθύνσεων στο πρόγραμμα σπουδών έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου.
Ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση, οι πτυχιούχοι μπορούν να αναζητούν απασχόληση σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία, σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, σε ΔΕΚΟ, σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημόσιες Σχέσεις, σε Τομείς Διεθνών Σχέσεων παραγωγικών φορέων, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε διδασκαλία, σε διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών – εξαγωγών, σε διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας – Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά (5ο Πεδίο)

Ο σκοπός των τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούν να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά προγράμματα, να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους, να μελετήσουν τον τρόπο κατανομής περιορισμένων πόρων στο πέρασμα του χρόνου και να αναλύουν και να ερμηνεύουν δεδομένα. Δίνουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου στους αποφοίτους τους. Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος πολλές δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Τμήμα Μαθηματικών Αιγαίου – Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (2ο Πεδίο)

Το τμήμα μετονομάστηκε μετά το σχέδιο Αθηνά και ουσιαστικά μετατράπηκε σε εισαγωγική κατεύθυνση του τμήματος Μαθηματικών. Παρ’ όλα αυτά οι φοιτητές του καταρτίζονται επιστημονικά στην επιστήμη της στατιστικής και δεν αποκτούν τα δικαιώματα του Μαθηματικού αλλά του οικονομολόγου, καθώς εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Ο σκοπός της εισαγωγικής κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 – Πρεμιέρα με «Νέα Ελληνική Γλώσσα» για τους υποψήφιους των ΓΕΛ

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, για κατοχή μαχαιριού!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 ΕΠΑΛ: Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα – Τα θέματα και οι απαντήσεις!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Τελευταίο τσεκ πριν τις Πανελλήνιες – Τι επιτρέπεται και τι όχι να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι!

ΕΛΛΑΔΑ

Μαθήτριες τηλεφωνούν στη Ζωή για την Τράπεζα Θεμάτων, τους απαντάει κανονικά!

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

12χρονος τελειώνει το πανεπιστήμιο με 5 πτυχία και γράφει ιστορία ως ο νεότερος απόφοιτος!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET