ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

32 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του προγράμματος ‘Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων’ και χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, ανοίγουν 32 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για άτομα από 18 – 35 ετών και στους τρεις φορείς. Το πρόγραμα του Ιδρύματος Σταύρος […]

Neopolis Team

26 Απριλίου, 2018

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του προγράμματος ‘Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων’ και χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, ανοίγουν 32 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για άτομα από 18 – 35 ετών και στους τρεις φορείς.

Το πρόγραμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στοχεύει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην χώρα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.

Οι ασκούμενοι μέσω της πρακτικής άσκησης θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας των τριών φορέων.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης θα καταρτισθεί με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

Προκειμένου να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκ νέου της αίτησης ή συμπληρωματικών στοιχείων, οπότε παρακαλείσθε να έχετε ελέγξει λεπτομερώς όλες τις σχετικές πληροφορίες και επιλογές πριν την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης.

Οι συνολικές διαθέσιμες θέσεις είναι 32 και αφορούν πρακτική άσκηση για διαφορετικά τμήματα των τριών οργανισμών από τα κάτωθι πεδία:

ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

6

ΤΕΧΝΗΣ ΗΧΟΥ

2

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ

1

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

2

ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

2

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / MARKETING & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

32

Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει από μία δεξαμενή υποψηφίων που θα προκύψει μέσω ξεχωριστής κλήρωσης για κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία, παρουσία συμβολαιογράφου, ενώ θα ακολουθήσουν από μία έως δύο προσωπικές συνεντεύξεις.

Οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας SNFCC.org/internships, επιλέγοντας το πεδίο που τους αφορά, βάσει του αντικειμένου των σπουδών και ακαδημαϊκών γνώσεων τους και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πτυχίου ή διπλώματος, καθώς και να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

 • Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε όλα τα άτομα έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης από 01/06/1983 έως 31/05/2000) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση)
 • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (π.χ. FCE) – θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική πιστοποίηση
 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στο/στα επιλεχθέν(τα) πεδία ή να είναι συναφής – θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι σχετικοί τίτλοι σπουδών
 • Όσοι επιλεγούν για την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση

Ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει συγχρόνως υποψηφιότητα για έως τρία (3) πεδία σπουδών, εφόσον διαθέτει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, τους οποίους θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά στη σχετική φόρμα. Κάθε υποψήφιος υποβάλει μία μόνο φόρμα με την οποία δηλώνει υποψηφιότητα για 1 έως 3 πεδία σπουδών.

Διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής:

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο), παρουσία συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι πενταπλάσιος του αριθμού των θέσεων, εκτός εάν η θέση για το συγκεκριμένο πεδίο είναι μόνο μία, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κληρώνονται επτά (7) υποψήφιοι. Συνεπώς, εκατόν εξήντα έξι (166) υποψήφιοι θα κληρωθούν συνολικά από όλα τα πεδία σπουδών.

Επιπλέον, θα κληρωθούν, εξήντα επτά (67) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά θέση και στην περίπτωση που το πεδίο προκηρύσσει μόνο 1 θέση τότε θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

Μόλις ολοκληρωθεί ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις για την επιλογή των 32 ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από ηλεκτρονικό e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στην πρώτη συνέντευξη (βραχεία λίστα) θα κληθούν για την τελική σειρά  συνεντεύξεων.

Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή ενημερώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Βασικές πληροφορίες:

 • Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 32
 • Ενδεικτική διάρκεια προγράμματος πρακτικής άσκησης: 01/06/2018 – 15/01/2019
 • Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 16/04/2018
 • Λήξη υποβολής αιτήσεων: 27/04/2018 (16.00 ώρα Ελλάδος)
 • Κλήρωση υποψηφίων: 10/05/2018
 • Διαδικασία συνεντεύξεων (1ος & 2ος γύρος): Μάιος 2018
 • Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω του SNFCC.org/internships
 • Άτομα τα οποία έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) εργαζομένων και Διοίκησης των  ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΒΕ και ΕΛΣ, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν άνω του ενός πεδίου σπουδών, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τους απαραίτητους τίτλους σπουδών για το κάθε πεδίο αντίστοιχα στην ίδια φόρμα

Για ερωτήματα και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

 

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Οι παραλίες της Αττικής που κρίθηκαν ακατάλληλες για μπάνιο, τις σημειώνουμε!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Οι ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση που πρέπει να έχεις υπόψιν για το μηχανογραφικό!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2024: Χαμούλη έχουν προκαλέσει Ιστορία και Φυσική εξαιτίας της δυσκολίας τους!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2024: Πότε ανοίγουν τα μηχανογραφικά – Ο κωδικός που απαιτείται για την υποβολή!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2024 | Οι προτεινόμενες απαντήσεις στην Οικονομία Προσανατολισμού

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET