ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πανελλαδικές 2016 | Τι πρέπει να ξέρετε για το νέο σύστημα εξετάσεων.

Τι πρέπει να ξέρετε για το νέο σύστημα εξετάσεων – Βασικά σημεία του νέου συστήματος Το νέο σύστημα εξετάσεων θα εγκαινιάσουν οι φετινοί μαθητές της Γ Λυκείου καθώς και όσοι απόφοιτοι επιλέξουν να διαγωνιστούν με το σύστημα των 4+1 μαθημάτων. Το neopolis.gr στα πλαίσια της ενημέρωσης προς τους υποψηφίους και μαθητές παρουσιάζει βασικά σημεία του νέου […]

Neopolis Team

9 Νοεμβρίου, 2015

Τι πρέπει να ξέρετε για το νέο σύστημα εξετάσεων – Βασικά σημεία του νέου συστήματος

Το νέο σύστημα εξετάσεων θα εγκαινιάσουν οι φετινοί μαθητές της Γ Λυκείου καθώς και όσοι απόφοιτοι επιλέξουν να διαγωνιστούν με το σύστημα των 4+1 μαθημάτων. Το neopolis.gr στα πλαίσια της ενημέρωσης προς τους υποψηφίους και μαθητές παρουσιάζει βασικά σημεία του νέου συστήματος.

Οι μαθητές της Γ τάξης Ημερήσιου Λυκείου και Δ τάξης Εσπερινού παρακολουθούν μια από τις ακόλουθες Ομάδες Προσανατολισμού:

• Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης

5o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2015-16, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016, και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Ακολουθούν οι συνδυασμοί μαθημάτων που μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Τμήματα ενός ή και δυο επιστημονικών πεδίων

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού

Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 1 ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3 ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4 ο Επιστημονικό Πεδίο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία. Ειδικότερα, οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 ο ΕΠ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3 ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

4ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.) (1,3)

1.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.)

1.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.)

2.ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.) (0,7)

2.ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.)

2.ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.)

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (0,4)

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (1,3)

4.ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Ο.Π.)

4.ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π.) (0,9)

4.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γ.Π.) (0,7)

II. Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται,είναι τα εξής τρία (3):

Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού

Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 2 ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 3 ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4 ο Επιστημονικό Πεδίο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία. Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 ο ΕΠ: ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3 ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

4ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π.)(0,7)

1.ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π.)

1.ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π.)

2.ΧΗΜΕΙΑ (Ο.Π.)

2.ΧΗΜΕΙΑ (Ο.Π.) (0,7)

2.ΧΗΜΕΙΑ (Ο.Π.)

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (1,3)

4.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.) (1,3)

4.ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ο.Π.) (1,3)

4.ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ.Π.) (0,7)

III. Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία(3):

Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3 ο Επιστημονικό Πεδίο

β) στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4 ο Επιστημονικό Πεδίο

γ) στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 5 ο Επιστημονικό Πεδίο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία. Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3 ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

4ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

5ο ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.)

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.)

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.) (1,3)

2.Α.Ε.Π.Π. (Ο.Π.)

2.Α.Ε.Π.Π. (Ο.Π.)

2.Α.Ε.Π.Π. (Ο.Π.)

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (0,4)

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (1,3)

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)

4.ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π.)(0,9)

4.ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ.Π.) (0,7)

4.Α.Ο.Θ. (Ο.Π.) (0,7)

Πίνακας με το  ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α)Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),

β) Ελεύθερο Σχέδιο

γ) Γραμμικό Σχέδιο,

δ) Ιστορία της Τέχνης,

ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ).

ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

32 ΩΡΕΣ

Απόλυση μαθητών Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Λυκείου

Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των απολυτηρίων εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες, το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. 

Πρώτα εξετάσεις μετά μηχανογραφικό

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των πεδίων αυτών.

Ειδικά Μαθήματα

Ο υποψήφιος που μεταξύ των Τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.

Μαθήματα επιλογής

Τα Μαθήματα Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες και οι μαθητές της επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερόμενων μαθημάτων: α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά), β) Ελεύθερο Σχέδιο, γ) Γραμμικό Σχέδιο, δ) Ιστορία της Τέχνης, ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ).

Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος. Στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν προβλέπονται μαθήματα επιλογής.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Το ΦΕΚ με την κατανομή των Τμημάτων

Ο νόμος 4327/2015

2.     Ποιοι είναι οι συντελεστές βαρύτητας

 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΕΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ

1,3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

0,9

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

1,3

ΙΣΤΟΡΙΑ

0,7

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

0,4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ.

0,7

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΕΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1,3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1,3

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

1,3

ΦΥΣΙΚΗ

0,7

ΧΗΜΕΙΑ

0,7

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.

0,7

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1,3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

0,9

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

1,3

Α.Ο.Θ

0,7

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

0,4

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.

0,7

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τετάρτης 28/2: Τα ΜΜΜ που συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν!

ΕΛΛΑΔΑ

«Φεγγάρι του Χιονιού»: Η τελευταία Πανσέληνος του χειμώνα απόψε στον ουρανό!

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρήτη βγήκε το καλύτερο μέρος στην Ελλάδα για τους singles της LGBTQ+ κοινότητας!

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πάνω από 700.000 υπογραφές στο ψήφισμα Καρυστιανού για κατάργηση βουλευτικής ασυλίας!

ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακός μετεωρίτης πέρασε πάνω από την Αττική ξημερώματα και φώτισε τον ουρανό!

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργοστάσιο Παπαστράτος: 35 θέσεις εργασίας για πτυχιούχους Μηχανικούς με ή χωρίς εμπειρία!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET