fbpx

Μεταπτυχιακά προγράμματα: Ποια προσφέρονται δωρεάν!


Το άρθρο αυτό γράφτηκε από έναν ακαδημαϊκό συγγραφέα της iziPen για την επίκαιρη ενημέρωση σας σχετικά με τις προσλήψεις ΑΣΕΠ.

Στις μέρες μας, η αγορά εργασίας είναι πολύ απαιτητική. Για πολλούς εργοδότες, οι ιδανικοί εργαζόμενοι είναι αυτοί που διαθέτουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Γι αυτό το λόγο, αρκετοί νέοι μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, θέλουν να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους. Εάν επιθυμείς και εσύ το ίδιο, αλλά ανησυχείς για τα δίδακτρα, διάβασε την παρακάτω λίστα όπου παρουσιάζονται όλα τα δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα.

«Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» ονομάζεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει διάρκεια 4 εξάμηνα και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. παρόμοιου γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού διπλώματος θα εξειδικευτούν περισσότερο στο πεδίο της επιστήμης και της μηχανικής υπολογιστών και θα μπορέσουν να προωθήσουν την έρευνα, την τεχνολογία και την βιομηχανική ανάπτυξη.

Κάθε χρόνο, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης δέχεται μέχρι 70 φοιτητές για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές. Κάποια από τα μαθήματα που θα διδαχθούν οι εισακτέοι είναι «Θέματα θεωρίας πληροφοριών», «Αρχιτεκτονική παράλληλων υπολογιστών», «Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων», «Μηχανική μάθηση», «Ασφαλή συστήματα» κλπ. Εάν επιθυμείς να συμμετέχεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να καταθέσεις αίτηση μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020.Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Έτσι, πρέπει να δημιουργήσεις λογαριασμό χρήση στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.

Στην ιστοσελίδα χρειάζεται να υποβάλεις έναν κατάλογο μαθημάτων που έχεις παρακολουθήσει, πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων καθώς και αντίγραφα τίτλων Αγγλικών. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσεις μια έκθεση όπου θα αναλύεις τους προσωπικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα σου. Θυμήσου μόνο πως θα πρέπει να συσχετίζονται με το μεταπτυχιακό δίπλωμα που θέλεις να αποκτήσεις. Απαραίτητο, ακόμη, είναι να υποβάλεις αντίγραφα εργασιών και το βιογραφικό σου σημείωμα. Απαιτούνται το λιγότερο τρεις συστατικές επιστολές που θα στείλεις στο [email protected].

Το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει τον Φεβρουάριο του 2021, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα: «Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος«. Θα γίνουν δεκτοί 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. σε Γεωτεχνικές, Θετικές και Πολυτεχνικές Επιστήμες, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και παρόμοιων τμημάτων.

Επίσης, δύναται να υποβάλλουν αίτηση τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές με την προϋπόθεση πως θα αποκτήσουν το πτυχίο τους, πριν να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Αυτό διαρκεί τρία εξάμηνα και οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με την σωστή διαχείριση της γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης καθώς και τις γεωργικές πρακτικές που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον.

Στο Α΄ εξάμηνο, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην διαχείριση υδατικών πόρων, στα συστήματα ελεγχόμενου περιβάλλοντος, στη σχέση φυτού και εδαφικού περιβάλλοντος, στις σχέσεις μεταξύ εδάφους, νερού και φυτού καθώς και στην γεωργία ακριβείας και εξοικονόμηση πόρων. Έπειτα, πριν να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα επιλέξει τον επιβλέποντα καθηγητή και εκείνος θα τον συμβουλέψει για τα μαθήματα που ταιριάζουν με την μεταπτυχιακή διατριβή που θα πραγματοποιήσει.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς αίτηση στο Α.Π.Θ. Εκτός από την αίτηση πρέπει να σταλθούν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών, επικυρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την γνώση αγγλικών, βιογραφικό σημείωμα, μια μικρή έκθεση μέχρι 1000 λέξεων για τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, πρόσφατη φωτογραφία, υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται πως τα δικαιολογητικά είναι φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων και δύο συστατικές επιστολές.

Επιπρόσθετα, στο πανεπιστήμιο Πατρών και στο τμήμα Βιολογίας, υπάρχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές«. Κάθε χρόνο εισέρχονται σε αυτό 20 πτυχιούχοι τμημάτων Βιολογίας ή άλλων παρόμοιων επιστημών και η διάρκεια του είναι τρία εξάμηνα. Όσοι το επιλέξουν θα εξειδικευτούν περισσότερο στην βιολογική τεχνολογία και στην περιβαλλοντική βιολογία. Στο ίδιο πανεπιστήμιο και στο τμήμα Ιατρικής διεξάγονται μεταπτυχιακές σπουδές στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες». Δεκτοί θα γίνουν τριάντα πτυχιούχοι από σχολές θετικών επιστημών, επιστημών υγείας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βυζαντινή Φιλολογία» προσφέρεται δωρεάν από την φιλοσοφική σχολή του Α.Π.Θ. Διαρκεί τρία εξάμηνα και θα εισαχθούν εφτά κάτοχοι πτυχίου φιλολογικών τμημάτων. Στο πανεπιστήμιο της Κρήτης διεξάγονται τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ψυχολογίας, ιατρικής και κοινωνικής εργασίας μπορούν να επιλέξουν το μεταπτυχιακό «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις». Επίσης, από το παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης, θα διεξαχθεί το μεταπτυχιακό: «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές». Οι μεταπτυχιακές σπουδές: «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών» θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο πανεπιστήμιο και θα διαρκέσει δύο έτη.

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα υπάρξει και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το τίτλο: «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας«. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι του τμήματος αρχειονομίας, βιβλιοθηκονομίας και μουσειολογίας, νομικών και παιδαγωγικών σχολών, πληροφορικής, μουσικών σπουδών και τεχνών ήχου και εικόνας. Απόφοιτοι Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Βιολογίας, μπορούν να παρακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής» στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η διάρκεια του είναι τέσσερα εξάμηνα και θα εισαχθούν είκοσι άτομα.

Συνοψίζοντας, εάν παρακολουθήσεις κάποιες από τις παραπάνω μεταπτυχιακές σπουδές, δεν θα χρειαστεί να ξοδέψεις χρήματα και θα έχεις περισσότερες πιθανότητες γρήγορης εύρεσης εργασίας.

Η ομάδα iziPen συμβάλει καθημερινά στην υποστήριξη φοιτητών και τελειόφοιτων με την διεξαγωγή ερευνών για την πλήρη ενημέρωσή σας. Όλες οι έρευνες ολοκληρώνονται από καταρτισμένους ακαδημαϊκούς συγγραφείς εντός της πλατφόρμας μας.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET