ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΥΔΟΞΟΣ: Αποφασίστηκε κατ’ οίκον διανομή των συγγραμμάτων και γι’ αυτό το εξάμηνο!

Με τελική ημερομηνία παράδοσης 24 Μαΐου, καλά θα πάει κι αυτό #not

Neopolis Team

22 Μαρτίου, 2021

Προς στιγμήν ξεχαστήκαμε ότι εξ αποστάσεως εξάμηνο σημαίνει και διανομή συγγραμμάτων στα σπίτια των φοιτητών κι αφήσαμε να μας ξεφύγει ένα σημαντικό πρόβλημα. Διότι όλοι θυμόμαστε πώς έχει πάει αυτό το κομμάτι τα δύο προηγούμενα εξάμηνα…

Η απόφαση ωστόσο που εκδόθηκε σε ΦΕΚ για την κατ’ οίκον διανομή τους μας το υπενθύμισε, κι έτσι, πέρα από προβληματικές διαδικτυακές διαλέξεις, καθώς και καθυστερήσεις στις πρακτικές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, προστίθεται άλλο ένα θέμα να ανησυχούμε, που βάσει εμπειρίας θα λυθεί… λίγες μέρες πριν την εξεταστική.

Η απόφαση βέβαια που εκδόθηκε είναι αντίθετη πάνω σε αυτό, μιας και σαν τελική ημερομηνία παράδοσης των συγγραμμάτων ορίζει την 24η Μαΐου. Όπως είπαμε όμως, η εμπειρία μας δε μας αφήνει να το πιστέψουμε και ετοιμαζόμαστε ήδη ψυχολογικά για τη μεγάλη αναμονή.

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ σχετικά:

1. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19, πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 125766/ Ζ1/28.7.2016 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β ́ 2433).

2. Η διαδικασία διανομής της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και διαθέτουν την εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους ή/και με δικά τους μέσα. Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

3. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και ολοκληρώνεται το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021. Η προθεσμία της παρούσας απόφασης δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση μόνο μία φορά.

Ολόκληρη απόφαση ΕΔΩ.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ΕΚΠΑ ανοίγει παράρτημα στην Κύπρο – Το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που βγαίνει στην Ευρώπη!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΠΑ: Φοιτητής καταγγέλει ότι δέχτηκε επίθεση φεύγοντας από τη βιβλιοθήκη της σχολής!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν. Ιωαννίνων: Φοιτητές κινδυνεύουν να χάσουν το εξάμηνο λόγω έλλειψης καθηγητών!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET