ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών Νομικής από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

Γραπτή απάντηση έδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Κακλαμάνη με θέμα: Αναγνώριση τίτλων σπουδών Νομικής από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου. Αφορμή για την ερώτηση ήταν απόφαση της Ολομέλειας του ΔΟΑΤΑΠ για την οποία σημείωνε μεταξύ των άλλων ο κ. Κακλαμάνης ότι από τη διατύπωση της απόφασης […]

Neopolis Team

6 Νοεμβρίου, 2015

Γραπτή απάντηση έδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Κακλαμάνη με θέμα: Αναγνώριση τίτλων σπουδών Νομικής από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου. Αφορμή για την ερώτηση ήταν απόφαση της Ολομέλειας του ΔΟΑΤΑΠ για την οποία σημείωνε μεταξύ των άλλων ο κ. Κακλαμάνης ότι από τη διατύπωση της απόφασης (του ΔΟΑΤΑΠ) δεν είναι σαφές εάν η μη αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου σπουδών Νομικής, ο οποίος απονέμεται στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με κατεύθυνση «Ελληνικού Δικαίου» αφορά μόνο την αποδοχή κατάταξης μη πτυχιούχων της ημεδαπής με βάση μη ολοκληρωμένες σπουδές τους σε άλλο τμήμα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από αυτό της Νομικής επιστήμης, τις κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών της Αλλοδαπής σε προπτυχιακά προγράμματα Νομικής ή την απευθείας εγγραφή φοιτητών κατευθείαν στο πρώτο έτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου».

Συνεπώς, ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, απαιτείται μια αυθεντική ερμηνεία της απόφασης από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και το ΔΟΑΤΑΠ, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως ποιους αφορά και με ποιες προϋποθέσεις.

Ο κ. Κακλαμάνης ζητούσε να μάθει τα ακόλουθα:

Για ποιες από τις παραπάνω κατηγορίες σπουδών Νομικής, που απονέμονται στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου» δεν θα αναγνωρίζεται η ισοτιμίας τους;

Είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία η μη αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών που απονέμονται σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια χώρας μέλους της Ε.Ε;

Στη γραπτή της απάντηση η κα Αναγνωστοπούλου αναφέρει ότι σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 24014/2015 έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ, η απόφαση της Ολομέλειας του ΔΣ ΔΟΑΤΑΠ που ελήφθη ομόφωνα στην 169η/22-6-2015 συνεδρίασή της μετά από γνωμοδότηση του Γ Τμήματος του ΝΣΚ, αφορά όλες τις αναφερόμενες στην ερώτηση κατηγορίες εισαχθέντων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Νομικής στο Ελληνικό Δίκαιο ή με «Κατεύθυνση Ελληνικό Δίκαιο».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων σπουδών Νομικής της αλλοδαπής οι οποίοι απονέμονται στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου» για τους εισαχθέντες σε αυτό μετά τις 23/6/2015, εισαχθέντες με οποιαδήποτε διαδικασία (με μεταφορά πιστωτικών μονάδων λόγω σπουδών σε άλλο Ίδρυμα ή με κατάταξη ως κατόχου άλλου πτυχίου ή με πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος στο Ίδρυμα αποδοχής). Σημειώνεται ότι τα δύο πρώτα σκέλη της απόφασης της Ολομέλειας (εισαχθέντες με μεταφορά πιστωτικών μονάδων λόγω σπουδών σε Ίδρυμα της ημεδαπής ή με κατάταξη, ως πτυχιούχοι σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 3ου) αφορούν εισαχθέντες μετά την 23η/6/2015 και σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Νομικής με κατεύθυνση «Κυπριακό Δίκαιο».

Επίσης η ακαδημαϊκή αναγνώριση της «ισοτιμίας» τίτλων σπουδών της αλλοδαπής διέπεται αποκλειστικά από την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ και συγκεκριμένα για την Ελλάδα από το Ν.3328/2005. Επί αυτού του ζητήματος, δεν έχει εφαρμογή η Οδηγία 2005/36/ΕΚ προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010 και που αφορά στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτά κάποιος στο κράτος – μέλος, που του απένειμε τον τίτλο σπουδών. Ειδικότερα για τους τίτλους σπουδών Νομικής, όπως προκύπτει από τη παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 208Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.3.α. του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α) και την Υποπαράγραφο ΙΕ.1 β του Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α), για την εγγραφή ως ασκουμένων στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας πολιτών κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω κρατών, δεν απαιτείται η αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τετάρτης 28/2: Τα ΜΜΜ που συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν!

ΕΛΛΑΔΑ

«Φεγγάρι του Χιονιού»: Η τελευταία Πανσέληνος του χειμώνα απόψε στον ουρανό!

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρήτη βγήκε το καλύτερο μέρος στην Ελλάδα για τους singles της LGBTQ+ κοινότητας!

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πάνω από 700.000 υπογραφές στο ψήφισμα Καρυστιανού για κατάργηση βουλευτικής ασυλίας!

ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακός μετεωρίτης πέρασε πάνω από την Αττική ξημερώματα και φώτισε τον ουρανό!

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργοστάσιο Παπαστράτος: 35 θέσεις εργασίας για πτυχιούχους Μηχανικούς με ή χωρίς εμπειρία!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET