ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Σχολή Δυτών ανοίγει ξανά | Ποιες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι;

Με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανείων, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από την Κάλυμνο τη λειτουργία Σχολής Δυτών στο νησί. Η σχολή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του Φλεβάρη. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι η σχολή Δυτών να επεκταθεί περισσότερο, έτσι ώστε να εκπαιδεύονται […]

Neopolis Team

9 Ιανουαρίου, 2018

Με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανείων, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από την Κάλυμνο τη λειτουργία Σχολής Δυτών στο νησί. Η σχολή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του Φλεβάρη.

Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι η σχολή Δυτών να επεκταθεί περισσότερο, έτσι ώστε να εκπαιδεύονται δύτες με ειδικότητες απαραίτητες στη ναυπηγική βιομηχανία και να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές. Ειδικά όταν εκεί το κόστος είναι υψηλό.

Η σχολή Δυτών Καλύμνου λειτουργούσε ανελλιπώς από το 1956 έως το 2006 και σταμάτησε λόγω έλλειψης πόρων, παρά το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας. Επανέκαμψε αλλά έκτοτε παρατηρήθηκαν προβλήματα στη χρηματοδότηση, παρότι υπήρχε και υπάρχει ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και πιστοποίηση για το επάγγελμα του δύτη, καθώς ολοένα και περισσότεροι ασχολούνται και με τις καταδύσεις, όχι μόνο για το επάγγελμα του σφουγγαρά αλλά και ως τουριστικό επάγγελμα.

Σύμφωνα λοιπόν με το ακριβές έγγραφο, αποφασίζεται αναλυτικά:

1. Τη λειτουργία για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζουμε την 05-02-2018 και τη συνολική διάρκεια τους καθορίζουμε σε 40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

2. Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής: ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι (05)- ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι (10) – ΔΥΤΕΣ : μέχρι (20).

3. Δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή γίνονται υποψήφιοι (απογεγραμμένοι ναυτικοί), μέχρι να συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός μαθητών κατά χρονολογική σειρά υποβολής των σχετικών αιτήσεών τους.

4. Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και μέχρι 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι Κυβερνήτες ή Επιτηρητές άνω των 21 ετών.

5. Οι αιτήσεις εγγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) των ενδιαφερομένων, πρέπει να σταλούν στο Λιμεναρχείο ΚΑΛΥΜΝΟΥ μέσω οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενες από την Υπεύθυνη Δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό γέννησης, αρμόδιας Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής. Το Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από αποδεικτικό στοιχείων Αστυνομικής Ταυτότητας.
β) Το ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερομένου ή το ναυτικό φυλλάδιο ειδικού τύπου (ερυθρό).
γ) Προκειμένου μεν για υποψήφιο Κυβερνήτη σπογγαλιευτικού, χρειάζεται να κατατεθεί πτυχίο Κυ¬βερνήτη , προκειμένου δε για υποψήφιο Επιτηρητή σπογγαλιευτικού, χρειάζεται άδεια Ναύτη Ε.Ν. Σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των θέσεων Κυβερνήτη ή Επιτηρητή δεν συμπληρωθεί από κατόχους των αντιστοίχων πιστοποιητικών (πτυχίο Κυβερνήτη/ άδεια Ναύτη Ε.Ν.) αυτός δύναται να συμπληρωθεί από λοιπούς υποψηφίους.

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις σύμφωνα με επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡ¬ΤΗΜΑ Ι σε Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια να υποβληθούν σε ΤΕΣΤ αντοχής οξυγόνου στο θάλα¬μο αποσυμπίεσης του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης σε ισχύ ή Ασφαλιστική κάλυψη για νοσήλια και τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων.

7. Οι σχετικές αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι την 24-01-2018 και να διαβιβάζονται άμεσα στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Κατά την υποβολή της αίτησης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τη Λιμενική Αρχή βεβαίωση από την οποία φαίνεται η ημερομηνία που υπεβλήθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής οφείλουν να παρουσιασθούν στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ την 02-02-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , έχοντας μαζί τους και τα αποτελέσματα των υγειονομικών εξετάσεων, από τα οποία να προκύπτει ότι έ¬χουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι.

8. Για την έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης να εξασφαλισθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην έδρα της Σχολής θα λειτουργεί θάλαμος αποπίεσης κατάλληλα εξοπλισμένος και στελεχωμένος .

9. Δεν θα γίνουν δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή Δυτών:

α) Όσοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους εκπρόθεσμα.
β) Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις χρονολογικά μεταγενέστερες και υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό μα¬θητών κατά ειδικότητα.
γ) Όσοι δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εκείνοι που τα δικαιολογητικά τους δεν είναι εντάξει.
δ) Όσοι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ηλικίας.(Παραγρ.4 παρούσας ).
ε) Όσοι δεν παρουσιασθούν έγκαιρα στη Διεύθυνση της Σχολής .
στ) Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι.

10. Ενημερώσατε υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές και προβείτε σε ευρεία ανακοίνωση της παρούσης.

11. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

 

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δίνει ξανά Πανελλήνιες, στοχεύοντας σε άλλη σχολή φέτος!

ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα βγήκε ο καλύτερος ευρωπαϊκός προορισμός για φοιτητές, αφήνοντας πίσω τη Μαδρίτη!

ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθεί η Γραμμή 1 του μετρό την Τετάρτη (29/5) λόγω τελικού Conference League!

ΕΛΛΑΔΑ

Η Πανσέληνος του Μαΐου θα χαρίσει απόψε διπλό εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο!

SPILL THE TEA

Η Camila Cabello αποκάλυψε πότε έκανε σεξ πρώτη φορά χαρακτηρίζοντάς το αργά!

ΕΛΛΑΔΑ

Το νησί της Ελλάδας με τα καθαρότερα νερά στον κόσμο δεν ανήκει στις mainstream επιλογές!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET