Σπουδαία αλλαγή | Οι σπουδαστές των ΤΕΙ μετονομάστηκαν κι επισήμως σε «Φοιτητές»!


Μπάρες παγωτού Derby από την Κρι Κρι!

Στο Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» που έφερε στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας και ψηφίστηκε από τους Έλληνες βουλευτές, έχουμε μια συμβολική αλλαγή, με πολύ μεγαλή σημασία ωστόσο. Βλέπετε, από εδώ και στο εξής οι σπουδαστές των ΤΕΙ θα ονομάζονται κι επισήμως «Φοιτητές», όπως συμβαίνει με όσους φοιτούν στα ΑΕΙ της χώρας.

Κάτι τέτοιο, σημαίνει πως η εξίσωση των τίτλων σπουδών των ΑΕΙ και ΤΕΙ προχωρά με γοργούς ρυθμούς, όπως έχει προαναγγείλει άλλωστε, αρκετές φορές στο παρελθόν η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα, το κομμάτι εκείνο του Νομοσχεδίου, που επιβεβαιώνει τα παραπάνω, έχει ως εξής:

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.

β) «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν.

 

Θα σου τραβήξουν την προσοχή:Neopolis Team