Δωρεάν Μεταπτυχιακά | Ό,τι πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι φοιτητές.


Δύο νέα νομοσχέδια ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα της Παιδείας. Τα εν λόγω νομοσχέδια αναμένεται να ψηφιστούν άμεσα και να φέρουν ραγδαίες αλλαγές στο χώρο ειδικά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πιο σημαντικό από τα δύο αυτά νομοσχέδια αφορά τα δωρεάν Μεταπτυχιακά προγράμματα. Το Υπουργείο επιδιώκει την οικονομική ελάφυνση περισσότερων οικογενειών μέσω «πονηρών» διατάξεων που θα εξαναγκάζουν ουσιαστικά τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας να δέχονται μεγαλύτερο αριθμό δωρεάν μεταπτυχιακών φοιτητών.

Τονίζεται μάλιστα πως καθώς τα Μεταπτυχιακά προγράμματα θεωρούνται αυτοχρηματοδοτούμενα, έχουν δηλαδή δικά τους έσοδα και έξοδα. Έτσι, μπορούν να χορηγούν δωρέαν μεταπτυχιακή φοίτηση με την μορφή υποτροφίας σε όσους φοιτητές αντιμετωπίζουν οργανικά οικονομικά προβλήματα.

Τέλος, μέσω αυτού του νομοσχεδίου, υπάρχουν υψηλές πιθανότητες μείωσης των μισθών των καθηγητών που συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα ενώ το Υπουργείο Παιδείας θα λαμβάνει ως «θετικό» στο επίπεδο της αποδοτικότητας του ακαδημαϊκού ιδρύματος, την χορήγηση των δωρεάν μεταπτυχιακών, σε όλο και περισσότερους φοιτητές. 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET