ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδακτορικά και στα ΤΕΙ | Αναλυτικά οι προϋποθέσεις που απαιτούνται!

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γράψει πολλές φορές πως η Παιδεία βιώνει τη μία αλλαγή μετά την άλλη. Μπορεί η χώρα να μην απαρτίζεται από πολλά ΤΕΙ, ωστόσο  η Σύνοδος των Πρυτάνεων παρέλαβε το πόρισμα με τα κριτήρια χορήγησης διδακτορικών, η οποία με τη σειρά της πρότεινε μόνο την ένταξη μιας νομοτεχνικής βελτίωσης σχετικά με τον […]

Neopolis Team

13 Μαρτίου, 2018

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γράψει πολλές φορές πως η Παιδεία βιώνει τη μία αλλαγή μετά την άλλη. Μπορεί η χώρα να μην απαρτίζεται από πολλά ΤΕΙ, ωστόσο  η Σύνοδος των Πρυτάνεων παρέλαβε το πόρισμα με τα κριτήρια χορήγησης διδακτορικών, η οποία με τη σειρά της πρότεινε μόνο την ένταξη μιας νομοτεχνικής βελτίωσης σχετικά με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ που διαθέτουν διδακτορικό.

Συγκεκριμένα, το πόρισμα αναφέρει:

 Το τμήμα συντάσσει σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία όσον αφορά στην ανταπόκριση, στις προυποθέσεις και στακριτήρια που έχουν καθοριστεί. Στο παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνονται τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, οι σύνδεσμοι των προσωπικών ιστοσελίδων τους, και αναλυτικός κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων ανα καττηγορία όπως:

1. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης
2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις καταχωρημένες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με σύστημα κρίσης
3. Επιστημονικές ανακοινώσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθυνών συνεδρίων
4. Επιστημονικά άρθρα σε συλλογικούς τόμους
5. Μονογραφίες
6. ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, συλλογικοί τόμοι κλπ

Η έκθεση υποβάλλεται στο οικείο ίδρυμα και αφού γίνει έλεγχος από την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος, η εκθεση και το αίτημα του τμήματος υποβάλλονται από τον Πρύτανη στο Υπουργεί Παιδείας. Την έκθεση εισηγείται στην επιτροπή ΠΜΣ ο πρόεδρος του εκάστοτε επισπεύδοντος τμήματος.

Ο Υπ.Παιδείας συγκροτεί 5μελείς επιτροπές ανά επιστημονικές θεματικές περιοχές (τεχνολογικών επιστημών, κοινωνικών επιστήμων, τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, επαγγελμάτων υγείας, διοίκησης και οικονομίας, καλών τεχνών) από μέλη ΔΕΠ, με σκοπό να εισηγηθύν την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε τμήματος. Οι επιτροπές εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέσεων, γνωμοτοδοτούν τεκμηριωμένα προς τον υπ.παιδείας. Τον υπουργό παιδείας επικουρεί επιτροπή μελών ΔΕΠ αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Η συγκρότηση και η θητεία της εν λόγω επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφαση.

Οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε Τμήματα των ΤΕΙ

1. Η ύπαρξη κρίσιμης ομάδας μελών διδακτικού προσωπικού κατόχων διδακτορικού διπλώματος. Με γνώμονα το μέγεθος των ιδρυμάτων, ο ελάχιστος αριθμός αυτών ανέρχεται σε εννέα (9).
2. Τα τμήματα να έχουν και να λειτουργούν ΠΜΣ και να έχει αποφοιτήσει τουλάχιστον μια σειρά αποφοίτων.
3. Ο τίτλος του τμήματος και το πρόγραμμα σπουδών να αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο.
4. Το τμήμα να διαθέτει βασικές ερευνητικές υποδομές.
5. Το τμήμα να έχει αναπτύξει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
6. Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος να έχουν επαρκές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, συμβατό κατ’αναλογία με τα αντίστοιχα με μέλη ΔΕΠ τμημάτων του ίδιου ή συναφούς Τμήματος Πανεπιστημίου.
7. Να ληφθεί υπόψη η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των τμημάτων εφόσον αυτή υπάρχει.

Τα μέλη της Επιτροπής “Γαβρόγλου”, που αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., είναι:

1.        Αγγελόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικός Γραμματέας ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Πρόεδρος της Επιτροπής)
2.        Τοπούζης Φώτιος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3.        Παπαντώνης Δημήτριος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
4.        Καπετανάκης Ευάγγελος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης
5.        Κρεστενίτης Ιωάννης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
6.        Αργυρός Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
7.        Τουντασάκη Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
8.        Ιωαννίδου -Τζιμογιάννη Αλεξάνδρα, ομότιμη Καθηγήτρια στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας
9.        Τριάντης Δήμος του Αναστασίου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

 

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Φεγγάρι της Φράουλας: Το καλοκαίρι ξεκινάει και επίσημα με εντυπωσιακή Πανσέληνο στον ουρανό!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2024: Πολύ υψηλά τα ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση σε τρία μαθήματα!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2024: Έχουμε την ημερομηνία ανακοίνωσης των βαθμολογιών και των βάσεων!

ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται Ελλάδα για συναυλία ο Baby Lasagna, aka ο νικητής του κοινού στην Eurovision!

ΕΛΛΑΔΑ

Οι περισσότεροι νέοι στην Ελλάδα ζουν με τους γονείς τους μέχρι τα 34, δεν έχουν κι άλλη επιλογή!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες: Μαθηματικά, Φυσική και Ιστορία ρίχνουν τις βάσεις – Οι πρώτες εκτιμήσεις!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET