ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτά είναι τα 16 ΑΕΙ και ΤΕΙ που διεκδικούν κονδύλι για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Με πρόσκλησή του, το Υπουργείο Παιδείας, καλεί 16 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να καταθέσουν προτάσεις με σκοπό να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν για την πρακτική άσκηση των φοιτητών τους. Η υποβολή των προτάσεων πρέπει να γίνει έως την 30η Οκτωβρίου 2015. Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται συνολικά σε 11.170.000,00 € […]

Neopolis Team

22 Οκτωβρίου, 2015

Με πρόσκλησή του, το Υπουργείο Παιδείας, καλεί 16 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να καταθέσουν προτάσεις με σκοπό να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν για την πρακτική άσκηση των φοιτητών τους. Η υποβολή των προτάσεων πρέπει να γίνει έως την 30η Οκτωβρίου 2015.

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται συνολικά σε 11.170.000,00 € .

Το παραπάνω ποσό θα το μοιραστούν τα παρακάτων Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσ/νίκης

2 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

7 Τ.Ε.Ι Αθήνας

8 Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας

9 Τ.Ε.Ι ∆υτικής Μακεδονίας

10 Τ.Ε.Ι Πειραιά

11 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12 Πανεπιστήμιο ∆υτικής Μακεδονίας

13 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

14 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

15 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

16 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχετικά με την πληρωμή των Φοιτητών που κάνουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

Η αποζημίωση που καταβάλλεται σε φοιτητή ασκούμενο, κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 340 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης (για ωράριο άσκησης που καλύπτει τουλάχιστον 20 ημέρες το μήνα – εφεξής «πλήρες ωράριο») για το συνολικό χρόνο Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτός ορίζεται στη σχετική απόφαση θεσμοθέτησης από το συγκεκριμένο Τμήμα, από το οποίο προέρχεται ο φοιτητής.

Στις περιπτώσεις που η πρακτική άσκηση διενεργείται στο εξωτερικό (εκτός Ελλάδος), διευκρινίζεται ότι αυτή χρηματοοδτείται, μόνο εφόσον πραγματοποιείται σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποζημιώνεται με ποσό που δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης για το συνολικό χρόνο Πρακτικής Άσκησης.

Σημειώνεται ότι, η ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών έναντι ατυχήματος είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης και επιλέξιμη δαπάνη.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Τελευταίο τσεκ πριν τις Πανελλήνιες – Τι επιτρέπεται και τι όχι να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι!

ΕΛΛΑΔΑ

Μαθήτριες τηλεφωνούν στη Ζωή για την Τράπεζα Θεμάτων, τους απαντάει κανονικά!

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

12χρονος τελειώνει το πανεπιστήμιο με 5 πτυχία και γράφει ιστορία ως ο νεότερος απόφοιτος!

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Φοιτήτρια γέννησε και την επόμενη μέρα πήγε στην ορκωμοσία της, της βγάζουμε το καπέλο!

ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής Ημέρα Μουσείων αύριο, ευκαιρία να κάνεις εκείνο το tour που σκεφτόσουν!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET