ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥΛΑ

Υπ. Παιδείας: H εαρινή εξεταστική δε θα ξεκινήσει πριν από τις 7 Ιουνίου, καλοκαίρι who dis;!

Κλαίμε ήδη καμιά ντουζίνα μπάνια.

Neopolis Team

28 Μαΐου, 2021

Τον τελευταίο καιρό έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε για το καλοκαίρι, στο οποίο έχουμε εναποθέσει όλες μας τις ελπίδες ύστερα από τις καραντίνες και τα παρελκόμενά της (βλ. ψυχολογία στον πάτο), μιας και η εξεταστική δείχνει να έρχεται με διάθεση να κυριαρχήσει και να ρουφήξει την ενέργειά μας

Ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι η βαλίτσα θα πάει μακριά φέτος και η ακαδημαϊκή χρονιά θα κλείσει αργοπορημένα, ωστόσο βλέπουμε να καθυστερεί πολύ κι αυτό μας τρομάζει. Έτσι όπως πάει, ένας Αύγουστος θα μας μείνει μόνο κι αυτός όχι ολόκληρος, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί Σεπτέμβρης και επαναληπτικές εξετάσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν, έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους μας για άκυρο summer, ανακοινώνοντας μέσω εγκύκλιου ότι οι εαρινές εξετάσεις θα ξεκινήσουν από τις 7/06 κι έπειτα.

Ειδικότερα, αναφέρει πως: «Η διεξαγωγή της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, άρχεται όχι νωρίτερα της 7ης Ιουνίου 2021. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος, δύναται η έναρξή της ως άνω εξεταστικής να εκκινεί νωρίτερα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου.»

Επίσης, να θυμίσουμε ότι υπάρχει και το σενάριο παράτασης του εξαμήνου για την αναπλήρωση κενών σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, που κλειδώνει τις ανησυχίες μας για δύσκολες και κατά πολύ μικρότερες διακοπές. Οι οποίες έχουν κι άλλα περιθώρια χειροτέρευσης, σε περίπτωση δηλαδή που οι εξετάσεις δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η αισιοδοξία είναι τρόπος ζωής όπως βλέπετε… 

Επιστρέφοντας στο θέμα των ανακοινώσεων του Υπουργείου όμως, μεταξύ άλλων επισημαίνουν για άλλη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα διεξαχθούν (συνδυαστικά δηλαδή) καθώς και την απαραίτητη διενέργεια self test για όσους αναγκαστούν να παρευρεθούν στις σχολές τους για την εξέταση κάποιου μαθήματος.

Συνολικά, για την ερχόμενη εξεταστική θα ισχύσουν τα παρακάτω:

1. Η εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά την περίοδο του εαρινού εξαμήνου για τα προγράμματα σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται εξ αποστάσεως ή δια ζώσης, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής. Η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) φοιτητών, μελών ΔΕΠ και όσων εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό.

2. Η διεξαγωγή της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, άρχεται όχι νωρίτερα της 7ης Ιουνίου 2021. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος, δύναται η έναρξή της ως άνω εξεταστικής να εκκινεί νωρίτερα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου.

3. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, παρέχεται ως τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς: 

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως  μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

5. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Ολόκληρη την εγκύκλιο θα τη βρείτε ΕΔΩ.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν. Ιωαννίνων: Φοιτητές κινδυνεύουν να χάσουν το εξάμηνο λόγω έλλειψης καθηγητών!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Φοιτητές του Παν. Θεσσαλίας καινοτομούν με τεχνολογία που βοηθά στην κίνηση των ΑμεΑ!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ακόμα περιμένουν το στεγαστικό επίδομα οι φοιτητές που είχαν κάνει αίτηση από το καλοκαίρι!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET