Τα ελληνικά ΑΕΙ στα καλύτερά τους | Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε μία ακόμη παγκόσμια διάκριση!


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεχίζει το ‘σερί’ επιτυχιών με μία ακόμη διάκριση μετά και την κατάταξη του στις πρώτες 146 θέσεις των Πανεπιστημίων Αναδυόμενων Οικονομιών του 2018, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των βρετανικών Times Higher Education.

Η ένταξη του Πανεπιστημίου και σε αυτήν την Πανεπιστημιακή κατάταξη, ανάμεσα στα 7 Ελληνικά Πανεπιστήμια που  συμπεριελήφθησαν,  αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στην σταθερά ανοδική ακαδημαϊκή πορεία του Αιγαίου.

Η έρευνα διεξήχθη σε 50 χώρες, των οποίων οι οικονομίες χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες, όμως τα Πανεπιστήμια των 42 απο αυτών συμμετείχαν στην διαμόρφωση του καταλόγου με τα κορυφαία 378 Ιδρύματα.

Η θέση που έλαβε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δηλαδή, σε αυτή την κατάταξη των καλύτερων πανεπιστημίων με κριτήριο την έρευνα μεταξύ των χωρών αναδυόμενων οικονομιών είναι ένα ακόμα σημαντικό επίτευγμα σε συνέχεια των πρόσφατων διεθνών διακρίσεων του Ιδρύματος συνολικά.

Η κατάταξη χρησιμοποιεί τους ίδιους 13 αυστηρούς δείκτες επιδόσεων με την καθιερωμένη παγκόσμια κατάταξη του συνόλου των πανεπιστημίων διεθνώς, εξετάζοντας τα δυνατά σημεία κάθε πανεπιστημίου σε όλες τις βασικές αποστολές τους: διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά γνώσης και διεθνείς προοπτικές. Ωστόσο, η μεθοδολογία έχει προσεκτικά αναβαθμιστεί για να αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των πανεπιστημίων στις αναδυόμενες οικονομίες, δίνοντας, ενδεικτικά, μεγαλύτερη βαρύτητα, στις συνδέσεις των πανεπιστημίων με την οικονομία και στις διεθνείς προοπτικές τους.

Η στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου παραμένει στοχευμένη στη διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε δυναμικά και καινοτόμα αντικείμενα  για την υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας,  τη συνοχή της Ευρώπης και την προώθηση των πανανθρώπινων αξιών.

 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET