ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

To Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών άνοιξε νέες θέσεις εργασίας, το λες και μεγάλη ευκαιρία!

Το σύμπαν σε καλεί να το ανακαλύψεις.

Neopolis Team

27 Φεβρουαρίου, 2020

Χθες γράφαμε για τις θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μια ευκαιρία που δεν υπάρχει λόγος να αφήσεις να περάσει απαρατήρητη, και σήμερα θα σου μιλήσουμε για τις προσλήψεις που κάνει αυτήν την περίοδο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Όπως θα δεις αναλυτικά παρακάτω, ορισμένες αφορούν εξωτερικές συνεργασίες, ωστόσο αν ενδιαφέρεσαι εκεί που πρέπει να δώσεις ιδιαίτερη σημασία, είναι η προθεσμία των αιτήσεων αφού διαφέρει για κάθε θέση.

Συγκεκριμένα:

• Θέση εξωτερικού συνεργάτη στο Πλαίσιο του έργου με τίτλο «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions» – Πληροφορίες ΕΔΩ

Περιγραφή θέσης:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία θέση εξωτερικού συνεργάτη (ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με αντικείμενο τη διαχείριση, λειτουργία και παρακολούθηση του διαδικτυακού κόμβου λήψης και διαμεταγωγής δεδομένων.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο
  αναγνωρισμένο της αλλοδαπής .
 • Εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία διαδικτυακών κόμβων μεγάλων δεδομένων και
  διαμεταγωγής στον παγκόσμιο ιστό.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προθεσμία αιτήσεων: 3 Μαρτίου 2020


• Θέση εξωτερικού συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 2) – Πληροφορίες ΕΔΩ

Περιγραφή θέσης: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου «INFRASTRESS – Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Προσόντα:

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση δομοστατικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση Κατασκευών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Δομοστατικού Πολιτικού Μηχανικού με αντικείμενο την αντισεισμική μηχανική της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά Προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο του Έργου, τουλάχιστον πέντε
 • Γνώση/ χρήση εξειδικευμένου λογισμικού Η/Υ ανοιχτού κώδικα στατικών και δυναμικών αναλύσεων κατασκευών – OpenSees

Προθεσμία αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020


• Θέση έκτακτου προσωπικού (Κωδικός Θέσης: Δρ. Γεωλογίας) – Πληροφορίες ΕΔΩ

Περιγραφή θέσης: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (κωδ. Θέσης Δρ. Γεωλογίας) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωλογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Διδακτορικός τίτλος στη Γεωλογία, με ειδικότητα στη Νεοτεκτονική – Σεισμοτεκτονική της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες) σχετική με το αντικείμενο τουλάχιστον σε πέντε (5) Ερευνητικά Έργα
 • Επιστημονικό έργο και ακαδημαϊκή εμπειρία με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις που να σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου, τουλάχιστον δέκα (10)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Προθεσμία αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020


• Θέση εξωτερικού συνεργάτη  (Πτυχιούχος Θετικών, Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών) – Πληροφορίες ΕΔΩ

Περιγραφή θέσης: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών, Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σε επιστήμες περιβάλλοντος ή οικονομικές επιστήμες της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Προθεσμία αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020


• Θέση υποτρόφου στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο «PRE_EST–Εθνική Συμμετοχή» – Πληροφορίες ΕΔΩ

Περιγραφή θέσης: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση υποτρόφου (κωδ. Θέσης 534), αποφοίτου Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Φυσικής, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αστροφυσική και περαιτέρω εξειδίκευση μέσω της διπλωματικής εργασίας σε θέματα ηλιακής φυσικής και εγγεγραμμένου σε διδακτορικό πρόγραμμα, που θα απασχοληθεί στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ με σύμβαση υποτροφίας, στο πλαίσιο του Έργου «PRE-EST-Εθνική Συμμετοχή».

Προσόντα:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής Πανεπιστημιακού τομέα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση στην Αστροφυσική από ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της αλλοδαπής 
 • Μεταπτυχιακή εργασία σε θέμα ηλιακής φυσικής
 • Πολύ καλή Γνώση της αγγλικής γλώσσας 5. Εγγεγραμμένος/η σε διδακτορικό πρόγραμμα

Προθεσμία αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Οι προτεινόμενες απαντήσεις στα Λατινικά Προσανατολισμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Οι προτεινόμενες απαντήσεις στην Πληροφορική Προσανατολισμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Τα θέματα και οι απαντήσεις τους στην Πληροφορική Προσανατολισμού!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Τα θέματα και οι απαντήσεις τους στη Χημεία Προσανατολισμού!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Τα θέματα και οι απαντήσεις τους στα Λατινικά Προσανατολισμού!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 – Θέματα και προτεινόμενες απαντήσεις σε Χημεία, Λατινικά και Πληροφορική Προσανατολισμού!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET