Αναστέλλεται η λειτουργία του ΤΕΙ Αθήνας για να μη χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές!


Λουκέτο βάζει στο ΤΕΙ Αθήνας για αύριο Τρίτη ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος με αιτήματα να γίνει άμεσα η πρόσληψη ωρομισθίων, προκειμένου να μη χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές και να αποσαφηνίσει ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου «θολά» σημεία της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας καλεί τα μέλη του:

Α. Λόγω των απρόβλεπτων εξελίξεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε για πολύ σοβαρά ζητήματα, καλείστε να περιφρουρίσουμε την κινητοποίηση για την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος, αύριο Τρίτη 21/11/2017 από τις 7:00 π.μ., στην κεντρική πύλη του Ιδρύματος.

Β. Επιπλέον, αύριο Τρίτη 21/11/2017 στις 10:00 π.μ καλείστε σε Γενική Συνέλευση στο Αμφιθέατρο Φυσικής, σχετικά με την επίλυση του προβλήματος να χαθεί το εξάμηνο εξαιτίας της μη έγκαιρης πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις διαδικασίες που φαίνεται ότι δρομολογούνται με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και υπενθυμίζει ότι ήδη έχει τονίσει , μεταξύ άλλων, ότι πρωταρχικοί στόχοι της διαδικασίας ενοποίησης των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά, θα πρέπει να είναι:

Α) Η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων του Εκπαιδευτικού, Τεχνικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων των τμημάτων.

Β) Η στελέχωση των Τμημάτων με ένταξη του υπάρχοντος Εκπαιδευτικού, Τεχνικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού.

Γ) Η απρόσκοπτη ένταξη των ήδη φοιτούντων στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Δ) Η άμεση διαδικασία ισοτίμησης των υφισταμένων πτυχίων με τα νέα που θα χορηγούνται.

Ε) Η κατοχύρωση των ίδιων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και η μισθολογική εξίσωση των σήμερα υπηρετούντων μελών ΔΕΠ με την αντίστοιχη βαθμίδα στα Πανεπιστήμια.

Ζ) Η έκδοση των εκκρεμών επαγγελματικών δικαιωμάτων και η κατοχύρωση ίδιων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων με τα επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχων τμημάτων των πανεπιστημίων.

Το τελευταίο διάστημα όμως, σημειώνει ο Σύλλογος, αναδεικνύονται σε συνεντεύξεις σχέδια μεταβατικών διατάξεων για την εξίσωση των μελών Δ.Ε.Π. μισθολογικά με τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, σχέδια νέων ακαδημαϊκών κριτηρίων ένταξης σε βαθμίδα για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., σχέδια ανάληψης πρόσθετων μαθημάτων από τους ήδη φοιτούντες, σχέδια για την ισοτίμηση των πτυχίων των ήδη αποφοίτων με παρακολούθηση μαθημάτων. Άξια όμως απορίας ανάμεσα σε αυτά, είναι η απουσία σχεδίου στη θεσμοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που εκκρεμούν.

Ο Σ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας υπογραμμίζει ότι:

  1. Ως Δημόσιοι λειτουργοί τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. έχουν τοποθετηθεί στη θέση τους με τις ίδιες προϋποθέσεις και ακαδημαϊκά προσόντα των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων (με πρόσθετη απαίτηση επαγγελματικού έργου). Ακόμη και στις ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου δεν προβλέπεται ως προσόν η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, ακολουθήθηκαν αντίστοιχες διαδικασίες εφόσον υπακούμε στο ίδιο νομικό πλαίσιο με τα Πανεπιστήμια- ως ενιαίος φορέας Α.Ε.Ι.

  2. Οι απόφοιτοι διαθέτουν πτυχία 4ετούς φοίτησης 240 ECTS, όπως τα Πανεπιστημιακά τμήματα 4ετούς φοίτησης, τα οποία αναγνωρίζονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και αντίστοιχο επίπεδο σπουδών.

  3. Η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου δεν μπορεί για κανένα λόγο ν’ αποτελέσει πεδίο συντεχνιακών, πολιτικών ή άλλης φύσης αντιπαραθέσεων που δεν εδράζονται σε ακαδημαϊκά κριτήρια ή διεθνή δεδομένα. Και αυτονόητα τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. δεν θα δεχθούν την εξέλιξη και συνέχιση (ως φαίνεται) της δημόσιας απαξίωσης του ρόλου τους ως επιστημόνων που έχουν κριθεί με ακαδημαϊκά κριτήρια και ως δασκάλων φοιτητών και αποφοίτων που αφήνονται να εννοηθούν υποδεέστεροι. Η διαδικασία ενοποίησης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά δεν νοείται από εμάς ως διαδικασία «Πανεπιστημιοποίησης» διότι είμαστε ήδη μέρος της ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά ως αυτοδίκαιη διαδικασία ολοκλήρωσης των Ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών των Ιδρυμάτων μας που μας είχε στερηθεί έως τώρα. Οποιαδήποτε άλλη διάκριση και χαρακτηρισμός θα μας βρει αγωνιστικά αντίθετους.

 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET