Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών