πράγματα που θα καταλάβεις μόνο αν είσαι προληπτικός