ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαία νέα για το Erasmus | Στα 30 δισ. η χρηματοδότηση των Ευρωπαίων φοιτητών!

Για τους φοιτητές το Erasmus είναι πραγματικά εμπειρία ζωής. Εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να αποκτήσουν γνώσεις στο εξωτερικό, να μάθουν την κουλτούρα και τη νοοτροπία μιας άλλης χώρας διευρύνοντας έτσι την εμπειρία και της ευαισθησία τους για την Ευρώπη. Γι’αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί η χρημοτοδότηση για το Erasmus […]

Neopolis Team

5 Ιουνίου, 2018

Για τους φοιτητές το Erasmus είναι πραγματικά εμπειρία ζωής. Εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να αποκτήσουν γνώσεις στο εξωτερικό, να μάθουν την κουλτούρα και τη νοοτροπία μιας άλλης χώρας διευρύνοντας έτσι την εμπειρία και της ευαισθησία τους για την Ευρώπη.

Γι’αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί η χρημοτοδότηση για το Erasmus στα 30 δις EUR, προκειμένου το πρόγραμμα να στηρίξει ακόμα πιο αποτελεσματικά βασικούς πολιτικούς στόχους, όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκου χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 2025, η χειραφέτηση των νέων και η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω πολιτικών για τους νέους, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να ενισχύσουμε το Erasmus. Για πάνω από 30 χρόνια, είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα, καθώς δείχνει σε όλους το πραγματικό νόημα της ολοκλήρωσης. Αποτελεί την ίδια την ουσία της Ευρώπης χωρίς σύνορα. Μέσω του προγράμματος Erasmus δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στους νέους μας. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τον διπλασιασμό της χρηματοδότησής μας. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στο Erasmus αποτελεί επένδυση για το μέλλον μας· στο μέλλον ενός νεαρού ατόμου, εκπαιδευτικού ή ασκούμενου και στο μέλλον της Ευρώπης. Ως πρώην σπουδαστής Erasmus, μιλάω εξ ιδίας πείρας

Ο κ. Tibor Navracsics, επίτροπος αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του Erasmus· αυτή είναι, με μεγάλη διαφορά, η μεγαλύτερη αύξηση για πρόγραμμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ που έχουμε καταθέσει. Οφείλουμε να επιδείξουμε τόλμη. Το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει τις μεγάλες μας φιλοδοξίες για τη χειραφέτηση των νέων, τη δόμηση ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Καλώ τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξουν και να εξασφαλίσουν ότι μπορούμε να δομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες μας.»

Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus σε 30 δισ. EUR για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 25,9 δισ. EUR για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 3,1 δισ. EUR για τη νεολαία και 550 εκατ. EUR για τον αθλητισμό.

Οι στόχοι της πρότασης της Επιτροπής είναι:

  • Η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων: Ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού του προγράμματος θα καταστήσει δυνατή τη στήριξη έως και 12 εκατομμυρίων ανθρώπων κατά την περίοδο 2021-2027 — τρεις φορές περισσότερους σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μαθητές σχολείων, φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, προπονητές καθώς και εκπαιδευόμενοι στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και όσοι συμμετέχουν στο ErasmusPro.
  • Η παροχή ευκαιριών σε άτομα από όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα: Με νέες μορφές και διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρότερων οργανώσεων και οργανώσεων βάσης, το νέο πρόγραμμα θα καταστήσει ευκολότερη τη συμμετοχή ανθρώπων από μειονεκτικά περιβάλλοντα.
  • Η ενίσχυση των σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο: Η κινητικότητα και η συνεργασία με τρίτες χώρες θα ενισχυθεί επιπλέον, μέσω ενός συνδυασμού φυσικής και εικονικής κινητικότητας.
  • Η εστίαση στην προώθηση τομέων σπουδών με μακρόπνοες προοπτικές: Το ενισχυμένο πρόγραμμα θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο σχεδιασμός.
  • Η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της ταξιδιωτικής εμπειρίας: Η νέα πρωτοβουλία DiscoverEUΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• θα δώσει στους νέους ευκαιρίες να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά και την ποικιλομορφία της Ευρώπης.

Τα επόμενα στάδια

Είναι σημαντικό να υπάρξει ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.

Κάποιες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν την εφαρμογή του πρώτου έτους του προγράμματος Erasmus. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1 εκατομμύριο άτομα δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και ότι εκατοντάδες χιλιάδες χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, δεν θα αρχίσουν εγκαίρως.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Ιστορικό του φακέλου

Η πρόταση για το πρόγραμμα Erasmus αποτελεί μέρος του προγράμματος «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό» της πρότασης μακροπρόθεσμου προϋπολογισμούΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• της ΕΕ, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018.

Το σημερινό πρόγραμμα Erasmus+ με προϋπολογισμό της τάξης των 14,7 δισ. ευρώ ισχύει για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα Erasmus, που συστάθηκε το 1987, έχει στηρίξει μέχρι τώρα πάνω από 9 εκατομμύρια φοιτητές, εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους και εθελοντές.

 

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

SPILL THE TEA

Όχι ότι μεγαλώσαμε, αλλά η «Τζίνι» από το Χάρι Πότερ γέννησε το πρώτο της παιδί!

ΕΛΛΑΔΑ

Top πελάτες στα ZARA οι Έλληνες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο!

ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Άνοιξε η πλατφόρμα για ραντεβού – Τι πρέπει να ξέρεις για τη διαδικασία!

TECH NEWS

Πέντε λειτουργίες του iPhone που αγνοούσες μέχρι σήμερα!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET