Ανακοινώθηκε πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας με μισθό 1.176€/μήνα!


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πρόσφατους απόφοιτους οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Οι παροχές είναι:

  • Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα το οποίο ανέρχεται στα 1.176 ευρώ το μήνα
  • Οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικό ποσό ίσο με το 50% κατ ‘ανώτατο όριο του ποσού της αποζημίωσης
  • Η ασφάλιση υγείας και ατυχημάτων είναι υποχρεωτική

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/07/2018 (12:00, ώρα Βρυξελλών)

Προσόντα:

  • Πρόσφατοι πτυχιούχοι πανεπιστημίων
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο (ελάχιστο τριετή) κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) ή ισοδύναμο πτυχίο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση σε 2 γλώσσες εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι αγγλική (ως κύρια γλώσσα εργασίας της EDA)

Δείτε αναλυτικά την αίτηση ΕΔΩ.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET